Du er her

Nr. 1 2007 - Slanking blant ungdom

Reportasje
Publisert
1. januar 2007

Dette er noe av det som finnes av skjønnlitterære bøker om sorg for barn og unge.

Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Oppsummert
Publisert
1. januar 2007
Oppsummert
Publisert
1. januar 2007
Debatt
Publisert
1. januar 2007
Debatt
Publisert
1. januar 2007
Debatt
Publisert
1. januar 2007
Debatt
Publisert
1. januar 2007
Debatt
Publisert
1. januar 2007
Debatt
Publisert
1. januar 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. januar 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. januar 2007
Leserne spør
Publisert
1. januar 2007
Leserne spør
Publisert
1. januar 2007
Vel å merke
Publisert
1. januar 2007
Vel å merke
Publisert
1. januar 2007
Vel å merke
Publisert
1. januar 2007
Vel å merke
Publisert
1. januar 2007
Vel å merke
Publisert
1. januar 2007
Vel å merke
Publisert
1. januar 2007
Redaksjonelt
Publisert
1. januar 2007
Originalartikkel
Publisert
1. januar 2007

Slanking og problematiske spisemønster er utbredt blant ungdom. Men har slankevanene endret seg det siste tiåret? Artikkelen presenterer data fra to undersøkelser av over 20 000 ungdommer.

Fagartikkel
Publisert
1. januar 2007

Vitenskapelig basert kunnskap bør prege valg av behandlingstilnærming. Gjennom systematiske kasusformuleringer kan tilbudet skreddersys for barnet og familien.

Fagartikkel
Publisert
1. januar 2007

Behandling i kollektiv skjer over lang tid. Helseforetakene krever kvalitet og effektivitet. Fire brukerundersøkelser viser at kollektivene forsvarer sin plass i tiltakskjeden.

Originalartikkel
Publisert
1. januar 2007

Førekomst av utfordrande atferd er relativt høg, og aukar med grad av psykisk utviklingshemning og svak sosial fungering. Mange får truleg lite hjelp.

Fra praksis
Publisert
1. januar 2007

Barnas time er et tilbud for barn som har far eller mor innlagt i akutt psykisk helsevern. Her får de snakke med behandlerne og motta informasjon, og de får luftet sine opplevelser, tanker og følelser.

Fagessay
Publisert
1. januar 2007

På slutten av 1950-årene utførte Stanley Milgram studier på sosial konformitet i flere land for å undersøke forskjeller i den nasjonale karakteren. Han fant at nordmenn var de mest konforme i verden.

Bøker for born om sorg
Publisert
1. januar 2007

– Ein treng ei anna røyst som kan snakka til borna om det som har skjedd, så må ein ikkje vera så klok når ein sjølv slit med å halda hovudet over vatnet, seier Anne Kristin Aasmundtveit.

Rappar om psykisk helse
Publisert
1. januar 2007

Låta «Vendepunkt» av Tonna Brix handlar om traumatisk barndom og psykisk helse. Under produksjonen av plata Testament har rapparane bare hatt ein regel: Alt skal vera personleg.

Kommentar
Publisert
1. januar 2007
Rapport frå ungt fagmiljø i aust
Publisert
1. januar 2007

I sovjettida var russiske psykologar mest som lakeiar for psykiaterane å rekna. Etter 1991 har situasjonen for faget gradvis betra seg. Svein A. Alfarnes gjev oss eit blikk inn i russisk psykologi anno 2006.

Intervju
Publisert
1. januar 2007

Vi har spurt forfattaren Einar Økland (som har psykologisk embetseksamen frå 1965) om litteratur og lesevanar.

Psykologer i media
Publisert
1. januar 2007
Oppsummert
Publisert
1. januar 2007
Fra praksis
Publisert
1. januar 2007
Kronikk
Publisert
1. januar 2007
Debatt
Publisert
1. januar 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. januar 2007
Kommentar
Publisert
1. januar 2007
Kommentar
Publisert
1. januar 2007
Kollegastøtteordningen
Publisert
1. januar 2007

Psykologarbeid kan innebære belastninger og påkjenninger. I privatlivet kan samlivsbrudd eller rusproblemer gjøre det vanskelig å fungere. Psykologforeningens kollegastøttegrupper kan trå til for psykologer som sliter.

Leserne spør
Publisert
1. januar 2007
Vel å merke
Publisert
1. januar 2007