Du er her

Nr. 6 2016 - Etter flukten

Nøkkeltall:
Publisert
3. juni 2016
Forskningsnotiser
Publisert
3. juni 2016

Sjansen for å utvikle ikke-affektiv psykose øker betydelig hvis man er flyktning, viser ny studie.

Forsknings­intervju
Publisert
3. juni 2016

Synne Garder Pedersen fikk råd om hvordan hun kunne støtte sin premature sønn.

Leder
Publisert
3. juni 2016
Publisert
3. juni 2016

Valget av medisinfrie behandlingsløp istedenfor en egen medisinfri avdeling bidro til den store oppslutningen om tilbudet i Helse Bergen, tror Geir Lien.

Nyheter
Publisert
3. juni 2016

Tre psykologiforskere forklarer muligheter og farer forbundet med de kommende pakkeforløpene i psykisk helse.

Nyheter
Publisert
3. juni 2016

Helseforetakene plikter å ta imot psykologistudenter til forpraksis, men nøler med å ta dem imot. – Problemet har tiltatt de siste årene, sier professor Trine Waaktaar.

Forskningsnotiser
Publisert
3. juni 2016
Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. juni 2016

En trygg relasjon og en fasetilnærming kan gi et godt rammeverk for behandling av flyktningbarn med PTSD.

Fra praksis
Publisert
3. juni 2016

Enslige mindreårige asylsøkere må få være sårbare og mestrende på samme tid.

Fri assosiasjon
Publisert
3. juni 2016

Det enklaste og det vanskelegaste, å vere i kontakt gjennom å falle til ro.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. juni 2016

Barn høyrest sjeldan i familiesaker med vold. Korleis kan familievernet opne for barnets stemme?

Forsknings­intervju
Publisert
3. juni 2016

Premature barn kan få dårlig omsorg fordi foreldrene ikke forstår dem. Mange klinikere kjenner ikke godt nok til verktøy som kan hjelpe disse familiene, tror Inger Pauline Landsem.

Debatt
Publisert
3. juni 2016

Psykologer bør være bevisst skillet mellom helsetjenester og asylpolitikk.

Debatt
Publisert
3. juni 2016

Vi trenger flere kritiske motstemmer og en mer balansert framstilling av diagnoser og psykofarmaka på profesjonsstudiet i psykologi.

Debatt
Publisert
3. juni 2016

En 6-årig profesjonsutdanning i Norge, med integrert teoriundervisning og praksis, er klart å foretrekke fremfor en 5-årig masterutdanning fra utlandet.

Debatt
Publisert
3. juni 2016

Hensynet til økonomi har gitt færre familieterapeutiske tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien. Det kan få store negative konsekvenser på lang sikt.

Debatt
Publisert
3. juni 2016

Brukerkunnskapen må ikke profesjonaliseres så mye at den blir utilgjengelig og snever.

Debatt
Publisert
3. juni 2016

Vi takker for Kirsten Rasmussens interesse for vår artikkel, men vil kort kommentere to misoppfatninger i hennes kritikk av den.

Debatt
Publisert
3. juni 2016
Leserombudet
Publisert
3. juni 2016

Hvordan kan Psykologtidsskriftet øke leserkretsen, forfatterbidrag, innflytelse og pasientmedvirkning?

Kronikk
Publisert
3. juni 2016

Vi må spørre om ungdommer får en medisinsk diagnose når de egentlig har problemer med arbeid, utdanning, økonomi og sosial tilpasning.

Anmeldt
Publisert
3. juni 2016

Psykologer, politi og dommere må vite at falske tilståelser skjer, og at det kan ha med psykologisk sårbarhet å gjøre, advarer jusprofessor Ulf Stridbeck.

Anmeldt
Publisert
3. juni 2016

Som praktiserende sakkyndig finner jeg boken lærerik og spennende.

Anmeldt
Publisert
3. juni 2016

TV-serien «Jeg mot meg» viser at folk med psykiske lidelser ikke er svakere enn andre, men tøffere.

Ferskvare
Publisert
3. juni 2016
Fra arkivet: 1979
Publisert
3. juni 2016