Du er her

Nr. 8 2013 - Temanummer: Emosjonene inntar psykoterapifeltet

Psykologer i media
Publisert
6. august 2013
Psykologer i media
Publisert
6. august 2013
Psykologer i media
Publisert
6. august 2013
Psykologer i media
Publisert
6. august 2013
Psykologer i media
Publisert
6. august 2013
Psykologer i media
Publisert
6. august 2013
Psykologer i media
Publisert
6. august 2013
Psykologer i media
Publisert
6. august 2013
Bokanmeldelse
Publisert
6. august 2013

Denne boka er en perle om parforhold.

Debatt
Publisert
6. august 2013

Det er noe halvveis over debattene om psykisk helse. For politikerne debatterer jo aldri de viktigste spørsmålene.

Debatt
Publisert
6. august 2013

Noen av artiklene i temautgaven om «samfunnspsykologi» bærer tydelig preg av feilkategorisering.

Debatt
Publisert
6. august 2013

Forskning på sakkyndighet må baseres på fag. Ikke ideologi.

Doktorgrad
Publisert
6. august 2013
Doktorgrad
Publisert
6. august 2013
Forskningsnotiser
Publisert
6. august 2013

Fotografi av nærleik aukar sjansen for å søka hjelp.

Forskningsnotiser
Publisert
6. august 2013

En studie fra Universitetet i Göteborg viser at ditt valg av bil sier en del om din personlighet.

Forskningsnotiser
Publisert
6. august 2013
Leder
Publisert
6. august 2013

En aktiv familiepolitikk er også et aktivt psykisk helsevern

Redaksjonelt
Publisert
6. august 2013
Teoretisk artikkel
Publisert
6. august 2013

Endring i terapi vokser frem på mikroplanet gjennom den terapeutiske dialogen. Ofte er det vanskelig for terapeuter å se nyanser i pasientens responser og vite hva en skal adressere for å fremme slik endring. Affektbevissthetsmodellen spesifiserer seks fokusnivåer som hjelper terapeuter til å se hva pasienter til enhver tid strever med og hvordan en kan intervenere for å fremme optimal utvikling.

Teoretisk artikkel
Publisert
6. august 2013

I psykoterapifeltet blir begrepene kognisjon og emosjon ofte satt opp mot hverandre. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i dagligspråkets betydninger av ordene for å vise at kognitiv terapi ikke dreier seg om annet enn emosjoner, verken i beskrivelse, forklaring eller påvirkning av mentale problemer.

Teoretisk artikkel
Publisert
6. august 2013

Mentaliseringsbasert terapi er en manualisert metode som bygger på en ikke-vitende holdning om subjektets emosjonelle opplevelser.

Fagartikkel
Publisert
6. august 2013

Emosjonsfokusert terapi søker endring ved å fokusere på opplevelsen av emosjoner her-og-nå. Relasjonell dynamisk psykoterapi utforsker og utfordrer mønstre i fortid og nåtid. Hvordan kan disse terapiformene best utfylle og berike hverandre?

Teoretisk artikkel
Publisert
6. august 2013

I en psykoanalyse er følelser det første som lyttes til i en pasients tale, men de er ikke det eneste som skal håndteres, evalueres og endres. Ethvert menneskelig psykologisk uttrykk kan forstås motivert av fantasier om relasjoner, følelser og avverge.

Teoretisk artikkel
Publisert
6. august 2013

Hvordan kan psykoterapeuter arbeide systematisk med pasienter som unngår følelser gjennom prinsipper for gradvis eksponering?

Fagartikkel
Publisert
6. august 2013

I arbeid med følelser har dynamiske og humanistiske terapier tradisjonelt blitt beskrevet som motsetninger. Er tiden inne for å la dem forenes?

Teoretisk artikkel
Publisert
6. august 2013

Med fokus på form, stil og «hvordan» kan terapeutens aktivitet oppfattes som umiddelbare reaksjoner på pasientens emosjonelle kommunikasjon heller enn som intervensjoner.

Teoretisk artikkel
Publisert
6. august 2013

Når ens følelsesmessige aktivering er forvirrende og overveldende, er det vanskeligere å regulere oppmerksomhet, atferd og emosjonsuttrykk. Kunnskap om barns emosjonelle utvikling kan ha betydning for hvordan man bør møte barn henvist med mistanke om AD/HD.

Fagartikkel
Publisert
6. august 2013

Terapeutisk arbeid med barn bør bidra til økt integrering av emosjonelle og kognitive prosesser. Det kan styrke mentale grunnfunksjoner som emosjonsregulering og oppmerksomhet.

Teoretisk artikkel
Publisert
6. august 2013

Å kultivere oppmerksomt nærvær i terapi kan øke toleranse, selvmedfølelse og balanse i møte med smertefulle følelser. Men det finnes fallgruver.

Teoretisk artikkel
Publisert
6. august 2013

Bør vi følge fornuften eller lytte til våre følelser? Motsetningene i moderne psykoterapi har en viktig forhistorie.

Fagartikkel
Publisert
6. august 2013

Tradisjonelt har psykologien hatt begrenset interesse for å klargjøre den subjektive dimensjonen ved emosjoner, men faget kan få hjelp av fenomenologien til å ta skritt videre.

Teoretisk artikkel
Publisert
6. august 2013

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) retter seg mot å hjelpe pasienten til optimal tilgang på konfliktfylte følelser gjennom systematisk fokus på opplevelsen av disse følelsene, fortløpende utfordring av forsvar og regulering av angst.

Fagessay
Publisert
6. august 2013

I emosjonsfokusert terapi er målet å hjelpe pasienter til å benytte sine emosjonelle ressurser for å orientere seg i verden. Opplæringen i metoden innebærer også at terapeuten trenger å bli inngående kjent med egne emosjoner.

Intervju
Publisert
6. august 2013

Hun erklærte krig mot mobbing samme dag som hun ble kunnskapsminister. Den krigen vedgår Kristin Halvorsen at hun ikke vant.

Psykologer i media
Publisert
6. august 2013
Skrivetips
Publisert
6. august 2013

Fram til utgangen av 2010 var «Stjør- og Verdal tingrett» noe av en juridisk morsomhet.

Kronikk
Publisert
6. august 2013

DSM-V er kommet. Men hva gjør sykdomsspråket med forståelsen av oss selv og hverandre?

Debatt
Publisert
6. august 2013
Forsknings­intervju
Publisert
6. august 2013

Å unngå vanskelige følelser i terapien gjør at pasienten liker terapeuten, men pasienten blir ikke bedre av den grunn, fant Pål Ulvenes. Hans forskning på båndet mellom pasient og terapeut vekker internasjonal oppsikt.

Doktorgrad
Publisert
6. august 2013
Forskningsnotiser
Publisert
6. august 2013
Kommentar
Publisert
6. august 2013

I november er det landsmøte i Psykologforeningen. Foreningens øverste politiske organ møtes hvert tredje år. Vedtakene vi fatter da, blir avgjørende for vårt politiske arbeid de neste årene. Viktigste spørsmål blir trolig utdanning og hovedsatsing.