Du er her

Nr. 12 2011 - Elektrosjokk virker ikke

Psykologer i media
Publisert
5. desember 2011
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2011
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2011
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2011
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2011
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2011
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2011
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2011

Professor Sven Å. Christianson har begått en bok der datagrunnlaget er svakt dokumentert, og der mye tyder på at han lener seg svært tungt på én kilde – til alt overmål en temmelig upålitelig en, nemlig Thomas Quick. Likevel er det ting å hente.

Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2011
Debatt
Publisert
5. desember 2011

Opp mot 30 prester var til stede på Sundvolden de første dagene etter massakren på Utøya. Hvorfor forties dette i det som omtales som en reportasje fra den første psykologen på Sundvolden, og i resten av Tidsskriftets dekning av tragedien?

Debatt
Publisert
5. desember 2011
Debatt
Publisert
5. desember 2011

Psykologforeningen peker på lavterskeltilbud i kommunen, lærende organisasjoner og god ledelse som viktige virkemidler for å få ned tvang. Men burde de ikke også ta initiativ til å se nærmere på psykologenes arbeid i dette feltet?

Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2011

Personar som er sinte har større sjanse for å vera kreative, viser ei ny studie. Men skaparevna går raskt over i mindre positive tilstandar.

Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2011

Det har aldri funnest eit stort geni som ikkje har eit drag av galskap. Sitatet skal stamma frå den gamle romaren Seneca. Studiar av data frå 300 000 svenskar med alvorlege psykiske lidingar ser ut til å bekrefta denne eldste av vestens mytar.

Doktorgrad
Publisert
5. desember 2011
Doktorgrad
Publisert
5. desember 2011
Vel å merke
Publisert
5. desember 2011
Vel å merke
Publisert
5. desember 2011
Vel å merke
Publisert
5. desember 2011
Leserne spør
Publisert
5. desember 2011
Leserne spør
Publisert
5. desember 2011
Leserne spør
Publisert
5. desember 2011
Leserne spør
Publisert
5. desember 2011
Oversiktsartikkel
Publisert
5. desember 2011

Det er lite støtte for påstanden om at elektrokonvulsiv behandling (ECT) er effektivt for alvorlig depresjon. Behandlingen ser ut til å svekke nevropsykologisk funksjon i frontal og temporallappene, herunder hukommelse, og denne svekkelsen synes knyttet til atferdsendringer som fagfeltet har oppfattet som terapeutisk respons. Dette aktualiserer spørsmålet om ikke ECT er i strid med det første budet i den hippokratiske eden – om først og fremst å ikke gjøre skade.

Originalartikkel
Publisert
5. desember 2011

Mange som tipper, benytter seg av ekspertkunnskap i håp om å lykkes i pengespill. Denne studien bidrar til å nyansere myter om ekspertkunnskap, og har følger for forbrukeratferd. I klinisk sammenheng kan kunnskapen ha psykoedukativ betydning.

Originalartikkel
Publisert
5. desember 2011

Det er stor variasjon i organisering og struktur for sorggrupper i Norge. Vår studie viser at dette likevel er et godt gjennomarbeidet og viktig tilbud for etterlatte.

Fra praksis
Publisert
5. desember 2011

Psykologer kommer jevnlig i kontakt med pasienter som har helseproblemer av betydning for å kjøre bil. Da skal psykologen melde fra til myndighetene, selv om meldeplikten kan stå i veien for behandlingsrelasjonen. For vi kan ikke late som om pasientens atferd bak rattet ikke angår oss.

Reportasje
Publisert
5. desember 2011

Det er 10 år siden psykologspesialister på linje med psykiatere fikk myndighet til å utsette folk for tvang i psykisk helsevern. En seier for psykologene, men også for pasientene, fordi psykologene vil bidra til mindre tvang, mente Psykologforeningen. Hvordan gikk det?

Fra arkivet 2001
Publisert
5. desember 2011

Fra Tidsskriftets intervju med daværende nestleder i Psykologforeningen, Anne-Kari Torgalsbøen, januar 2001.

Skrivetips
Publisert
5. desember 2011

Som leser er man ofte vitne til at substantivet i full offentlighet blir avkledd mer enn det som sømmer seg.

Psykologer i media
Publisert
5. desember 2011
Intervju
Publisert
5. desember 2011

Ordet gerontologi kjem av dei greske orda geron (gamling) og logia (kunnskap). Heilt sidan Svein Olav Daatland var fersk psykolog tidleg på 1970-talet har han vore oppteken av den friske alderdomen, og av å bygga bru mellom psykologien og sosiologien.

Leder
Publisert
5. desember 2011
Bokessay
Publisert
5. desember 2011

Elliot Aronson levde sin psykologi. Dette er en engasjerende og menneskelig bok om en livsreise med sosialpsykologien og om interaksjonen mellom sosialpsykologien og livet selv.

Kronikk
Publisert
5. desember 2011
Debatt
Publisert
5. desember 2011
Debatt
Publisert
5. desember 2011
Kommentar
Publisert
5. desember 2011
Oppsummert
Publisert
5. desember 2011

Voldsutsatte trenger ofte både medisinsk og psykologisk behandling. Men tenk om man heller kunne forebygge den ødeleggende volden? Her presenteres ny norsk forskning som viser at selv små endringer i skjenketider er forbundet med signifikant nedgang i utelivsvolden.

Oppsummert
Publisert
5. desember 2011

Med lobotomien som eksempel viste forskningsministeren betydningen av å ha et kritisk blikk på vitenskapen.

Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2011
Forsknings­intervju
Publisert
5. desember 2011

Hver eneste episode der tvang brukes, er en potensiell krenkelse. Redusert tvang dreier seg om menneskerettigheter. Det viktigste for å få ned tvang er at man faktisk har det som et mål, fastslår Tonje Lossius Husum.

Doktorgrad
Publisert
5. desember 2011
Psykologforeningens lederkonferanse 2011
Publisert
5. desember 2011

Folk som rammes av alvorlig somatisk sykdom, får ikke god nok hjelp til å takle krisen og til å forberede seg på utfordringene i en ny hverdag, mener Elin Fjerstad og Nina Lang. De utfordrer Psykologforeningen til å satse på klinisk helsepsykologi.

Nytt redaksjonsråd og ny journalist
Publisert
5. desember 2011

Med et fornyet redaksjonsråd og en ny stilling i staben går Psykologtidsskriftet fremtiden lyst i møte. Fra og med i høst er Marianne Hansen fra Oslo og Catharina Wang fra Tromsø nye medlemmer i redaksjonsrådet.

Vel å merke
Publisert
5. desember 2011
Leserne spør
Publisert
5. desember 2011
Publisert
5. desember 2011
Kommentar
Publisert
5. desember 2011