Du er her

Nr. 8 2012 - Temanummer: KRITISK PSYKOLOGI

Reportasje
Publisert
5. august 2012
Reportasje
Publisert
5. august 2012
Reportasje
Publisert
5. august 2012
Reportasje
Publisert
5. august 2012
Reportasje
Publisert
5. august 2012
Reportasje
Publisert
5. august 2012
Psykologer i media
Publisert
5. august 2012
Psykologer i media
Publisert
5. august 2012
Psykologer i media
Publisert
5. august 2012
Psykologer i media
Publisert
5. august 2012
Psykologer i media
Publisert
5. august 2012
Psykologer i media
Publisert
5. august 2012
Psykologer i media
Publisert
5. august 2012
Psykologer i media
Publisert
5. august 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2012
Debatt
Publisert
5. august 2012

Kunnskapsbasert praksis blir stadig mer vektlagt i Bufetat. Nå trenger vi en bevisstgjøring av rollen psykologer har i evidensbaserte tiltak.

Debatt
Publisert
5. august 2012

Alle psykologer er helsepersonell i Norge, og samhandlingsreformen tar til orde for et utvidet helsebegrep. Det er vanskelig å se hvordan Helsedirektoratets foreløpige forslag til spesialistgodkjenning bidrar til denne reformen.

Debatt
Publisert
5. august 2012

Det er betryggende å høre at direktoratet vil vurdere flere av de kliniske spesialitetene. Men at behandling innenfor helsetjenesten skal bygge på ICD10, bidrar til ny bekymring for hvordan denne vurderingen vil se ut.

Debatt
Publisert
5. august 2012

Sannheten om «det nye mangfoldet» avdekkes ikke uten brukernes egen stemme.

Debatt
Publisert
5. august 2012

Ugjerningene 22. juli kan best forstås hvis vi klarer å bygge bro mellom det individuelle, det samfunnsmessige og det politiske. Kanskje har jeg underbetont det individuelle og det psykologiske.

Debatt
Publisert
5. august 2012

Det var ikke naturlig for Psykologforeningen å rykke ut med aktiv støtte til navngitte aktører eller sakkyndige i 22. julirettssaken. Vi er redd det bare hadde bidratt til økt støy.

Debatt
Publisert
5. august 2012
Debatt
Publisert
5. august 2012

Å bruke betegnelsen «passive alkoholmisbrukere» om barn med foreldre som er rusmisbrukere, blir helt feil, og dessuten er det stigmatiserende.

Debatt
Publisert
5. august 2012

När vi psykologer sammanblandar psykologi med meditation och religion, urvattnar vi vår specifika profession.

Debatt
Publisert
5. august 2012
Doktorgrad
Publisert
5. august 2012
Doktorgrad
Publisert
5. august 2012
Leserne spør
Publisert
5. august 2012
Leserne spør
Publisert
5. august 2012
Vel å merke
Publisert
5. august 2012

Mentalhygienisk Rådgivningskontor utlyser stipend for 2013.

Vel å merke
Publisert
5. august 2012

Legatet er opprettet av Finn Askevold til fremme av psykoanalytisk/psykosomatisk forskning.

Redaksjonelt
Publisert
5. august 2012
Fagartikkel
Publisert
5. august 2012

Den underliggende forestillingen om at psykologi avdekker stadig mer av virkeligheten, er en pseudovitenskapelig myte av grenseløse proporsjoner. Utfall som falsifiserer troen på «mer psykologi», blir sett på som en anomali.

Fagartikkel
Publisert
5. august 2012

Er det samsvar mellom hva psykologien er og hva den gjør? Jeg ønsker i denne artikkelen å (gjen)reise en debatt om psykologiens grunnlagsproblemer, og vise at dens historiske røtter griper inn i vår tid.

Fagartikkel
Publisert
5. august 2012

En ny kritisk historiografi er i de seneste tiår vokset frem, der fortæller psykologiens historie på en måde, der truer disciplinens status som kumulativ videnskab.

Fagartikkel
Publisert
5. august 2012

Vi gir her en idéhistorisk påminnelse om den kritiske tekningens sentrale plass helt tilbake til den vitenskapelige revolusjonen og fram til i dag. Den kritiske holdningen er fundamental for all vitenskap. «Kritisk psykologi» bør derfor være en tautologi.

Fagessay
Publisert
5. august 2012

Det nevrovitenskapelige spørsmålet om hvordan hjernen fungerer, er i ferd med å endre seg til et spørsmål om hva det vil si å være menneske. Hvordan påvirker den nevrovitenskapelige diskursen vår måte å forstå oss selv på?

Samtale om Klaus Holzkamp
Publisert
5. august 2012

Den tyske psykologen og marxisten Klaus Holzkamp lærte ham betydningen av ordet «nødvendighet». Men Jan Ketil Arnulf er usikker på om læreren hadde vært skuffet over at han endte opp på BI.

Reportasje
Publisert
5. august 2012

Hva slags omdømme har egentlig psykologi som kritisk vitenskap blant andre faggrupper? Tidsskriftet har spurt seks representanter fra noen nabodisipliner to spørsmål: Er psykologi en kritisk vitenskap, og hvordan kan faget best utnytte sitt kritiske potensial?

Psykologer i media
Publisert
5. august 2012
Fra Arkivet
Publisert
5. august 2012
Skrivetips
Publisert
5. august 2012

I et hav av ulikhet eller uenighet kan det finnes en idyllisk liten øy av likhet eller enighet.

Leder
Publisert
5. august 2012
Bokessay
Publisert
5. august 2012

Psykolog och doktor Gerald Faris söker tillsammans med sin bror, sociologiprofessor Ralph Faris, att åskådliggöra hur både Janis Joplin och Jim Morrison led av borderlinestörning och hur den till slut kom att tysta deras röster.

Kronikk
Publisert
5. august 2012
Debatt
Publisert
5. august 2012
Kommentar
Publisert
5. august 2012
Kommentar
Publisert
5. august 2012

Vi må prøve å komme tettere på de ensomme og sinte, de som til slutt bestemmer seg for å handle slik at vi andre må høre dem, enten vi vil eller ikke.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. august 2012

Offentlig finansiert farmakologisk behandling er i dag mye mer tilgjengelig enn psykologisk behandling for de samme lidelsene. Det er ikke gode faglige argumenter for et slikt fravær av valgfrihet.

Doktorgrad
Publisert
5. august 2012
Personlighetsforstyrrelser
Publisert
5. august 2012

Individualterapi hjalp bedre for personlighetsforstyrrelser enn behandling på dagavdeling, fant Frida Slagstad Gullestad. Ullevål sykehus fulgte opp ved å endre sitt behandlingstilbud.

Kommentar
Publisert
5. august 2012
Leserne spør
Publisert
5. august 2012
Publisert
5. august 2012
Publisert
5. august 2012
Vel å merke
Publisert
5. august 2012