Du er her

Nr. 5 2022 - Søsken som pårørende

Nyheter
Publisert
2. mai 2022

Hvem bør ha funksjon som kompetansesenter for veteraners psykiske helse? Fagmiljøer og veteranorganisasjoner strides.

REORGANISERING Hanne Haarset og Kjersti Sørdal vil reorganisere det psykiske behandlingstilbudet til krigsveteraner. Foto: Per Halvorsen.
Reportasje
Publisert
2. mai 2022

På hue ut i en pandemi, og så ble det krig. Hverdagen til kommunepsykolog Ingvild Trøite Johnsen ble ikke helt som forventet da hun avsluttet profesjonsstudiet for 2,5 år siden. 

STORPOLITIKK Kommunepsykolog Ingvild Trøite Johnsen i Sør-Varanger er vitne til hvordan storpolitikken slår direkte inn i lokalmiljøet og påvirker den psykiske helsa. Her utenfor det russiske generalkonsulatet i Kirkenes.
Fra praksis
Publisert
2. mai 2022

Personer som har deltatt i militære operasjoner på vegne av nasjonen får ikke skreddersydd psykisk helsehjelp, selv om vi vet at veteraner har særskilte terapeutiske behov.

Fagessay
Publisert
2. mai 2022

I denne artikkelen illustreres hvordan utdanning av politistudenter kan kaste lys over psykoterapeutisk arbeid.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. mai 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. mai 2022
Etikkpanelet
Publisert
2. mai 2022
Illustrasjon
Sjefredaktøren klargjør
Publisert
2. mai 2022
Debatt
Publisert
26. april 2022

Vi forstår at EIBI-forkjemperne selv tror at metodikken de forfekter, er den beste, men forskning viser at det ikke stemmer. 

Jente som holder en pappmaske foran ansiktet
Kronikk
Publisert
29. april 2022

Vi er unge, vi er kommende psykologer, og vi har en oppfordring til helseminister Ingvild Kjerkol.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
2. mai 2022

Det er sant som professor Anne-Kari Torgalsbøen skriver, at det har omkostninger å være åpen.

Debatt
Publisert
2. mai 2022

Selv om det er ubehagelig, er vi ikke bare medlemmer av Psykologforeningen, vi er også kunder. Kunder som bedriften er avhengig av. 

Debatt
Publisert
2. mai 2022

Når vi etterlyser mer moralsk ansvar, er det alltid en fare for at det ender opp som moralisme overfor de mindre begunstigede. 

Kronikk
Publisert
22. mars 2022

Forsker John-Kåre Vederhus ved Sørlandet sykehus står i marsutgaven på tynn faglig grunn når han hevder at begrepet medavhengighet gir et nyttig psykologisk rammeverk i arbeidet med rusavhengiges familier. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
2. mai 2022

Psykologi er etablert som en klinisk profesjon i Norge. Hvilken betydning har så det for vår yrkesutøvelse og profesjonsutvikling?

Bokanmeldelse
Publisert
2. mai 2022

Skolevegringsmysteriet av Gaute Brochmann og Ole Jacob Madsen har fått en del eksponering i media, og forfatterne har selv omtalt den som en «debattbok». I det perspektivet er boken ganske så vellykket.

Bokanmeldelse
Publisert
2. mai 2022

Litteraturforsker Jørgen Haugan har udgivet sin akademiske selvbiografi. Jeg fandt en nyttig kilde til forståelse af mine oplevelser, som dansk kommunepsykolog i norske distrikter.

Munchs blyantskisse av Ibsen på Grand Cafe