Du er her

Nr. 10 2012 - Urovekkende om seksuelle krenkelser i Norge

Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2012
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2012
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2012
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2012
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2012
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2012
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2012

En omfattende oversikt over spedbarns problemer med gråt og søvn. Om årsaker, forebygging og behandling.

Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2012
Debatt
Publisert
5. oktober 2012

Det norske systemet bør endres. Det er for sterkt preget av et svært forenklet syn på straff, og et forenklet syn på hva utilregnelighet er.

Debatt
Publisert
5. oktober 2012

Et viktig og utfordrende tema er satt på dagsorden. Ved Riksadvokatembetet har vi i dag ingen sikre svar, men flere spørsmål.

Debatt
Publisert
5. oktober 2012

Fra nå av bør enhver diagnose være fundert på eksplisitte og etterprøvbare kriterier.

Debatt
Publisert
5. oktober 2012

22. juli-rettssaken har ført til en intens og viktig debatt om rettspsykiatri. Den er det viktig at også psykologer deltar i.

Debatt
Publisert
5. oktober 2012

Til dere som ivrer mest for strakstiltak, reformer og «det psykologiske prinsipp».

Debatt
Publisert
5. oktober 2012

Den medisinske modellen har gjort sitt inntog igjen. Diagnosene blir satt – ofte uten en gjensidig drøfting og refleksjon med den det gjelder.

Debatt
Publisert
5. oktober 2012

Psykologer burde vært i front på nett.

Debatt
Publisert
5. oktober 2012

Helsedirektoratet ser åpenbart ikke at samfunnspsykologien er en spesialitet skapt for å nå Samhandlingsreformens mål, men velger spesialiteter tilpasset spesialisthelsetjenestens individuelle behandlingsperspektiv.

Debatt
Publisert
5. oktober 2012
Debatt
Publisert
5. oktober 2012

Forskningen om mindfulness er lovende, men en ukritisk adoptering er likevel problematisk sett opp mot et ideal om en evidensbasert praksis.

Debatt
Publisert
5. oktober 2012

Mindfulness og zenbuddhistisk psykologi er nå aksepterte begreper blant helsepersonell. Er ikke det bare fint?

Debatt
Publisert
5. oktober 2012
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2012

En ADHD-diagnose påvirker barns identitet og de sosiale relasjonene i familien, og medisinene gir bivirkninger.

Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2012
Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2012
Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2012
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2012
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2012
Fagbulletin
Publisert
5. oktober 2012

Internasjonal forskning viser at foreldrenes holdninger og regler i stor grad påvirker tenåringsbarnas drikkevaner.

Originalartikkel
Publisert
5. oktober 2012

Seksuelle overgrep rapportertes av en betydelig andel i et representativt befolkningsutvalg. Det er behov for forebyggende tiltak rettet mot barn og unge.

Originalartikkel
Publisert
5. oktober 2012

Seksualforbrytere som soner straff i norske fengsel, har bedre oppvekstforhold enn øvrige fanger. De har også færre rusproblemer og arbeidsmessige vansker. Dette kan føre til en undervurdering av risikoen for tilbakefall når man bruker internasjonale risikovurderingsinstrumenter.

Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2012

Med uro for å virke høystemt: Rodins skulptur Tenkeren er et perfekt kunstverk. Tanke, følelse og kropp smelter sammen i ett stanset øyeblikk.

Narsissisme – Psykologikongressen 2012
Publisert
5. oktober 2012

Otto Kernberg, internasjonal ekspert på alvorlige narsissistiske forstyrrelser, viser til behandling med god effekt. Men han tviler selv på om han kunne kurere Breivik.

I margen
Publisert
5. oktober 2012

Et nytt psykologitidsskrift har sett dagens lys.

Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2012
Skrivetips
Publisert
5. oktober 2012

De døde språkene har den fordelen at de er døde.

Intervju
Publisert
5. oktober 2012

Vi har spurt Astri Hognestad, psykoterapeut/jungiansk analytiker, forfatter, kursholder og foredragsholder, om litteratur og lesevaner.

Leder
Publisert
5. oktober 2012
Kronikk
Publisert
5. oktober 2012
Debatt
Publisert
5. oktober 2012
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2012
Barn av mødre som bruker metadon
Publisert
5. oktober 2012

Hvordan går det med små barn født av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering? Bedre enn mange tror, fant Monica Sarfi.

Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2012
Intervju med Anthony Bateman og Jon Allen
Publisert
5. oktober 2012

Ærlige møter er grunnleggende i mentaliseringsbasert terapi, også ærlighet om at ikke alle kan hjelpes, sier Anthony Bateman og Jon Allen. Vi traff to av psykologiens superstjerner, og møtte ydmykhet – ikke stjernenykker.

Kommentar
Publisert
5. oktober 2012
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2012