Du er her

Nr. 7 2015 - Barnets beste

Nyheter
Publisert
5. juli 2015

Også meklere og advokater har erfaring med barnets beste som et problematisk begrep.

Nyheter
Publisert
5. juli 2015

Foreningen 2 Foreldre mener dagens barnelov skaper et høyt konfliktnivå, og anklager Tjersland for å ha bidratt til dette.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2015

Ein ny doktorgradsstudie avslører kjønnsforskjellar i hangen til samansverjingar som går ut over fellesskapen.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2015
Nyheter
Publisert
5. juli 2015

Hvordan forsvare for deg selv at du handler uetisk?

Debatt
Publisert
5. juli 2015

Vi kjenner oss ikke igjen i den verden Falkum, Olavesen og Hytten beskriver.

Debatt
Publisert
5. juli 2015
Debatt
Publisert
5. juli 2015

Psykologspesialist Heidi Tessand skriver i mai-nummeret av Psykologtidsskriftet at kritikken mot New Public Management (NPM) har blitt til et hylekor preget av sutring. Jeg velger heller å se på kritikken som nødvendig på veien mot nye løsninger.

Debatt
Publisert
5. juli 2015

Nevrospråket tilslører mennesket som et tydelig og handlende subjekt.

Debatt
Publisert
5. juli 2015

Hvorfor forskes det ikke på dem som kastes ut av landet?

Leder
Publisert
5. juli 2015
Publisert
5. juli 2015

Blir alkohol- og narkotikapolitikken bedre når FrP og Siv Jensen former den?

Nyheter
Publisert
5. juli 2015

Stemmer svarene Siv Jensen gir om rus i NÅ-intervjuet, med forskning?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. juli 2015

Diskusjoner om «barnets beste» i foreldremekling kan bidra til å eskalere konflikten, heller enn å samle foreldrene om et felles anliggende.

Nyheter
Publisert
5. juli 2015

Prinsippet om barnets beste i meklingssamtaler bidrar til å øke konflikten mellom foreldrene, viser en ny undersøkelse. Psykologene Peder Kjøs, Ole Jacob Madsen og Odd Arne Tjersland vil endre meklingsordningen.

Fri assosiasjon
Publisert
5. juli 2015

Er det ikke et element av dobbeltmoral når vi rådgir andre mennesker i forhold vi ikke har orden på selv? Og hvor mye skal vi lette på eget slør i slike tilfeller?

Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2015
Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. juli 2015

Relativt få menn får diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Artikkelen gir en kort innføring i forskningen på menn med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, mulige feilkilder tilknyttet diagnostisering av menn, og en oversikt over kjønnsspesifikke prognostiske faktorer for henholdsvis menn og kvinner.

Fra praksis
Publisert
5. juli 2015

Etter et voldtektsforsøk opplever Sofie at tanker og følelser fra årene på internatskole vekkes til live av en forestående rettssak.

Oppsummert
Publisert
5. juli 2015

Hvor ofte tenker du på om testen du bruker, er psykometrisk god nok? Det elektroniske tidsskriftet PsykTestBarn bidrar til at testbrukere i Norge kan gjøre kunnskapsbaserte valg av tester for hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom.

Nyheter
Publisert
5. juli 2015

Arbeids- og organisasjonspsykologi kjem ofte i bakgrunnen i saker som Psykologforeininga arbeider med, slår Sverre Nielsen fast. Han er medlem i organisasjonskomiteen som nyleg arrangerte den største EAWOP-kongressen nokon gong.

Nyheter
Publisert
5. juli 2015

Konklusjonane i fagetiske klagesaker mot psykologar blir snart offentlege.

Fagessay
Publisert
5. juli 2015

Forskningen om selvmord har gitt oss et overveldende statistisk materiale. Det kan man bli klok av – om statistikken forstås rett.

Debatt
Publisert
5. juli 2015
Derfor
Publisert
5. juli 2015
Kronikk
Publisert
5. juli 2015
Bok
Publisert
5. juli 2015

Boken er en god inngangsport til mindfulness, men lider under å gape over for mye.

Bok
Publisert
5. juli 2015

Boken beskriver de gode og berikende sidene ved å være terapeut, og gir nye perspektiver til den som måtte kjenne seg frelst eller låst til en bestemt metode.

Bok
Publisert
5. juli 2015

En innføringsbok som tross svakheter også egner seg for oppdatering og justering av kompasskursen i terapirommet.

Ferskvare
Publisert
5. juli 2015
Anbefalt
Publisert
5. juli 2015
Klassikeren
Publisert
5. juli 2015

The Unconscious as Infinite Sets. An Essay in Bi-logic (1975)

Fra Arkivet
Publisert
5. juli 2015
Publisert
5. juli 2015