Du er her

Nr. 3 2005 - De utrolige Årene

Oppsummert
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2005
Nyheter
Publisert
1. mars 2005
Leserne spør
Publisert
1. mars 2005
Leserne spør
Publisert
1. mars 2005
Leserne spør
Publisert
1. mars 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. mars 2005
Teoretisk artikkel
Publisert
1. mars 2005

«De utrolige årene» rettes mot veldokumenterte risikofaktorer i familier til barn med atferdsforstyrrelser. Programmet er både for foreldre, barn og lærere. I artikkelen drøf-tes implikasjoner av at behandling er manualisert og empirisk dokumentert.

Originalartikkel
Publisert
1. mars 2005

De psykiatriske ungdomsteamene er en viktig del av behandlingstilbudet til stoffmisbrukere. Men dette tilbudet har aldri blitt systematisk evaluert. Hvilke klienter benytter seg av tiltaket og hvor mange fullfører behandlingen?

Oversiktsartikkel
Publisert
1. mars 2005

Forsinket søvnfasesyndrom er en av de mest utbredte søvnforstyrrelsene blant barn, ungdom og yngre voksne. Artikkelen drøfter diagnostikk, årsaksforhold og behandling.

Fagessay
Publisert
1. mars 2005

Av mange anses kunnskap som en viktigere ressurs for organisasjoner enn natur- og finansressurser. Dette gir helt nye strategiske utfordringer. Men er verktøyene og modellene som utvikles egnet i dagens kunnskapsøkonomi?

Fra praksis
Publisert
1. mars 2005

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud til ungdom. Det er viktig med psykologer i denne tjenesten for å gi ungdom et like godt tilbud for psykisk som for somatisk helse.

Oppsummert
Publisert
1. mars 2005
Intervju
Publisert
1. mars 2005

Britt Venner leder en av landets største enheter innen psykisk helsevern. – Jeg er ikke konsulenttypen. Jeg ønsker å utføre ting, og å sette spor, sier hun. – Psykisk helsevern trenger entusiaster som ikke lar seg knekke av kritiske avisoppslag.

Kommentar
Publisert
1. mars 2005
Oppsummert
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Bokessay
Publisert
1. mars 2005
Kommentar
Publisert
1. mars 2005
Nyheter
Publisert
1. mars 2005
Leserne spør
Publisert
1. mars 2005