Du er her

Nr. 4 2015 - Et gjennombrudd i forståelsen av schizofreni

Nyheter
Publisert
5. april 2015

Høyesterett slo i 2013 fast at psykologspesialist Marianne Teigland ikke hadde lov til å nekte å vitne om forhold knyttet til en tiltalts tilregnelighet.

Debatt
Publisert
5. april 2015

Barna som lever med den psykisk syke, må ikke bli glemt når den syke skal behandles.

Debatt
Publisert
5. april 2015

Det er på høy tid at utdanningsinstitusjonene gir gruppeterapi den plassen den fortjener.

Debatt
Publisert
5. april 2015

Sindre Bangstad hevder at vi har opphøyd Malik Badri til vår faglige autoritet. Hovedbudskapet i essayet vårt viser han mindre interesse for. Det er han ikke alene om.

Debatt
Publisert
5. april 2015

Psykologtidsskriftet fusker, skriver Arne Holte i dette innlegget.

Debatt
Publisert
5. april 2015

En pessimistisk psykolog fra Drammen mener å vite hva som er galt i den norske helsetjenesten. Men den stygge dragen han peker på, finnes ikke.

Debatt
Publisert
5. april 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015

Det kan vera samanheng mellom hyppige oppslag i søkemotoren og svekka intelligens.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015

Eit snitt på 57 prosent av personar som har vore utsette for mobbing, rapporterer symptom på posttraumatisk stress over grenseverdiar for diagnosen.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015

– Psykisk helsevern begynner å likne en firehjulsdrevet SUV som spinner i gjørma. Den sluker bensin, men kommer ingen vei.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015

I midten av mars fekk alle innbyggarar i helseregion Vest-Norge og delar av helseregion Midt-Norge sin eigen kjernejournal.

Leder
Publisert
5. april 2015
Publisert
5. april 2015

Som psykolog i ebola-rammede områder måtte hun smugle pårørende inn på avdelingen. Vel hjemme har Ane Bjøru Fjeldsæter fått tid til å reflektere over den norske innadvendte psykologien.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. april 2015

I denne studien finner vi at unge med ADHD-symptomer mer enn dobbelt så ofte har opplevd belastende livshendelser som unge uten slike symptomer. Klinikere bør kartlegge traumatiske opplevelser før de setter en ADHD-diagnose

Fri assosiasjon
Publisert
5. april 2015
Fagessay
Publisert
5. april 2015

Skillelinjene mellom psykoterapeutiske skoler er uklare, og mange psykoterapiforskere mener at de fleste av dem kan tilordnes fire–fem hovedtradisjoner. Likevel ser antallet skoler ut til å øke. Hvorfor er det sånn?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. april 2015

Det er grundig dokumentert at kognitive forstyrrelser er et helt sentralt trekk ved schizofreni, og sentrale forskere omtaler nå lidelsen som en nevrokognitiv sykdom.

Oppsummert
Publisert
5. april 2015

Vi vet mest om hva som fungerer terapeutisk på kort sikt. Økt forståelse av faktorer som bidrar til gode langtidseffekter kan gi store gevinster, både samfunnsøkonomisk og i form av økt livskvalitet for klienter over tid.

Nyheter
Publisert
5. april 2015

Atle Austad får full støtte fra Psykologforeningens fagetiske råd etter å ha ytret at klienten Viggo Kristiansen er uskyldig drapsdømt. Psykologen ønsker debatt om hvorvidt psykologer våger å varsle.

Debatt
Publisert
5. april 2015
Derfor
Publisert
5. april 2015
Fra Arkivet
Publisert
5. april 2015
Kronikk
Publisert
5. april 2015

Den minste pasienten kan bli tidenes beste investering. Nå venter vi i spenning på Folkehelsemeldingen, som er like om hjørnet.

Journalistikken i Psykologtidsskriftet lest med kritisk blikk av utenforståeende aktører
Publisert
5. april 2015

Selv briljant journalistikk får ikke uten videre konsekvenser

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015
Bok
Publisert
5. april 2015

Lund vil mye med denne boken. Tidvis er den lærerik, andre steder blir fremstillingen overfladisk.

Dokumentar
Publisert
5. april 2015

Varm og engasjerende dokumentar om psykiske lidelser og behandling i primærhelsetjenesten, med fotball og selve laget som det bærende element.

Bok
Publisert
5. april 2015

En av debattene sist høst handlet om hva den akselererende bruken av digitale medier gjør med barn. Saken fikk et ekstra fraspark med boka Digital Demens av Manfred Spitzer.

Ferskvare
Publisert
5. april 2015
Anbefalt
Publisert
5. april 2015