Du er her

Nr. 2 2014 - Når hele nasjonen skal behandles

Marianne Børstad & Jon Sletvold (red.):
Publisert
5. februar 2014

Boka er rik på kliniske historier og vignetter med problemstillinger som bør være gjenkjennbare for enhver terapeut.

Jørn Isaksen og Are Karlsen:
Publisert
5. februar 2014

Boka gir det som trengs til at praksis og en veileder kan ordne resten.

Ferskvare
Publisert
5. februar 2014
Debatt
Publisert
5. februar 2014

Det er grunn til å spørre hvorfor det meningsløse og brukerfiendtlige skillet mellom psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling videreføres.

Debatt
Publisert
5. februar 2014

Regjeringen satser på forebyggende tiltak og tidlig innsats på familiefeltet. Det er viktig å legge til rette for at flere kan bevare et stabilt familieliv. Det gjør vi gjennom god familiepolitikk.

Debatt
Publisert
5. februar 2014

Leger trenger sykepleiere, tannleger trenger tannlegeassistenter – kommunepsykologer kan trenge skreddersydde psykologiske fagmedarbeidere.

Debatt
Publisert
5. februar 2014

Funn fra tvillingforskning innebærer verken determinisme eller «psykosegener», og det er ikke noen motsetning mellom arvbarhet og det at stress påvirker risikoen for psykose, slik Roar Fosse synes å mene.

Debatt
Publisert
5. februar 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2014

Framtidsforskere har lenge fantasert om datamaskiner med samme intelligensnivå som den menneskelige hjernen. Det er fortsatt langt fram.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2014
Leserne spør
Publisert
5. februar 2014
Leserne spør
Publisert
5. februar 2014
Vel å merke
Publisert
5. februar 2014

Bedre journalistikk og enda høyere kvalitet på fagartiklene. Det er målet når Psykologtidsskriftet nå forsterker redaksjonen.

Vel å merke
Publisert
5. februar 2014
Vel å merke
Publisert
5. februar 2014

Etter rekordmange søknadar i fjor lyser Helsedirektoratet i år ut 100 millionar kroner til psykologar i kommunane.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. februar 2014

Hamlet blir av mange granskere oppfattet som mentalt i ubalanse eller med en eller annen form for psykisk forstyrrelse. Shakespeares tekst gir ikke grunnlag for en slik forståelse, særlig ikke hvis vi tar hensyn til tiden og konteksten Hamlet opptrer i.

Originalartikkel
Publisert
5. februar 2014

Eldre med psykiske lidelser kan ha god effekt av terapi, men som gruppe er de storforbrukere av psykofarmaka og underrepresentert innenfor psykologiske helsetjenester. Undersøkelsen tyder på at få eldre med en behandlingstrengende psykisk lidelse henvises til psykoterapi.

Fagbulletin
Publisert
5. februar 2014

Skjemaet Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) kan brukes til å forutsi om pasienter med kroniske lidelser bruker medikamenter som forskrevet eller ikke.

Fagessay
Publisert
5. februar 2014

Menneskets livserfaringer underlegges en ideologi hvor symptombehandling og målstyring råder. De nasjonale retningslinjene er et tidstypisk dokument for dette. Vi ser konturene av den nye terapeutrollen: svært aktiv, strukturerende og inngripende.

Utenfor arbeidslivet del 2: Norge har flest uføretrygdede
Publisert
5. februar 2014

Hver tiende person mottar uføretrygd i Norge. Er det slik det skal være i verdens beste land? Eller har vi havnet i en trygdespiral vi ikke kommer ut av?

Psykisk helse i arbeidslivet
Publisert
5. februar 2014

Bonde Oddvar Pedersli måtte søke hjelp for en tung depresjon. Bondeorganisasjonene satser nå stort på forebygging av psykiske lidelser blant bønder.

Intervju
Publisert
5. februar 2014

Psykologer i Norge verdsetter ikke kompetansen fra andre land og profesjoner, mener Monica Martinussen. Hun ønsker at Psykologforeningen også inkluderer mastere i psykologi som medlemmer.

Skrivetips
Publisert
5. februar 2014

«Det er liksom litt mer sånn romantisk med seilbåt ?». Hvorfor uttrykker vi oss slik?

Fra Arkivet
Publisert
5. februar 2014
Leder
Publisert
5. februar 2014
Kronikk
Publisert
5. februar 2014

Psykologien har utvilsomt et samfunnskritisk potensial. Fagets bredde og egenart tilsier at vi ideelt sett burde vært et eget fakultet.

Debatt
Publisert
5. februar 2014
Forsknings­intervju
Publisert
5. februar 2014

Hva gjør at psykoterapi virker? Elementer som ?kontinuitet? og ?mot? peker seg ut i ny studie.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2014
Kommentar
Publisert
5. februar 2014

Dagens politikere står i fare for å innføre et farlig eksperiment med norske barns fremtid.

Leserne spør
Publisert
5. februar 2014
Vel å merke
Publisert
5. februar 2014