Du er her

Nr. 1 2010 - Dialog og effektivitet i ledergrupper

Reportasje
Publisert
5. januar 2010

Erfaringene med brukerstyrte plasser er svært positive. Pasientene har langt færre tvangsinnleggelser og liggedøgn enn tidligere. I tillegg øker livskvaliteten.

Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Forskningsintervjuet
Publisert
5. januar 2010

Pasienter med personlighetsforstyrrelser kan ha like godt utbytte av langtids individuell psykoterapi som av intensiv behandling på dagavdeling, viser et nytt doktorgradsarbeid. Et overraskende resultat, fastslår doktoranden.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2010

Det er vanskelig for mange par å finne et intimitetsnivå som passer begge.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2010

Funnene utfordrer etablerte sannheter og gir rettsvesenet, hjelpe- og behandlingsapparatet nye utfordringer.

Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2010
Debatt
Publisert
5. januar 2010

I jobben min møter jeg mennesker med langvarige smerter. Jeg erfarer at vi psykologer kan hjelpe alvorlig syke til å få mest mulig livskvalitet, respekt og verdi. Med god hjelp ønsker de fleste å leve litt lenger.

Debatt
Publisert
5. januar 2010

Hensikten med innlegget mitt var ikke å egge til profesjonsstrid mellom lege og psykolog, eller å finne enda en arena for den godt kjente uenigheten mellom Vigeland og meg selv. Målet var å stimulere til debatt psykologene imellom.

Debatt
Publisert
5. januar 2010

Vi ønsker mer tid til fordypning og refleksjon i profesjons-studiet. Diskusjonen om vår rolle og stilling i samfunnet må gjennomsyre hele vår utdannelse.

Debatt
Publisert
5. januar 2010

Vi lager et opptakssytem som gjør profesjons-studentene til en mer homogen gruppe for hvert år. Foruten å ekskludere sosiale grupper, sender systemet et signal om at karakter-prestasjoner betyr mer enn livserfaring, refleksjonsevne og mangfold.

Debatt
Publisert
5. januar 2010

Forskningen som finnes, støtter ikke energipsykologien. Det spiller ingen rolle hvor på kroppen og i hvilken rekkefølge man trykker, og det er ikke dokumentert at effekten varer.

Debatt
Publisert
5. januar 2010

Ikke alle eldre eller funksjonshemmede er i stand til å møte på psykologens kontor. Det gir nye utfordringer i forhold til hva vi mener med tilgjengelighet.

Debatt
Publisert
5. januar 2010
Kommentar
Publisert
5. januar 2010

Ser vi på hvilke fagområder som fases ut fra profesjonsstudiet og inn i mastergradene, er det psykologen som helsearbeider som trer frem. Da er det diagnostisering og behandling av individet det skal drilles i. Uten dette, ingen psykologtittel.

Leserne spør
Publisert
5. januar 2010
Leserne spør
Publisert
5. januar 2010
Vel å merke
Publisert
5. januar 2010

Leder for Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg, Nora Sveaass, ble 9. desember tildelt Amnesty-prisen 2009.

Vel å merke
Publisert
5. januar 2010
Vel å merke
Publisert
5. januar 2010
Vel å merke
Publisert
5. januar 2010

– Hvem er pasienten? Det er alltid det store spørsmålet! sa Jaswant Guzder til de rundt 70 deltakerne på årets seminar om kulturperspektiv på psykisk helsearbeid.

Redaksjonelt
Publisert
5. januar 2010
Originalartikkel
Publisert
5. januar 2010

Denne studien viser en klar sammenheng mellom dialogisk kommunikasjon og kvaliteten på ledergruppens resultater. Vi vil hevde at dialog har en positiv effekt på teameffektivitet utover å redusere konfliktnivået i gruppen, fordi dialog stimulerer utforskning av gruppemedlemmenes ulike synspunkter.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2010

«Jeg er i godt humør igjen,» skriver Wilhelm Reich til sin kjæreste Elsa Lindberg 6. mars 1935 etter en seminarkveld der Harald Schjelderup hadde lagt frem «en fremragende rapport om et karakteranalytisk kasus».

Oversiktsartikkel
Publisert
5. januar 2010

Stadig flere barn og unge lider av fedme. Fedme har store psykososiale konsekvenser, og psykologer vil oftere møte barn og unge med et alvorlig vektproblem.

Fra praksis
Publisert
5. januar 2010

Gjennom kognitiv trening oppmuntres pasienten til å innta en metakognitiv holdning til sin egen kognitive stil. Intervensjonen fokuserer mer på tenkestil enn på det emosjonelle innholdet, og mange finner det befriende at temaer som mat, kropp og vekt ikke inngår i treningen.

Suksess med brukerstyrte plasser
Publisert
5. januar 2010

Ved Jæren DPS kan utvalgte pasienter med schizofreni selv bestemme når de trenger innleggelse. Brukerstyrte plasser ble en velsignelse for familien Håheim. Nå kan de endelig ha et ordentlig familieliv.

Kritikk av psykisk helsevern
Publisert
5. januar 2010

Brukarane på Fredlund opplevde seg sjølve som normale. Så kom opptrappingsplanen og fortalde at det var dei ikkje. Dei var avhengige. Det skal ikkje frie individ vera.

Siste nytt mot demens
Publisert
5. januar 2010

Risikoen for å bli dement synker for par som holder sammen. Ikke minst om ekteskapet er litt utfordrende, og om partene ikke går av veien for en krangel i ny og ne. Heldige er også de som slipper unna tungsinn som middelaldrende.

Psykolog Norge rundt
Publisert
5. januar 2010

Svein Øverland gir av seg selv, på scenen og i terapirommet. Han lever daglig i spennet mellom å formidle psykologi til ungdom og å være terapeut på en sikkerhetsavdeling.

I margen
Publisert
5. januar 2010

deLillos' legendariske album hadde tjue års-jubileum i fjor.

Psykologer i media
Publisert
5. januar 2010
Intervju
Publisert
5. januar 2010

Vi har spurt Willy-Tore Mørch, professor i barn og unges psykiske helse ved Universitetet i Tromsø og fast spaltist i A-magasinet, om litteratur og lesevaner.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2010
Kronikk
Publisert
5. januar 2010
Debatt
Publisert
5. januar 2010
Kommentar
Publisert
5. januar 2010
Kommentar
Publisert
5. januar 2010
Kommentar
Publisert
5. januar 2010
Ett år med nye nettsider
Publisert
5. januar 2010

Nye lesergrupper i folden og noen gode skritt nærmere rendyrking av det digitale formatet. Tidsskriftet på nett runder ettårsmerket i trygg forvisning om at det er på rett vei.

Pågående selgere
Publisert
5. januar 2010

Psykologforeningen advarer mot konsulenter som vil ha privatpraktiserende psykologer til å etablere et såkalt norskregistrert utenlandsk foretak (NUF).

Leserne spør
Publisert
5. januar 2010
Vel å merke
Publisert
5. januar 2010