Du er her

Nr. 2 2007 - Publisering av psykologisk forskning

Reportasje
Publisert
31. januar 2007

Heilt sidan 1960 har den ideelle medlemsorganisasjonen Voksne for barn (VFB) arbeidd for born og unge si psykiske helse.

Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Doktorgrad
Publisert
31. januar 2007

Finnes det universelt funksjonelle måter å mestre traumer på, eller er dette avhengig av sosioøkonomiske og sosiokulturelle rammevilkår? Utgangspunktet for undersøkelsen er Tigraiprovinsen i Etiopia.

Doktorgrad
Publisert
31. januar 2007

Doktorgradsarbeidet undersøker hvilke områder i hjernen som er kritiske for oppfatning av språk.

Doktorgrad
Publisert
31. januar 2007

Doktorgradsarbeidet tyder på at selv om de fleste som har opplevd foreldres skilsmisse klarer seg bra, har de en økt risiko for psykiske helseplager i ungdomsårene og i voksenlivet.

Doktorgrad
Publisert
31. januar 2007

Studien viser en moderat økt forekomst av selvmord blant norske FN/NATO-veteraner sammenlignet med andre norske menn. Mangel på sosial støtte, psykiske helseproblemer og ufrivillig hjemsendelse fra tjenesten kan ha betydning.

Debatt
Publisert
31. januar 2007
Debatt
Publisert
31. januar 2007
Debatt
Publisert
31. januar 2007
Debatt
Publisert
31. januar 2007
Debatt
Publisert
31. januar 2007
Debatt
Publisert
31. januar 2007
Forskningsnotiser
Publisert
31. januar 2007

Fobier kan overvinnes ved hjelp av virtuell hjemmebehandling over Internett.

Forskningsnotiser
Publisert
31. januar 2007

Klare planar for eting av frukt og grønt gjev auka inntak.

Forskningsnotiser
Publisert
31. januar 2007

Knut Dalen har undersøkt data fra den etiske rådgivningstelefonen for psykologer.

Forskningsnotiser
Publisert
31. januar 2007

Dårlig reaksjonsevne og hukommelse øker risikoen for å dø av hjertekarsykdommer eller sykdommer i luftveiene.

Bokanmeldelse
Publisert
31. januar 2007
Bokanmeldelse
Publisert
31. januar 2007
Bokanmeldelse
Publisert
31. januar 2007
Bokanmeldelse
Publisert
31. januar 2007
Redaksjonelt
Publisert
31. januar 2007
Oversiktsartikkel
Publisert
31. januar 2007

Internasjonal publisering er en egen verden, med skrevne og uskrevne lover. De første forfattermøter med internasjonale tidsskrifter kan være frustrerende. Denne artikkelen er et forsøk på å avhjelpe frustrasjonen.

Teoretisk artikkel
Publisert
31. januar 2007

Karakterbegrepet fanger opp de mer stabile sidene ved personligheten, mens relasjonsbegrepet peker mot de bevegelige og dynamiske sidene. Lar de to tankeretningene seg kombinere i ett sammenhengende psykoanalytisk perspektiv?

Teoretisk artikkel
Publisert
31. januar 2007

Ved vegetativ identifisering identifiserer terapeuten seg kroppslig med pasientens kropp, og får informasjon om pasientens følelser. Denne nevrobiologisk forankrete prosessen kan være et grunnlag for terapeutisk empati.

Oversiktsartikkel
Publisert
31. januar 2007

Ved systematisert erfaringsbasert læring i form av åtferdseksperiment dreg terapeutar handling aktivt inn i behandlinga. Vi viser at vi bryr oss om kva pasienten gjer, og vi er med for å observere og vegleie.

Fagessay
Publisert
31. januar 2007

Det finnes evidensbasert psykologisk behandling for schizofreni på sengepost som både gir gode resultater og er kostnadeffektivt.

Oppsummert
Publisert
31. januar 2007
Fra praksis
Publisert
31. januar 2007

Selv erfarne brukere av tolk kan ønske og trenge opplæring i bruk av tolk. Her er noen råd til deg som er psykolog og som vil bruke tolk i samtaler.

Foreldre med psykiske lidingar
Publisert
31. januar 2007

I Asker og Bærum har ei handfull helsearbeidarar nekta å lukka augo for at pasientar òg er foreldre. No vil dei at også andre skal bry seg.

Reiseberetning fra Gaza
Publisert
31. januar 2007

Spørsmålene surrer i hodet, hvordan vil vi bli tatt imot? Slipper vi inn av det israelske militæret som kontrollerer grenseovergangen? Får vi gjennomført vårt seminar?

Intervju
Publisert
31. januar 2007

Vi har spurt Ingvild Svenkerud Aasen, psykolog og leder for MST-teamet på Hamar, om litteratur og lesevaner.

Intervju
Publisert
31. januar 2007

Kari Lossius ønsker høyere status for rusomsorgen – både til felt og folk. Hennes største skrekk er å miste engasjementet. Vi håper hun får oppleve det første. Det andre er et høyst hypotetisk alternativt.

I margen
Publisert
31. januar 2007

Det har vært vanlig å anta at folk som handler med aksjer, oppfører seg som flokkdyr. Men da har man glemt å regne med psykologene.

Kommentar
Publisert
31. januar 2007
Psykologer i media
Publisert
31. januar 2007
Psykologisk rådgivning
Publisert
31. januar 2007

Psykolog Svein Øverland logget seg på internettsamfunnet Habbo for å gi ti minutters drop-in-konsultasjoner, og møtte en lang kø av barn og unge utenfor Røde Kors-bussen.

Doktorgrad
Publisert
31. januar 2007
Kronikk
Publisert
31. januar 2007
Debatt
Publisert
31. januar 2007
Kommentar
Publisert
31. januar 2007
Forskningsnotiser
Publisert
31. januar 2007
Kommentar
Publisert
31. januar 2007
Forhandlingsbrudd
Publisert
31. januar 2007

Torsdag 18. januar tok Akademikerne Helse i overkant av 400 medlemmer ut i streik, blant dem 25 psykologer. Det er første gang på 20 år at psykologer ved norske sykehus har gått til streik.

Psykologforeningen sitt løns- og arbeidsmarknadsutval
Publisert
31. januar 2007

Mandatet til LAU er klart og greitt: å jobba for betre løns-, arbeids- og pensjonstilhøve for psykologar. Men korleis utvalet skal organiserast, er meir uklart.

Kort om
Publisert
31. januar 2007

Det er kun profesjonsstudiet i psykologi og medisinstudiet som kvalifiserer for diagnosesetting innenfor psykisk helsevern.