Du er her

Nr. 6 2015 - Dataspill, attraksjon og avhengighet

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2015

Sjølv i naudsituasjonar er ei dårleg avgjerd betre enn mangel på avgjerd.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2015

I 2014 ble det skrevet ut over 57 millioner resepter for antidepressiver i England.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2015

Trening ser ut til å kunna betra minnet og evna til å tenka hos personar diagnostiserte med schizofreni.

Debatt
Publisert
5. juni 2015

Tokjønnsmodellen står for fall. Terapeuter bør bruke pronomenet «hen» og andre positivt ladede ord og begreper i møte med personer som verken kjenner seg som han eller hun.

Debatt
Publisert
5. juni 2015

Vår artikkel om mangfoldet av psykoterapeutiske skoler er ikke noe «angrep» på mentaliseringsbasert terapi. Det vi utfordrer, er merkevarebyggingen og noen av dens årsaker og konsekvenser.

Debatt
Publisert
5. juni 2015

Vi trenger en balanse mellom fag og byråkrati, og en modig og reell dialog rundt uenigheter og vanskelige prioriteringer.

Debatt
Publisert
5. juni 2015

Forstavelsen «nevro-» har først og fremst en ideologisk funksjon.

Debatt
Publisert
5. juni 2015

Hvor går grensen for hva man kan si offentlig om arbeidsplassen sin?

Debattert
Publisert
5. juni 2015
Klassikeren
Publisert
5. juni 2015
Klassikeren
Publisert
5. juni 2015
Leder
Publisert
5. juni 2015
Publisert
5. juni 2015

Når det å være «gamer» er din viktigste identitetsmarkør, hvorfor skal du dempe dataspillingen? spør spillforsker Faltin Karlsen.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. juni 2015

Dataspillavhengighet har fått økende oppmerksomhet fra både klinikere og forskere. Fremdeles vet en lite om hvordan dette problemet bør behandles.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2015

Foreldrene må få hjelp til å bli nysgjerrige på barnets annerledeshet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. juni 2015

Mange av de etterlatte beskrev besøket til Utøya som viktig, men også som en fysisk og psykisk belastning. For flere har det å se de ulike stedene med egne øyne gitt en mer helhetlig, sammenhengende forståelse av hva som skjedde.[1]

Fagessay
Publisert
5. juni 2015

I en tid der mulighetene synes uendelige og valgene står i kø, er evnen til selvregulering viktigere enn noen gang.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2015
Nyheter
Publisert
5. juni 2015

Stadig flere barn i Norge lever i fattige familier. Det som ser ut som psykologiske eller kulturelle problemer, handler ofte om økonomi, ifølge fattigdomsforsker.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2015

Jeg ser folk igjen. Jeg ser dem inn i øynene, jeg ser på frisyrene, jeg ser på kjæledyrene og tenker at det finnes håp

Nyheter
Publisert
5. juni 2015

Helsedepartementet ønsker bedre samhandling og koordinering i helsesektoren og vil prøve ut en reorganisering av distriktspsykiatriske sentre (DPS). Psykologforeningen er kritisk til forslaget.

Debatt
Publisert
5. juni 2015
Derfor
Publisert
5. juni 2015
Leserombudet
Publisert
5. juni 2015

Å formidle norsk psykologisk forskning er noe av det viktigste Tidsskrift for Norsk psykologforening gjør. Det gjelder å formidle attraktivt, for både lesere og fremtidige artikkelforfattere.

Kronikk
Publisert
5. juni 2015

Vi etterlyser Psykologforeningen i arbeidet med å styrke pårørende og familiearbeidet i de psykiske helsetjenestene.

Animasjonsfilm
Publisert
5. juni 2015

Sympatisk og prisverdig tilgjengeliggjøring av psykologisk kunnskap om følelser.

Bok
Publisert
5. juni 2015

Berikende for fagfolk – nyttig for foreldre. Men jeg skulle gjerne sett enda flere tips til hvordan tilpasse eksponeringen.

Bok
Publisert
5. juni 2015

Sara Stridsberg har skrevet en annerledes bok om det gamle asylet. Det har blitt til en sjelden vakker og sår leseopplevelse hvor individet står i sentrum.

Anbefalt
Publisert
5. juni 2015
Klassikeren
Publisert
5. juni 2015

Winnicott skriver forståelig, nyansert og klinisk nært om komplekse hverdagslige, fenomener, mener Line Indrevoll Stänicke.

Klassikeren
Publisert
5. juni 2015
Fra Arkivet
Publisert
5. juni 2015