Du er her

Nr. 2 2021 - Familiebasert terapi ved alvorlig spiseforstyrrelse

Publisert
1. februar 2021

Forandringsfabrikken lanserte nylig en rapport der ungdom selv forteller om hvorfor de selvskader, og hvordan de helst vil bli møtt. – Her er det mye å lære for oss behandlere, sier psykologspesialist og førsteamanuensis Line I. Stänicke.

Nyheter
Publisert
1. februar 2021

Manglende kvalitetssikring av psykologiske tester bekymrer opposisjonen på Stortinget. Nå tas saken opp med helseminister Bent Høie.

Nyheter
Publisert
1. februar 2021

Helsedirektoratet samler nå fagdirektørene i de regionale helseforetakene for å drøfte hvordan kvalitetssikringen av psykologiske tester kan bli bedre.  

Test- og kartleggingsverktøy
Publisert
1. februar 2021

Nesten ingen klager om tester havner i Psykologforeningens fagetiske råd eller hos Helsetilsynet.

Rapport
Publisert
1. februar 2021

Testkvalitetsprosjektet viser at mange hyppig brukte tester i Norge, har kvalitetsmangler knyttet til overholdelse av opphavsrett, oversettelsesmetodikk, norske normeringsdata, reliabilitet og validitet.

Forsknings­intervju
Publisert
1. februar 2021

Foreldrene som var mest lydig under nedstengningen i mars i fjor, opplevde de største psykiske utfordringene blant foreldrepopulasjonen, viser en fersk studie.

Evidensbasert praksis
Publisert
1. februar 2021

I denne artikkelen presenterer vi hovedtrekkene i familiebasert terapi for barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser.

Fra praksis
Publisert
1. februar 2021

«Hvorfor tror jeg ikke på det du sier?»

Ny spalte: Etikkpanelet
Publisert
1. februar 2021
Kronikk
Publisert
1. februar 2021

Gradvis mister vi kontrollen: Systemets standardiseringer invaderer våre tanker og teknikker og styrer terapien.

Prinsipperklæringen
Publisert
1. februar 2021

Prinsipperklæringen for evidensbasert praksis har svakheter som svekker psykologisk praksis og undergraver helsepolitiske mål. Psykologforeningen bør iverksette en revisjon.

ME
Publisert
1. februar 2021

Nå endrer engelske helsemyndigheter behandlingsrådene for ME/CFS. Følger Helsedirektoratet etter?

Gruppeterapi
Publisert
1. februar 2021

Altfor få unge med psykiske helseproblemer tilbys gruppeterapi. Vi ber helsemyndighetene om et forskningsløft på feltet.

Skammens funksjon
Publisert
1. februar 2021

Det er fullt mulig å mene at skam kan være adaptiv uten å påføre klienten skam.

Forsterkningsbegrepet
Publisert
1. februar 2021

Samfunnet trenger brukervennlige løsninger mer og mer. I den forbindelse er Hillestads tanker fra skrivebordet lite nyttige.

Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2021

Et prisverdig arbeid ligger bak denne retningslinjen for utredning av utviklingshemning. 

Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2021

Forfatteren viser oss hvordan alderdommen framstilles i samtidslitteraturen, men hvor ble det av den litterære gode alderdommen?