Du er her

Nr. 8 2009 - Det gode liv

Psykologer i media
Publisert
5. august 2009
Psykologer i media
Publisert
5. august 2009
Psykologer i media
Publisert
5. august 2009
Psykologer i media
Publisert
5. august 2009
Psykologer i media
Publisert
5. august 2009
Psykologer i media
Publisert
5. august 2009
Psykologer i media
Publisert
5. august 2009
Psykologer i media
Publisert
5. august 2009
Psykologer i media
Publisert
5. august 2009
Psykologer i media
Publisert
5. august 2009
Psykologer i media
Publisert
5. august 2009
Psykologer i media
Publisert
5. august 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2009
Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2009

Førestellingsevna kan faktisk ha noko å seia for om vi når måla vi set oss.

Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2009

Menn skuldar mannlege valdtektsoffer for ikkje å kjempa mot overgriparen.

Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2009

Unge som tenker negativt om aldring, kan bli sjuke av det på lang sikt.

Doktorgrad
Publisert
5. august 2009

Avhandlingen kan bidra til tidlig oppdagelse av demens, noe som er viktig for å hemme og forhåpentligvis stoppe sykdomsutviklingen.

Doktorgrad
Publisert
5. august 2009

Internettbaserte programmer for å støtte lisvsstilsendringer bør legge vekt på personenes tiltro til egen mestringsevne.

Debatt
Publisert
5. august 2009

Vi bør ikke avvise at aktiv dødshjelp kan være en løsning i spesielle situasjoner. Kanskje har psykologer bedre forutsetninger enn leger for å vurdere motiv, autonomi og vurderingsevne hos en alvorlig syk?

Debatt
Publisert
5. august 2009

Debatten som har fulgt etter at vi tok for oss sju vanlige løgner om psykoterapi i februar- og marsnummeret av Tidsskriftet, har gitt oss litt å tenke på når det gjelder psykologers forhold til forskjeller og motsetninger.

Debatt
Publisert
5. august 2009

Lider psykologene seg passivt gjennom innføringsseminaret ved Institutt for Psykoterapi? Nei. De er engasjerte bidragsytere som uttrykker tilfredshet.

Debatt
Publisert
5. august 2009

Jeg kjenner meg igjen i det du skriver, Anne! Likevel gir jeg ikke selv rask og uoppfordret tilbakemelding til andre som skriver, men det bør jeg.

Debatt
Publisert
5. august 2009

Psykologiens påvirkningskraft på samfunnet er økende. Men diskusjonen omkring psykologi og samfunn synes dessverre å forutsette at faget er en uhildet positiv kilde samfunnet aldri kan få nok av.

Debatt
Publisert
5. august 2009

I Norge er «psykolog» en helsepersonelltittel på lik linje med «lege». Dette skaper trygghet og tydelighet for pasientene, og bør ikke endres. Men Psykologforeningen samtaler gjerne om alternative veier til kvalitetssikring av andre psykologiutdanninger.

Debatt
Publisert
5. august 2009
Leserne spør
Publisert
5. august 2009
Leserne spør
Publisert
5. august 2009
Vel å merke
Publisert
5. august 2009

Etter at lønnsoppgjørene i offentlig sektor kom i havn, har enkelte tatt til orde for at løsningen ikke er bærekraftig, og at den ikke er i overensstemmelse med Stortingets føringer. Begge deler er feil.

Vel å merke
Publisert
5. august 2009
Vel å merke
Publisert
5. august 2009
Vel å merke
Publisert
5. august 2009
Vel å merke
Publisert
5. august 2009
Redaksjonelt
Publisert
5. august 2009
Fagartikkel
Publisert
5. august 2009

Mellommenneskelig og terapeutisk samspill vil trolig i mange tilfeller ha økte sjanser for å lykkes om grunnleggende behov for mening ivaretas. Dette krever økt forståelse av, og satsing på, klienters eksistensielle behov. Artikkelen introduserer Modell for mening og sammenheng som en skjematisk illustrasjon av forutsetningene for at meningsbærende tilstander kan oppstå.

Originalartikkel
Publisert
5. august 2009

Selv om de fleste greier seg bra etter alvorlige rasulykker, sliter de som ikke kan returnere til sin bolig. Tidlig screening kan sikre dem som trenger det, adekvat psykososial oppfølging.

Fagbulletin
Publisert
5. august 2009

Hvordan opplever egentlig katastroferammede hjelpen de får? Hjelp fra psykologer er et spesielt uttrykt ønske hos denne gruppa, men mye tyder på at forventningene stilles urealistisk høyt.

Originalartikkel
Publisert
5. august 2009

Det nye diagnosesystemet «Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood (DC: 0–3)» gir psykologer og andre fagfolk et verktøy til å hjelpe sped- og småbarn i risikosonen for emosjonelle forstyrrelser.

Oppsummert
Publisert
5. august 2009

Satisfaction With Life Scale (forkortes SWLS og uttales svells) er et av de mest brukte måleinstrumentene for å fange subjektivt velvære (subjective well-being) generelt og livstilfredshet spesielt.

Den europeiske psykologikongressen 2009
Publisert
5. august 2009

Under opninga i operaen sette Alexander Rybak og Frikar standarden. Den europeiske psykologikongressen blei eit stort løft for Psykologforeningen, eit viktig løft for det internasjonale samarbeidet og eit fagleg løft for deltakarane.

Den europeiske psykologikongressen
Publisert
5. august 2009

Økonomens territorium strekker seg utover strenge tallkolonner og snevre bunnlinjer. Bruno Frey forsker også på selve lykken. Blant forskerens sikreste lykkekort er medbestemmelse, gode relasjoner, kulturopplevelser og sånn passelig mye med penger.

I margen
Publisert
5. august 2009

Unge som lærer mer om psykisk helse, blir mindre fordomsfulle.

Før stortingsvalget 2009
Publisert
5. august 2009

Forrige måned ble partilederne utfordret på hva de mente om psykisk helse i skolene, rus og papirløse migranter. I denne andre og siste delen av vårt psykologiske partibarometer er det lavterskeltilbud og arbeidsliv som er valgsakene.

Tyrkiske psykologer mangler profesjonslov
Publisert
5. august 2009

– Et hinderløp uten målstrek. Slik beskriver president Gonca Soygut i Tyrkisk Psykologforening arbeidet med beskyttelse av psykologtittelen. Den tyrkisk-norske psykologen Emine Kale møtte henne under et besøk i fødelandet sitt.

Psykologer i media
Publisert
5. august 2009
Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2009
Doktorgrad
Publisert
5. august 2009
Kronikk
Publisert
5. august 2009
Debatt
Publisert
5. august 2009
Kommentar
Publisert
5. august 2009
Kommentar
Publisert
5. august 2009
Utdanningen av psykologer
Publisert
5. august 2009

I løpet av neste studieår blir det opprettet til sammen 20 nye studieplasser ved universitetene i Tromsø og Bergen.

Leserne spør
Publisert
5. august 2009
Vel å merke
Publisert
5. august 2009