Du er her

Nr. 7 2017 - Epigenetikk

Psykisk helse, forebygging og kommunepsykologi
Publisert
4. juli 2017
Publisert
4. juli 2017

Hvert år blir menneskerettighetene brutt tusenvis av ganger i psykisk helsevern. Det blir ikke bedre med Høies nye lovforslag, mener forsker.

Arkivert innhold
Publisert
4. juli 2017

Prestesaken reiser spørsmål om samfunnet forstår seg på psykologisk og religiøs annerledeshet. Det mener teologiprofessor som har hatt flere hundre samtaler med den volds- og overgrepsdømte glåmdalspresten.

Prestesaken
Publisert
4. juli 2017

Ifølge Svenn Torgersen har mange sadister svært gode tilpasningsevner og kan oppføre seg eksemplarisk innenfor strenge rammer.

Intervju
Publisert
4. juli 2017

Kommunepsykologene skal nå arbeide system- og samfunnsrettet i tillegg til helsefremmende og forebyggende. Men dette har ikke norske psykologer peiling på, mener professor i helsepsykologi Arne Holte.

Intervju
Publisert
4. juli 2017

Men helsesøsterleder er skeptisk til egne køer rett inn til psykologen etter vurdering fra skolen.

Fra Arkivet
Publisert
4. juli 2017
Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. juli 2017

Stress tidlig i livet øker risikoen for psykiske og somatiske sykdommer senere i livet. Epigenetisk variasjon kan være den underliggende biologiske mekanismen som kroppen bruker for å regulere dette arv–miljø-samspillet.

Forsknings­intervju
Publisert
4. juli 2017

Det kan være vanskelig å skille fantasi fra fakta i det som formidles av epigenetisk kunnskap i ulike medier. Forsker Ragnhild Eskeland ønsker å rydde opp.

Fagessay
Publisert
4. juli 2017

Når vi forsøker å gjøre tidligere studier om igjen, får vi ikke alltid de samme resultatene. Replikasjonskrisen har kastet skygger over psykologifaget. Hva kan gjøres?

Fagessay
Publisert
4. juli 2017

Alle som har opplevd noe potensielt traumatiserende trenger ikke å få psykoterapi. Men mange vil sannsynligvis ha nytte av god psykoedukasjon om traumepåminnere.

Debatt
Publisert
4. juli 2017

Dersom kommunepsykologens rolle ikke defineres på en god måte, risikerer vi å kaste bort en viktig fagressurs.

Debatt
Publisert
4. juli 2017

I forbindelse med den forestående barnevernsreformen åpner det seg nye muligheter for kommunepsykologer.

Debatt
Publisert
4. juli 2017

Det er en fare for at lovfestingen av psykologer i norske kommuner ikke vil gi vesentlige forbedringer i psykologtilbudet for dem mellom 16 og 20 år.

Debatt
Publisert
4. juli 2017

Psykologtidsskriftet overser sentrale fakta og fører leserne bak lyset i sin dekning av Prestesaken.

Debatt
Publisert
4. juli 2017

Jeg ser ikke bort fra at mer eller mindre dagligdagse hendelser kan ha vokst ut av proporsjoner i prestens nådeløse «sannhetssøken».

Debatt
Publisert
4. juli 2017

Jeg heier på normalisering av livssmerte. Men sykeliggjøring som normaliseringsstrategi kan understøtte et diagnosesystem med uheldige bivirkninger.

Debatt
Publisert
4. juli 2017

Moralske og etiske spørsmål er svært sentrale i psykoterapi, og empirisk forskning er ikke tilstrekkelig til å belyse slike spørsmål.

Debatt
Publisert
4. juli 2017

RCT-forskning kan ikke gi oss svaret på psykoterapiens mange verdispørsmål. Men en vurdering av verdispørsmålene i psykoterapi kan si oss hvilken forskningsmetode vi bør bruke.

Debatt
Publisert
4. juli 2017
Anmeldt
Publisert
4. juli 2017

Skjønnlitteraturens dypdykk i enkeltskjebner kan fange inn kompleksiteten ved selvmord og vekke vår medfølelse. Men kan skjønnlitteratur også si noe om risiko for selvmord?

Anmeldt
Publisert
4. juli 2017

Jeg hadde ønsket at en bok om praktisk selvmordsforebygging gikk tettere inn på håndverket.

Publisert
4. juli 2017