Du er her

Nr. 3 2022 - Vil «medavhengighet» til livs

Aktuelt
Publisert
1. mars 2022

Begrepet «medavhengighet» er klar for skraphaugen, mener psykolog og førstelektor Liese Recke ved VID vitenskapelige høgskole. Men begrepet lever i beste velgående i fagmiljøer, rusinstitusjoner og pårørendeorganisasjoner. 

Liese Recke mener det kan skape stor uro og splittelse i den rusavhengiges familie å karakterisere familiemedlemmene som medavhengige. Foto: Anne Myklebust Odland.
Aktuelt
Publisert
1. mars 2022

Forsker John-Kåre Vederhus ved Sørlandet sykehus mener medavhengighetsbegrepet gir et nyttig psykologisk rammeverk for å jobbe med familier med rusavhengige.

John-Kåre Vederhus advarer mot å underslå de psykologiske mekanismene medavhengighetsbegrepet er ment å beskrive.
Forsknings­intervju
Publisert
1. mars 2022

Stipendiat Anne Bülow går i bresjen for mer åpenhet i psykologisk forskning og studerer finkornede interaksjoner mellom ungdom og deres foreldre.

Mobiltelefoner, EMA (illustrasjon)
Fagessay
Publisert
1. mars 2022

Avhengighetslidelser krever mer enn diagnosespesifikke intervensjoner. Kunnskap om kjernekomponenter er relevant i fremtidig utvikling av nye behandlingsmetoder.

Fagessay
Publisert
1. mars 2022

Pårørende til rusafhængige risikerer at blive møtt med kravet om at identificere seg som «medafhængige». Begrebet patologiserer omsorg og kan bidra til at pårørende oplever skam og fortvivlelse. 

Fra praksis
Publisert
1. mars 2022

Familievold må stoppes ved å arbeide terapeutisk med voldsutøveren. Samspillsobservasjon er et redskap som kan brukes når vold skal erstattes med utviklingsstøttende omgivelser for barnet.

ILLUSTRASJON: Aleutie / Shutterstock / NTB
Fagessay
Publisert
1. mars 2022

Subkulturer som finner fellesskap gjennom konspirasjonsteorier, kan forklare noe av den pågående vaksinemotstanden internasjonalt. For fremtidig kriseberedskap blir det viktig å kartlegge hvordan digitalt utenforskap spiller inn på dette bildet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. mars 2022
Fagessay
Publisert
1. mars 2022

Bruk av feedbackverktøy i klinikk styrker pasientmedvirkning og effekt av behandling. I denne artikkelen vil jeg dele våre erfaringer fra Blå Kors Borgestadklinikken.

Etikkpanelet
Publisert
1. mars 2022
Illustrasjon: Kristian Utrimark
Debatt
Publisert
1. mars 2022

Som psykologer vil vi våre medmenneskers beste. Derfor skulle en tro at vi også hadde et engasjement for klimasaken. Men den gang ei.  

Kronikk
Publisert
1. mars 2022

Psykologforeningens nærmest monopolistiske makt over spesialistutdanningen innebærer få insentiver til å sørge for kvalitetssikring. Det er verdt å problematisere. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
1. mars 2022

Kjære psykologspesialist – vi må snakke litt. Vi må snakke litt om hvordan du ser på autismespekterforstyrrelser.  

Debatt
Publisert
1. mars 2022

Hvis vi først skal snakke om ansvar og ansvarsfraskrivelse, bør vi kanskje starte med de voksne? 

Gutt som studerer matematikk
Debatt
Publisert
1. mars 2022

Kan det hende at det å fjerne søkelyset fra smerte, utmattelse og multisystemiske symptomer er en metode som ivaretar behandlere like mye som den ivaretar pasienten? 

Debatt
Publisert
1. mars 2022

Med påført skade i helsevesenet kreves det betydelig egeninnsats da det i dag kun utløses teoretiske pasientrettigheter. 

Debatt
Publisert
1. mars 2022

Vi ser frem til nye studier som kan avdekke hvorvidt MDMA-assistert behandling kan bidra til bedre behandling for mennesker med PTSD. 

Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2022

Å gi en introduksjon til et fagfelt er et ambisiøst prosjekt. Denne boken bidrar lite til å bygge forståelse for og ferdigheter i evolusjonspsykologi ut over forfatternes eget spesialområde.

Minneord
Publisert
1. mars 2022
Minneord
Publisert
1. mars 2022