Du er her

Nr. 7 2016 - Recovery

Leder
Publisert
1. juli 2016
Publisert
1. juli 2016

«Evidensbasert praksis» er lite verdt når ikke forskningen som underbygger praksisen, er til å stole på, mener spesialist i klinisk psykologi Johan Siqveland.

Hurdalsjøen Recoverysenter
Publisert
1. juli 2016

De bruker minst mulig medisiner og gir brukerne mye medbestemmelse i terapien. Psykologtidsskriftet har utforsket recoverybehandling i praksis.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. juli 2016

Implementering av komplementær ytre regulering ved en langtidsseksjon for psykoser og sammensatte lidelser ble fulgt av en markant nedgang i bruken av tvang overfor kvinnelige pasienter.

Fagessay
Publisert
1. juli 2016

Erfaring fra gestaltarbeid med grupper gir psykologen ferdigheter til å hjelpe organisasjoner gjennom snuoperasjoner.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. juli 2016

Mange klinikere vegrer seg for å spørre barn om traumer av frykt for at de skal bli opprørte. Vi finner ikke støtte for denne antagelsen i vår studie.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2016

Jeg kjenner stor tilfredshet over å finne språklige uttrykk som karakteriserer kroppen min.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2016

Det viktigste ved Stangehjelpa er læringsprosessen, skriver Birgit Valla.

Fra arkivet: 1995
Publisert
1. juli 2016
Debatt
Publisert
1. juli 2016

Vi er i ferd med å få en pervertert versjon av «pasientenes helsetjeneste» der markedskreftene rår, de som roper høyest får mest, og de sykeste blir overlatt til en valgfrihet de aldri ba om.

Debatt
Publisert
1. juli 2016

Arbeidsmarkedet for nyutdannede er relativt stabilt, men midlertidige stillinger skaper utfordringer.

Debatt
Publisert
1. juli 2016

Pågående psykotiske symptomer er ikke nok for å konkludere med at personen var psykotisk i handlingstiden, silk Bjørkly og Grøndahl skriver.

Debatt
Publisert
1. juli 2016

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker en prøveordning der enkelte kommuner overtar driften av distriktspsykiatriske sentre. Det svekker de regionale helseforetakenes mulighet til å forvalte sørge-for-ansvaret.

Debatt
Publisert
1. juli 2016

Tenk deg at du går i 5. klasse og er forelsket i en av samme kjønn. Og så ser du på mobilen din: Slike som deg skytes med maskingevær på et diskotek fordi de føler som deg.

Debatt
Publisert
1. juli 2016
Kronikk
Publisert
1. juli 2016

Tenåringen Trine tar Paracet for å dempe smerten over å føle at hun ikke er god nok.

Anmeldt
Publisert
1. juli 2016

Boken avkler myter, fjerner hellige kuer og bør lede til en selvransakende debatt.

Anmeldt
Publisert
1. juli 2016

I braksuksessen Skam sprekker trollene i sollys.

Ferskvare
Publisert
1. juli 2016
Klassikeren
Publisert
1. juli 2016

Denne boken har formet mye av måten jeg tenker og ikke minst jobber med endring på, skriver Lars Pedersen.