Du er her

Nr. 5 2016 - Skadelig seksuell atferd hos gutter

Forskningsnotiser
Publisert
2. mai 2016
Forskningsnotiser
Publisert
2. mai 2016

I England har 1 av 50 barn i 16-årsalderen ME, ifølge den største studien som er gjort i landet om ME blant ungdom.

Leder
Publisert
2. mai 2016
Publisert
2. mai 2016

Serien «Jeg mot meg» har med få unntak fått svært positiv omtale. Doktorgradsstipendiat Ann-Mari Lofthus er en av få motstemmer. Hva er det hun reagerer på?

Nyheter
Publisert
2. mai 2016

Historisk kamp om verv. Sittende visepresident Birgit Aanderaa blir utfordret av Heidi Tessand.

Nyheter
Publisert
2. mai 2016

Helsedirektoratet anbefaler å rulle ut pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 2018.

Nyheter
Publisert
2. mai 2016

Daniel Goleman, forfatteren bak bestselgeren Emosjonell intelligens, vedgår nå feil etter å ha blitt arrestert av den norske organisasjonspsykologen Hallvard Føllesdal.

Nyheter
Publisert
2. mai 2016

Folk flest tror det er vanskelig å få hjelp for psykiske problemer i kommunen, ifølge Helsepolitisk barometer 2016.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. mai 2016

Gruppeintervjuer av ansatte i psykisk helsevern viser at tjenestene oppleves som mangelfulle. Institusjonene trenger bedre kjennskap til hverandre og anerkjennelse av hverandres kompetanse og begrensninger.

Behandling av traumatiserte barn og unge:
Publisert
2. mai 2016

God allianse er ikke tilstrekkelig i behandlingen av barn og unge. Terapeuter trenger også spesifikke metoder for å redusere barnas posttraumatiske stressplager.

Forskningsnotiser
Publisert
2. mai 2016
Fra praksis
Publisert
2. mai 2016

Hvordan skal vi innpasse klinisk helsepsykologi i sykehusets organisasjon og tjenestetilbud?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. mai 2016

Unge gutter som begår seksuelle overgrep kommer ofte fra familier med mange belastninger, og har vansker på flere områder. Klinikere trenger økt kunnskap og bevissthet om unge overgripere for å kunne hjelpe guttene og deres familier.

Fri assosiasjon
Publisert
2. mai 2016

Vi må begynne å forstå annerledeshet på andre måter enn vi har gjort tidligere.

Fra arkivet: 1992
Publisert
2. mai 2016
Debatt
Publisert
2. mai 2016

Diagnosesystemene utsettes for kraftig kritikk fra flere hold. Hvor berettiget er den?

Debatt
Publisert
2. mai 2016

Den viktigste grunnen til at vi har lagt bort diagnosene på min arbeidsplass, er at brukerne ikke er interessert i dem.

Debatt
Publisert
2. mai 2016

Psykologforeningen har blitt kritisert for å mistenkeliggjøre den psykologutdanningen norske utenlandsstudenter tar.

Debatt
Publisert
2. mai 2016

Jeg har utdanning fra Tyskland, og jeg opplever det fornærmende at den ikke skulle være bra nok for Norge.

Debatt
Publisert
2. mai 2016

Det er navlebeskuende og bakstreversk fra Psykologforeningen å nedvurdere psykologkompetanse fra utlandet.

Debatt
Publisert
2. mai 2016

Bjørkly og Grøndahls fremstilling gir et uriktig bilde av hva den norske utilregnelighetsregelen innebærer.

Debatt
Publisert
2. mai 2016

Hvis kvaliteten på arbeidet med brukermedvirkning skal heves, bør vi ha en overordnet strategi basert på kunnskap om risiko- og suksessfaktorer for samarbeid.

Debatt
Publisert
2. mai 2016
Kronikk
Publisert
2. mai 2016

Visste du at vi som lever akkurat nå, er med på den fjerde industrielle revolusjon? Hverdagen blir helt ny både hjemme og på jobb – også for oss som er helsearbeidere.

Anmeldt
Publisert
2. mai 2016

Den danske legen Peter C. Gøtzsche har skrevet en knusende kritikk av psykiatrien i en bok som bør leses av alle med interesse for psykisk helse og dagens behandling av dem som sliter.

Anmeldt
Publisert
2. mai 2016

Arbeidspsykologi og helsepsykologi er to av mine favorittområder i faget. Da må jo arbeidshelsepsykologi bli dobbel lykke?

Anmeldt
Publisert
2. mai 2016

Arbeidet med psykisk helse i skolen er et folkehelsetiltak. En viktig, men ujevn bok skisserer hvordan vi kan jobbe med dette feltet.

Klassikeren
Publisert
2. mai 2016

Idrettspsykologi var unorsk på 80-tallet, men boka ble likevel en bestselger, skriver Tom Henning Øvrebø.

Ferskvare
Publisert
2. mai 2016