Du er her

Nr. 2 2012 - Hvordan møte selvmordsnære

Reportasje
Publisert
7. februar 2012

– Psykologer må bli mer opptatt av å verne om pasienters sikkerhet. Selvmordsfare står langt nede på lista til de fleste psykologer, det bør være helt på toppen, sier Thomas Joiner, en av verdens ledende forskere på selvmord. Et viktig steg er å avsløre mytene om selvmord, som eksisterer i beste velgående også blant helsepersonell.

Reportasje
Publisert
7. februar 2012

Hvis en pasient vurderer selvmord, kan klinikere forståelig nok bli for opptatt av ikke å få skylden. Det kan hindre dem i å åpne seg for pasienters livsverden, mener psykologspesialist Kim Larsen.

Akuttsamtalar med unge som har skada seg sjølv
Publisert
7. februar 2012

Den verdskjende konsertpianisten Arthur Rubinstein var over 90 år før han fortalde om sjølvmordsforsøket sitt. Denne opplevinga i ungdomsåra gav han syn for at livet kanskje var verdt å leva, trass i alt.

Psykologer i media
Publisert
7. februar 2012
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2012
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2012
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2012
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2012
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2012
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2012
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2012
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2012
Bokanmeldelse
Publisert
7. februar 2012

Vitenskapen trenger kunsten for å ramme inn mysteriet, men kunsten trenger vitenskapen for at ikke alt skal være et mysterium. Kan nevrovitenskapen løse et av de største mysteriene, mennesket?

Bokanmeldelse
Publisert
7. februar 2012

I 29 portrettintervjuer forteller etterlatte om følelser, erfaringer og refleksjoner. En god bok for andre i samme situasjon.

Bokanmeldelse
Publisert
7. februar 2012
Doktorgrad
Publisert
7. februar 2012
Doktorgrad
Publisert
7. februar 2012
Forskningsnotiser
Publisert
7. februar 2012

Minnet vårt fyller umiddelbart ut hola i hendingar vi observerer.

Forskningsnotiser
Publisert
7. februar 2012

Ein iPhone-applikasjon frå Bergen kan hjelpa personar som opplever hørselshallusinasjonar med å blokkera stemmer frå sitt eige hovud.

Forskningsnotiser
Publisert
7. februar 2012

Fødselsmetode har ingen betydning for mental helse etter fødselen.

Debatt
Publisert
7. februar 2012

Mange opplever bedringen etter ECT som en nyvunnen frihet, og at eventuelle forbigående hukommelsesvansker er en rimelig pris å betale sammenlignet med den dype depresjonen.

Debatt
Publisert
7. februar 2012

«Elektrosjokk virker ikke», sto det med store bokstaver på forsiden av Tidsskriftets desembernummer 2011. Jeg håper det var en glipp, og ikke innledningen til en ny redaksjonell stil.

Debatt
Publisert
7. februar 2012

Arne Klyve forsøker i januarutgaven å levere en slags analyse av tragedien 22. juli og gjerningsmannen. Allerede i starten havner han dessverre på ville veier, hovedsakelig grunnet sin iver etter å politisere årsaksforholdene.

Debatt
Publisert
7. februar 2012

I kampanjene for redusert bruk av tvang er det for ensidig vekt på å redusere den tvangen man kan telle. Vi bør i stedet legge større vekt på reduksjon av krenkelser.

Debatt
Publisert
7. februar 2012

I Helse Bergen brukes tvang i psykisk helsevern seks ganger så ofte som i Helse Førde. De store geografiske variasjonene er en klar indikasjon på store kulturforskjeller. Norge ligger også høyt internasjonalt. Dette er en situasjon vi ikke kan leve med.

Debatt
Publisert
7. februar 2012
Vel å merke
Publisert
7. februar 2012

Yngre psykologers utvalg (YPU) inviterer til kveldsseminar torsdag 23. februar kl 19.00 på Dattera til Hagen i Oslo. Foredrag ved psykolog og barneombud Reidar Hjermann.

Vel å merke
Publisert
7. februar 2012
Vel å merke
Publisert
7. februar 2012
Leserne spør
Publisert
7. februar 2012
Leserne spør
Publisert
7. februar 2012
Oversiktsartikkel
Publisert
7. februar 2012

Barn og unge sover mindre i dag enn tidligere, noe som kan gi følger for helsen. Denne litteraturgjennomgangen viser at kortere søvnlengde er forbundet med økt risiko for psykiske vansker hos barn.

Teoretisk artikkel
Publisert
7. februar 2012

I terapi med selvmordsnære ungdommer er det lett å forveksle pasientens og terapeutens behov. Det hjelper ikke kronisk suicidale pasienter at andre tar kontrollen; det hjelper at de selv lærer å takle sine kriser uten suicidalatferd.

Oversiktsartikkel
Publisert
7. februar 2012

Evidensbasert foreldretrening for barn med atferdsvansker er virksomt for to av tre barn. Ny forskning kan bidra til at tilbudet får virkning også for målgrupper som til nå har hatt lite utbytte av tiltaket.

Kasusstudie
Publisert
7. februar 2012

Hvordan kan vi som psykologer forstå og ha empati for følelser av raseri hos barn? Kan utprøving i det terapeutiske rom gi vekst til nye måter å se seg i relasjon til andre på?

Oppsummert
Publisert
7. februar 2012

I Norge satses det på dokumentert virksomme tiltak for barn og unge. Det krever gode screeningmetoder både for å identifisere barn med atferdsvansker og for å evaluere effekten av tiltakene.

Reportasje
Publisert
7. februar 2012

Thomas Joiner vil avsløre mytene rundt selvmord. Kim Larsen råder terapeuter til å snakke om temaet tidlig og tydelig. Nicholas Carr forteller om sin enkle og effektive modell for akuttsamtaler etter selvmordsforsøk.

Intervju
Publisert
7. februar 2012

Hun skulle gjerne hatt flere turer i hvit cabriolet for å oppsøke andre resiliensforskere hun er venn med på Facebook.

Psykologer i media
Publisert
7. februar 2012
Fra Arkivet
Publisert
7. februar 2012
Skrivetips
Publisert
7. februar 2012

«Hur mycket fackspråk är fackspråk?» spurte göteborglingvisten Bo Ralph i en artikkel for 30 år siden.

Leder
Publisert
7. februar 2012
Psykologi og samfunn
Publisert
7. februar 2012

De fleste barn viser fysisk aggressiv atferd i sine første leveår. Men med økende alder slutter de fleste med denne atferden. Longitudinelle utviklingsstudier viser samtidig at en liten gruppe barn fortsetter å være fysisk aggressive oppover i ungdomsalderen. Tidlig intervensjon overfor disse barna alt i førskolealderen kan hindre en vedvarende negativ utvikling.

Doktorgrad
Publisert
7. februar 2012
Forsknings­intervju
Publisert
7. februar 2012

Beslutningen om å avslutte et terapiforløp er ofte et følsomt tema både for pasient og terapeut. Hvordan finne det rette tidspunktet? Hvordan ivareta hverandre? Hva hvis man ikke er enige om at tidspunktet er kommet?

Forskningsnotiser
Publisert
7. februar 2012
Kommentar
Publisert
7. februar 2012
Kronikk
Publisert
7. februar 2012
Debatt
Publisert
7. februar 2012
Debatt
Publisert
7. februar 2012
Kommunepsykologi i praksis
Publisert
7. februar 2012

Hvordan fremme god psykisk helse hos de minste barna? På årets første arbeidsdag valgte bortimot 400 barnehageansatte i Lørenskog å låne øre til kommunepsykologene Brita Strømme og Kjersti Hildonen.

Vel å merke
Publisert
7. februar 2012
Kommentar
Publisert
7. februar 2012
Leserne spør
Publisert
7. februar 2012