Du er her

Nr. 12 2021 - Antisosial til behandling

Reportasje
Publisert
1. desember 2021

Nytter det likevel å behandle personer med antisosial personlighetsforstyrrelse? Avdeling for rusmedisin ved Haukeland sykehus har trua. Fra august har de tilbudt mentaliseringsbasert terapi til åtte menn med diagnosen.

llustrasjon: Øivind Hovland
Originalartikkel
Publisert
23. november 2021
Originalartikkel
Publisert
22. november 2021
Forsknings­intervju
Publisert
1. desember 2021

Aina Sundt Gullhaugen har utviklet en modell for å avdekke lidelsen bak masken til personer med psykopati. Finner man først lidelsen, gir det grunnlag for behandling, hevder hun.  

HARD NØTT Aina Sundt Gullhaugen tror ikke det blir noen enkel oppgave å få fagfeltet til å endre holdning til hva som er mulig å oppnå av endring hos personer med psykopati. Foto: privat.
Oppsummert
Publisert
1. desember 2021

Dynamisk Modell av Psykopati portretterer lidelse hos psykopaten og gir et utgangspunkt for behandling.

Bilde av en knust gipsmaske på gulvet
Fra praksis
Publisert
1. desember 2021

Strukturerte vurderinger øker treffsikkerheten i kliniske avgjørelser. HoNOS er et enkelt verktøy som kan bidra til kvalitetssikring i daglig klinisk drift, men implementeringen innebærer et organisatorisk endringsarbeid som krever god planlegging og aktiv støtte fra ledelsen.

Etikkpanelet
Publisert
1. desember 2021
Illustrasjon: Kristian Utrimark
Debatt
Publisert
1. desember 2021

Det er godt nytt at en ny metode er med i diskusjonen om hvorvidt den er bedre enn det beste vi har av traumespesifikke behandlingsmetoder. 

Debatt
Publisert
1. desember 2021

Kritikken av MDMA-assistert psykoterapi virker overdimensjonert.

Kronikk
Publisert
1. desember 2021

Jeg tror helsetjenesten er på feil kurs med så utstrakt bruk av enkle kognitive intervensjoner i kronisk smerterehabilitering. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
1. desember 2021

Obligatorisk mekling gir en unik mulighet til å fange opp foreldreadferd som ellers vil gå under radaren i behandlingsapparatet. 

Debatt
Publisert
1. desember 2021

For at medisinfrie enheter skal gi mening, må man forstå bakgrunnen for behovet.  

Debatt
Publisert
1. desember 2021

Eg håpar vi kan bruke ISTDP-debatten som springbrett til å snakke om usikkerheita vi kjenner på som psykologar, og kva vi gjer med den. 

Person som hopper fra stupebrett
Debatt
Publisert
18. november 2021

Det skjer for tiden store endringer i Psykologtidsskriftet. Vi er bekymret både for prosessen og resultatet.

Bilde av stabel av Tidsskrift for Norsk psykologforening
Debatt
Publisert
1. desember 2021

Jeg hadde forventet litt mer ydmykhet fra BET-behandlere når eks-BET-pasienter forteller at behandlingen ikke var bra for dem. 

Debatt
Publisert
1. desember 2021

I reportasjen «Evidens eller eminense for Rorschach» gjør Psykologtidsskriftet seg selv til talerør for usaklige og feilaktige påstander. 

Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2021

To norske fagbøker om psykoterapi med barn og ungdom er nylig kommet ut, og er etter min mening svært gode tilskudd til sjangeren.

Forside for Psykodynamisk terapi for barn
Publisert
1. desember 2021

Sorg er en naturlig del av livet og det å være menneske. Når sorgen ikke går over av seg selv og livet ikke gjenopptas, kan det være behov for behandling rettet mot sorgen. To ferske fagbøker om kompleks sorg forsøker å gi svar på hvordan forstå og behandle den.

Bilde av Hanna Zetterberg og Allan Edwall i filmen Ronja Røverdatter
Bokessay
Publisert
1. desember 2021

Historien har vist oss at endringer av tidsånden ofte karakteriseres av til dels voldsomme svingninger fra  en ytterlighet til en annen. Dersom du har forkastet psykoanalysen kan det være lurt å lese denne boken. PSYCHOANALYSIS my way gir leseren en inngang til å motvirke en dragning mot en polarisert ytterkant.

Oedipus Rex, malt av Claude-Ferdinand Gaillard