Du er her

Nr. 4 2006 - Rett person på rett plass

Reportasje
Publisert
1. april 2006

Krimromanar skrivne av psykologar eller med psykologar i sentrale roller.

Oppsummert
Publisert
1. april 2006
Oppsummert
Publisert
1. april 2006
Doktorgrad
Publisert
1. april 2006

Nyere ledelsesmodeller fokuserer på lederen som inspirator og relasjonen mellom lederen og de ansatte. Avhandlingen setter søkelyset på transformasjonsledelse i en norsk kontekst.

Doktorgrad
Publisert
1. april 2006

Hvorfor det er så vanskelig for voksne å oppdage seksuelle overgrep mot barn, og hvorfor er det så vanskelig for barn som utsettes for seksuelle overgrep, å fortelle om overgrepene?

Doktorgrad
Publisert
1. april 2006

Er barn av innvandrere som selv er født og oppvokst i Norge mer utsatt for psykiske vansker enn ungdom med norsk bakgrunn? Trenger man egne teorier for å forstå psykiske vansker hos disse?

Doktorgrad
Publisert
1. april 2006

Hvordan forstår og utformer barn og voksne i vår tids fosterfamilier et felles hverdagsliv, og hvilke muligheter for relasjonsdannelse har de innenfor disse institusjonelle rammene?

Debatt
Publisert
1. april 2006
Debatt
Publisert
1. april 2006
Debatt
Publisert
1. april 2006
Debatt
Publisert
1. april 2006
Debatt
Publisert
1. april 2006
Debatt
Publisert
1. april 2006
Nyheter
Publisert
1. april 2006
Leserne spør
Publisert
1. april 2006
Leserne spør
Publisert
1. april 2006
Vel å merke
Publisert
1. april 2006
Vel å merke
Publisert
1. april 2006
Vel å merke
Publisert
1. april 2006
Redaksjonelt
Publisert
1. april 2006
Oversiktsartikkel
Publisert
1. april 2006

Andre kan bli skadelidende hvis klienter anbefales for yrker de ikke egner seg for. Er personlige problemer en fordel eller ulempe for utøvelse av hjelpeyrkene?

Fra praksis
Publisert
1. april 2006

Å arbeide som psykolog med barn innlagt på et somatisk sykehus er svært spennende og faglig belønnende, men kan også være kilde til frustrasjon. Hvilke retningslinjer bør legges til grunn for et konstruktivt samarbeid med somatisk helsepersonell?

Oversiktsartikkel
Publisert
1. april 2006

Barnefordeling skal nå forsøkes løst gjennom rettslige forhandlinger. De rettsoppnevnte sakkyndige har en sentral rolle i meglingen mellom partene.

Fra praksis
Publisert
1. april 2006

Dette bidraget fra Statens helsetilsyn belyser psykologers overskridelse av grensen mellom det profesjonelle og det private. Innlegget er ment som en veileder for den enkelte psykolog og som utgangspunkt for samtaler mellom kollegaer.

Fagessay
Publisert
1. april 2006

Er livskvalitet og lykke det samme? Bruker norske samfunnsforskere de to ordene på samme måte?

Fra praksis
Publisert
1. april 2006

Forfatterne presenterer en kasushistorie hvor pasienten hadde fått diagnosen kroniske bekkensmerter og der psykologisk behandling ble avgjørende.

Sjefpsykolog for Forsvaret
Publisert
1. april 2006

Riddere skrangler ikke med rustningen lenger. Sant nok kan riddere anno 2006 påtreffes i militante omgivelser, for eksempel på Akershus festning, men i stedet for å fekte med sverdet har dagens utgave av arten tre pc’er på skrivebordet og bærer for eksempel tittelen SJPSYF.

Påskekrim for psykologar
Publisert
1. april 2006

Ingen grunn til å ta heilt fri frå jobben, sjølv om det stundar til påske. Vi i Tidsskriftet har kartlagt noko av all psykokrimen som finst der ute. Lista blei lang som ein vond draum.

Reportasje
Publisert
1. april 2006
Bokessay
Publisert
1. april 2006

Ifølge Jan Smedslund kan vi bare ved refleksjonens hjelp vite mye om hva det innebærer å være menneske i verden. Han argumenterer for et radikalt annerledes syn på psykologien som fag og faglig støttet praksis.

Kommentar
Publisert
1. april 2006
Oppsummert
Publisert
1. april 2006
Doktorgrad
Publisert
1. april 2006
Debatt
Publisert
1. april 2006
Bokanmeldelse
Publisert
1. april 2006
Kommentar
Publisert
1. april 2006
Psykologar i leiarutdanning
Publisert
1. april 2006

Dei har fått 25 000 kroner kvar av Psykologforeningen til å ta leiarutdanning. Vi møtte dei for å snakka om leiing, og kom inn på alt frå rollekonfliktar og endringsvilje til rettferd, kjønn og makt.

Hvorfor Psykologforeningen er med i Akademikerne
Publisert
1. april 2006

An-Magritt Aanonsen og Rune Frøyland vil at psykologer skal få en identitet som akademikere med både stor og liten A.

Nyheter
Publisert
1. april 2006

For første gong på ni år var fagsida i Psykologforeningen nyleg på felles seminar. Eitt av måla for seminaret var å gjera det lettare for psykologar på alle nivå å «spela ball».

Nyheter
Publisert
1. april 2006
Leserne spør
Publisert
1. april 2006
Vel å merke
Publisert
1. april 2006