Du er her

Nr. 5 2011 - Digital distraksjon

Fagartikkel
Publisert
5. mai 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. mai 2011

Dette er en god bok om selvmord, skrevet med fast tro på at etterlatte gjennom å finne styrke i seg selv, eller gjennom hjelp fra andre, vil kunne gå videre i livet.

Bokanmeldelse
Publisert
5. mai 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. mai 2011
Debatt
Publisert
5. mai 2011

Hofgaard svarer på min kritikk med at foreningens menneskerettighetsengasjementet er hjemlet i prinsipprogrammet, som ble vedtatt på Landsmøte i november 2010. Problemet stikker dermed dypere enn den konkrete aksjonen, og kan i stedet knyttes til Landsmøtets vedtak, som klart omdefinerer foreningen og dens virke.

Debatt
Publisert
5. mai 2011

Grethe Nordhelle hevder jeg ikke har skjønt den induktive metoden hun legger til grunn. Hun har fortsatt til gode å gjøre rede for hvordan en teori basert utelukkende på induksjon skal kunne anvendes forsvarlig.

Debatt
Publisert
5. mai 2011

Børge Holden mener at turen om hjernen er en omvei, og at atferdsanalysen er den eneste farbare vei. Men det er da mye verdifull informasjon som kan samles inn fra omveier?

Debatt
Publisert
5. mai 2011

Det er rom for forbedringer i rettspsykiatriske erklæringer. Men mer bruk av hukommelsestester er ikke veien å gå for å bedre kvaliteten på sakkyndighetsarbeidet.

Debatt
Publisert
5. mai 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. mai 2011

Vil møblar utforma på basis av psykologisk forsking bli det neste store innanfor interiør og design?

Forskningsnotiser
Publisert
5. mai 2011

I Norge har samboere stort sett like god psykisk helse som gifte, men flere samboere enn gifte rapporterer om alkoholavhengighet og tidligere, alvorlig depresjon.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mai 2011

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet avdekker mangelfull kunnskap om den psykiske helsen hos mennesker over 65 år.

Originalartikkel
Publisert
5. mai 2011

Visst vet vi at risikoen øker jo flere partnere man har hatt. Men kjærlighet får unge voksne til å føle seg usårbare for hiv og klamydia.

Fagartikkel
Publisert
5. mai 2011

Den finsk-estiske forfatteren Sofi Oksanen om kulturelt kaos, intimitet og spiseforstyrrelser.

Fagbulletin
Publisert
5. mai 2011

Et nytt kursopplegg skal hjelpe innsats- og helsepersonell å formidle dødsbudskap til pårørende på en bedre måte.[1]

Fagessay
Publisert
5. mai 2011

Berkeley er peace, love, økologiske grønnsaker, fritenking, miljøbevissthet og medmenneskelighet. Uteliggeren hilses med «How are you today?», og får til svar «God bless you. Some change, Ma’m?»

Fagessay
Publisert
5. mai 2011

En digital samtid gir digitale samliv. Berøringsskjermene redefinerer «let’s stay in touch», familiesamvær er like mye et mobilsamvær, og lenker erstatter relasjoner. Men også vår hjerne og vår psykologi endres. I verste fall gjør nettet oss mindre konsentrerte, mindre til stede, mindre empatiske.

Tvang i psykisk helsevern
Publisert
5. mai 2011

Når et menneske er alvorlig psykisk syk og dømmekraften er satt ut av spill, må man gripe inn. – Noe annet ville være omsorgssvikt. Men målet er autonomi. Det må en aldri tape av syne, sier Asbjørn Kolseth.

Louis-Jeantet-prisen 2011 til Moser & Moser
Publisert
5. mai 2011

Høyrt om Louis-Jeantet-prisen i medisin? Ikkje? Heller ikkje May-Britt og Edvard Moser hadde det før dei blei oppringte med melding om at dei var årets vinnarar. Men Nobelprisen har du høyrt om? Fleire enn kvar tiande som har fått Louis-Jeantet-prisen, har seinare fått ein slik.

Psykologer i media
Publisert
5. mai 2011
Skrivetips
Publisert
5. mai 2011

Denne vesle studien av forskjellen mellom studier og studium kan være vel verdt et studium.

Leder
Publisert
5. mai 2011
Bokessay
Publisert
5. mai 2011

Jeg har sett lidelsen og fortvilelsen hos hjelperne så vel som hos pasienter og pårørende, og har blitt allergisk både overfor sort–hvitt-beskrivelser og romantisering av galskap. Derfor var jeg spent foran lesningen av disse to romanene.

Debatt
Publisert
5. mai 2011
Kommentar
Publisert
5. mai 2011
Kronikk
Publisert
5. mai 2011
Funn fra forskning på «De utrolige årene»
Publisert
5. mai 2011

Barn som har stabil og alvorlig atferdsproblematikk over lang tid, kan utvikle store psykososiale vansker som vedvarer gjennom barndommen og inn i voksen alder. En fersk evaluering av behandlingsopplegget «De utrolige årene» gir håp om hjelp for mange.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mai 2011
Forsknings­intervju
Publisert
5. mai 2011

Selvmord blant personer med psykoselidelser skjer oftest i løpet av de første ti årene etter sykdomsutbrudd, halvparten i løpet av de første fem årene. – Selvmordsatferd forekommer spesielt ofte i den perioden da pasientene går med ubehandlet psykose, forteller Elizabeth Ann Barrett.

Vellykket prøveprosjekt ved Grorud DPS
Publisert
5. mai 2011

Færre liggedøgn, mindre tvang og økt brukertilfredshet: Erfaringene er håndfast positive etter at pasienter fikk innflytelse over når de skulle legges inn i psykisk helsevern.

Den store psykologprisen 2011
Publisert
5. mai 2011

Den store psykologprisen for 2011 gikk til Per Isdal, leder for behandlingssenteret Alternativ til vold i Stavanger. Vinneren har jobbet utrettelig med å utvikle virksomme behandlingstilbud for menn som har utøvd vold mot kvinner.

Vel å merke
Publisert
5. mai 2011

En film om kognitiv terapi ved depresjon kan nå lastes ned fra nettet. Filmen har som mål å skape åpenhet, spre kunnskap og stimulere til god samhandling mellom helsepersonell og pasienter.

Kommentar
Publisert
5. mai 2011