Du er her

Nr. 10 2007 - Tilknytning

Reportasje
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Oppsummert
Publisert
2. oktober 2007

Stadig færre skoler vil ta i bruk mobbeprogrammer. Å bagatilisere mobbing kan koste dyrt – ikke bare for de som blir mobbet, men også for de som mobber.

Oppsummert
Publisert
2. oktober 2007

Det er en sammenheng mellom månens størrelse og søvnproblemer, men hva forteller forskningen oss om den gamle troen på at fullmåne kan gi sinnssykdom?

Bokanmeldelse
Publisert
2. oktober 2007
Bokanmeldelse
Publisert
2. oktober 2007
Bokanmeldelse
Publisert
2. oktober 2007
Bokanmeldelse
Publisert
2. oktober 2007
Doktorgrad
Publisert
2. oktober 2007

Ungdom med helseplager har en økt risiko for også å være mye plaget i tidlig voksen alder. Det trengs kunnskap om ressursfaktorer og belastningsfaktorer i de unges sosiale miljø som kan tenkes å påvirke utviklingen av slike plager.

Doktorgrad
Publisert
2. oktober 2007

Angst og depresjon forekommer hyppig i befolkningen, men blir ofte verken diagnostisert eller behandlet. Avhandlingen omhandler langtidskonsekvenser i form av mortalitet og arbeidsrelatert uførhet.

Doktorgrad
Publisert
2. oktober 2007

Hvordan oppfatter vi og husker vi det visuelle miljø? Hvilke attributter «kodes» i langtidshukommelse, og hvordan vil ulik erfaring påvirke dette? Dette er temaer i avhandlingen.

Doktorgrad
Publisert
2. oktober 2007

Forekomsten av depresjon øker i alle aldersgrupper og i alle vestlige kulturer. Mennesker som har opplevd én depresjon, har fordoblet risiko for å oppleve depresjon på nytt. Hva kan årsaken være?

Leserne spør
Publisert
2. oktober 2007
Landsmøtet 2007
Publisert
2. oktober 2007

Hvem er de, kandidatene som stiller til valg til sentralstyret? Hva brenner de for? Visepresident- og sentralstyrekandidatene presenterer seg selv på de følgende sidene.

Vel å merke
Publisert
2. oktober 2007
Vel å merke
Publisert
2. oktober 2007
Vel å merke
Publisert
2. oktober 2007
Kasusstudie
Publisert
2. oktober 2007

Attachment theory can suggest new meanings for the symptoms of ADHD and, thus, more effective forms of treatment. The aims of this case study were to identify the attachment patterns of a child diagnosed with ADHD and of his mother, and to consider their relevance to ADHD.

Teoretisk artikkel
Publisert
2. oktober 2007

Mange barn i fosterhjem har tidligere opplevd omsorgssvikt og mishandling. Hvordan kan man bygge opp trygg tilknytning mellom barnet og fosterforeldrene?

Teoretisk artikkel
Publisert
2. oktober 2007

Et vesentlig bidrag til den relasjonelle psykoanalysen er det moderne kleinianske synet på psykoanalytikerens strev i motoverføringen. Ved å forstå dette ubehaget kan analytikeren komme et skritt nærmere i forståelsen av pasientens problemer.

Fra praksis
Publisert
2. oktober 2007

Pasientens familie er en ressurs det somatiske helsevesen har glemt at det har. Prosjektet «Pårørende – en samarbeidspartner» inkluderer familien i rehabiliteringsprosessen og skaper rammer for at pårørende kan bli gode medspillere.

Fagessay
Publisert
2. oktober 2007

Solveig kan ikke leve med de opplevelsene som arrene representerer. Like lite kan hun la være å representere ved arr. Huden bevarer og graderer opplevelser, noe som gir kontinuitet og sammenheng.

Psykologikongressen 2007
Publisert
2. oktober 2007

Med meir enn 650 deltakarar og over 40 vitskaplege bidragsytarar stadfesta Norsk Psykologikongress 2007 posisjonen sin som den viktigaste faglege møtestaden for psykologar i Noreg.

Psykologikongressen 2007
Publisert
2. oktober 2007

Møtet mellom de berømte professorene Jerome Bruner og Daniel Stern på årets nasjonale psykologikongress gav en umiddelbar opplevelse av øyeblikkets betydning. Sjelden har to eldre herrer skapte så mye engasjement og begeistring.

Psykologer i media
Publisert
2. oktober 2007
Reisebrev fra APAs 115. Congress
Publisert
2. oktober 2007

Driver USA med tortur? Da den amerikanske psykologforening (APA) avholdt sin 115. kongress i San Francisco i august, druknet delvis det enorme utvalget av spennende psykologiske temaer i dette store spørsmålet. Og enda viktigere for psykologer: Gjør de det med APAs velsignelse?

Ny psykoanalytisk diagnosemanual
Publisert
2. oktober 2007

Dagens diagnosemanualer er for kategoriske, mener Nancy McWilliams. Sammen med kolleger har hun derfor utviklet en ny manual. – Det er et behov for å si noe om hvordan tilstander oppleves affektivt, kognitivt og somatisk, så vel som interpersonlig, sier hun.

I margen
Publisert
2. oktober 2007

Statistiske tester må bare brukes på sammenhenger mellom logisk uavhengige begreper.

Oppsummert
Publisert
2. oktober 2007
Doktorgrad
Publisert
2. oktober 2007
Kronikk
Publisert
2. oktober 2007
Kommentar
Publisert
2. oktober 2007
Kommentar
Publisert
2. oktober 2007
Leserne spør
Publisert
2. oktober 2007
Landsmøtet 2007
Publisert
2. oktober 2007

– Hva vil du med foreningen din? Gjør en forskjell! oppfordrer Psykologforeningens president An-Magritt Aanonsen. Hun minner om at det er delegatene som eier Landsmøtet.

Vel å merke
Publisert
2. oktober 2007
Publisert
2. oktober 2007
Publisert
2. oktober 2007
Publisert
2. oktober 2007