Du er her

Nr. 7 2004 - Alvorlige psykiske lidelser hos barn og unge

Debatt
Publisert
1. juli 2004

– spesialistordningen og behovet for helhetlig behandling ved russymptomer og psykisk lidelse

Debatt
Publisert
1. juli 2004

I Tidsskriftets januarnummer (s. 50–51) skriver Thorbjørn Axelsen om helsepersonelloven og behandlerens rettsstilling. Det gir oss anledning til å redegjøre for Helsetilsynets ansvar og oppgaver.

Debatt
Publisert
1. juli 2004
Doktorgrad
Publisert
1. juli 2004
Doktorgrad
Publisert
1. juli 2004
Oppsummert
Publisert
1. juli 2004
Vel å merke
Publisert
1. juli 2004
Vel å merke
Publisert
1. juli 2004
Leserne spør
Publisert
1. juli 2004
Leserne spør
Publisert
1. juli 2004
Leserne spør
Publisert
1. juli 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. juli 2004
Oversiktsartikkel
Publisert
1. juli 2004

Flere forskere stiller spørsmål ved den biologiske sykdomsmodellen for psykose. De forholder seg i større grad til psykose som et normalpsykologisk fenomen. Forskning viser at modeller rettet mot nettverk og familiearbeid, i tillegg til andre psykososiale tiltak, gir best resultater.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. juli 2004

Psykoterapiforskere ber nå terapeuter om å legge teoribrillene til side og justere sin arbeidsmåte etter klientens oppfatning av hva som vil være til hjelp. Hvordan finner vi fram til klientens forandringsteori, og hvilke utfordringer møter vi i en slik arbeidsform?

Originalartikkel
Publisert
1. juli 2004

Oppmerksomhetsvansker kjennetegner både pasienter med schizofreni og alvorlig depresjon. Spørsmålet er om forskjellige aspekter ved oppmerksomhet svikter på ulikt vis hos disse pasientgruppene. Redusert selektiv oppmerksomhet er særlig fremtredende ved schizofreni, mens redusert prosesseringshastighet og økt trettbarhet kan være typisk for depresjon.

Fagessay
Publisert
1. juli 2004

Harald Schjelderup er kjent som norsk psykologis far. Som den symbolske far er han opphavsmannen, lederen som står fremst i strid og beskytteren som gir trygghet. Han er også en modell for kunnskap som unge kan identifisere seg med.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2004
Reportasje
Publisert
1. juli 2004

Er rusmisbruk kvalitativt forskjellig fra andre livsproblemer? Bør rusmisbruk forstås som et symptom på linje med andre symptomer, eller har misbruket en egen dynamikk som krever en egen form for praksis? Er i så fall denne praksisen så spesiell at erfaringen har liten relevans for arbeid innenfor andre områder av psykisk helsevern?

Kommentar
Publisert
1. juli 2004
Debatt
Publisert
1. juli 2004
Doktorgrad
Publisert
1. juli 2004
Intervju
Publisert
1. juli 2004

Debatten om assistert død blusser opp med jevne mellomrom. Skal alvorlig syke mennesker med store lidelser ha rett til å avslutte livet? Psykolog Kari Vigeland mener det. – Retten til selvbestemmelse i denne sammenhengen dreier seg dypest sett om menneskeverd, sier hun.

Oppsummert
Publisert
1. juli 2004
Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2004
Kommentar
Publisert
1. juli 2004
Nyheter
Publisert
1. juli 2004
Nyheter
Publisert
1. juli 2004
Vel å merke
Publisert
1. juli 2004
Leserne spør
Publisert
1. juli 2004