MeningerSe alle ›

Kamp om presidentverv

God manøvrering i en omskiftelig tid krever ledelse som mestrer balanse. Derfor stiller jeg som kandidat til presidentvervet i Norsk psykologforening.

Ungdom og arbeidsliv

Hver tiende unge i Norge er uten arbeid eller utdanning. Senter for jobbmestring i NAV har vist seg som et effektivt tiltak, men ordningen er truet.

Klimapsykologi

Fremtiden er over oss. Det er på tide å våkne. Klimapsykologi bør bli Psykologforeningens hovedsatsingsområde etter landsmøtet i høst

Kronisk utmattelsessyndrom

Aktivitetsavpasning er et viktig mestringsverktøy, ikke en behandling. Nøkkelen til å bli frisk ligger ikke i pasientenes personlighet eller atferd, men i biomedisinsk forskning.

Leder

Man blir fort mettet på antall gode intensjoner som har funnet veien inn i folkehelsemeldingen "Gode liv i eit trygt samfunn".

Samhandling

Når hjelpetjenestene har hovedfokus på sitt eget budsjett taper alle. Særlig rammer det dem med alvorlige og sammensatte behov; de mest sårbare pasientene og familiene.

Landsmøte 2019

Det finnes en rekke saker som er viktig for Psykologforeningens medlemmer. Hvordan kan du som medlem sette din sak på dagsorden på årets Landsmøte?

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

AktueltSe alle ›

Kamp om presidentverv

Nå blir det igjen presidentkamp i Norsk psykologforening. Lokalavdelingen i Akershus ønsker Tommy Sotkajærvi som president.

Nyheter

Norsk psykologforening skal velge ny president på landsmøtet i høst. Nå har valgkomiteen gjort seg opp en mening om hvem psykologene bør velge.

Nyheter

Presidentkandidat Håkon Skard er skeptisk til tittelen «president» i Norsk psykologforening.

Psykisk helse i Kommune-Norge

Strand kommune i Rogaland har strevd lenge med rus og psykisk helse. Ordføreren vil samarbeide med forskere for å finne ut hvorfor – og hva de bør gjøre med det.

Psykisk helse i Kommune-Norge

BUP-leder i Stavanger beskriver nå «implementeringstretthet» blant klinikerne.

+ For abonnenter
Kommentar

Kommunepolitikerens mest lønnsomme grep: Bygg psykiske helse lokalt.

+ For abonnenter
Veiledning

I Norge kan man bli psykologspesialist uten å ha sett seg selv på video med en pasient i behandling en eneste gang. Hvor god psykolog blir man da?

+ For abonnenter
Psykisk helse i Kommune-Norge

Forum for psykologer i kommunen mener det er uheldig at ulike departementer styrer sine sektorer, mens det ofte er et sterkere tverrfaglig samarbeid i kommunene.

Psykisk helse i Kommune-Norge

Hvem skal forebygge, og hvem skal behandle psykisk syke i kommunen? Vi ble med PP-psykologen og den nye kommunepsykologen i Strand i Rogaland på jobb.

Kunnskapsdepartementet:

Regjeringen vil ha et faglig sterkt PPT som samarbeider godt med skole og barnehage.

Nyheter

Advokat Kari Paulsrud erfarer at mange tvangstiltak er svært dårlig underbygd.

+ For abonnenter
Prestesaken

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker vurderer ytterligere utredning i den såkalte Prestesaken. Endelig avgjørelse kommer ikke før tidligst i høst.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

FagbidragSe alle ›

Fra praksis

«Med ondt skal ondt fordrives», heter det. Ved Oslo universitetssykehus bruker man blant annet dataspill som belønning hos dataspillavhengige og skolevegrende ungdommer.

+ For abonnenter
Kognitiv miljøterapi innebærer en syntese av generell miljøterapi og kognitive prinsipper
Vitenskapelig artikkel

Et nytt måleinstrument kan understøtte utvikling av spesifikke ferdigheter og en mer selvreflekterende praksis hos kognitive miljøterapeuter. Påliteligheten til selvevaluering er imidlertid omdiskutert, og mer forskning trengs for å vurdere om bruken av instrumentet har innvirkning på pasientenes utbytte  av behandlingen.

Oppsummert

Forskningen gir ikke et entydig svar på om tilbakemeldingsverktøy forbedrer behandlingsresultater eller ikke. Hvordan kan vi bruke slike verktøy på en fruktbar måte?

+ For abonnenter
Fra praksis

Psykoterapiveiledningens lakmustest er om pasienten blir bedre av terapi, og om psykologen får en mer bærekraftig arbeidsdag.

+ For abonnenter
Vitenskapelig artikkel

Internaliserte kjønnsrollenormer og myter om voldtekt kan være en særlig utfordring for menn som opplever overgrep i voksen alder. For mange står frykt for hva overgrepet sier om dem som mann, sentralt.

Fra praksis

Det er avgjørende at psykologer henter inn habiliteringsfaglig kunnskap i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemninger. Mangel på slik kunnskap kan lede til både alvorlige menneskerettighetsbrudd og tapte utviklingsmuligheter for pasientene.

+ For abonnenter
Oppsummert

Det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn skal forebygge både angst og depresjon hos barn.

+ For abonnenter

InntrykkSe alle ›

Fagessay

Ungdom kjennetegnes av en nesten fundamentalistisk trang til å tro, mener Julia Kristeva. Agnar Mykle skildret den unge guttens storhetsdrømmer og sviende nederlag. I møte mellom psykoanalytikeren Kristeva og forfatteren Mykle trer ungdomsfasens særegne kriser tydelig frem.

+ For abonnenter
TV-serie

Andre dokumentarserier har gjerne fokusert på behandlingsprosessen, mens «Sinnssykt» viser hvordan det kan være å leve med.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

I boken Harde fakta utveksler to menn fortellinger om kjærlighet, savn, identitet og sorg, men også om betydning av vennskap som bærer når annet brister.

+ For abonnenter
Essay

Hvordan, Jordan, ble du så demagogisk? Hvorfor forlot du din regel nummer 9 – Anta at den du lytter til, kanskje vet noe du ikke vet? Er det fordi du holder så hardt i regel nummer 8 – Si sannheten – eller i hvert fall, ikke lyv, at predikanten i deg har overtatt styringen?

+ For abonnenter
Klassikeren

Johan Cullberg, Kris och utveckling, 1975

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken formidler godt hvordan ungdoms utvikling og vansker oppstår i samspill med omgivelsene. Men den sier lite om hva som hjelper ut over individuelle samtaler.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Forfatterne tør å stille vanskelige spørsmål og å utfordre dagens system.

+ For abonnenter

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver