Du er her

Nr. 11 2006 - Barnevern i Norden

Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Kronikk
Publisert
27. oktober 2006
Kronikk
Publisert
27. oktober 2006
Kronikk
Publisert
27. oktober 2006
Kronikk
Publisert
27. oktober 2006
Kronikk
Publisert
27. oktober 2006
Kronikk
Publisert
27. oktober 2006
Forskningsnotiser
Publisert
27. oktober 2006

Døtre av fedre med høy utdannelse og inntekt har doblet selvmordsrisiko sammenlignet med kvinner fra hjem med mindre ressurser.

Forskningsnotiser
Publisert
27. oktober 2006

Språk og innlæring kan bli hemma dersom born ikkje får lov til å røra på hendene sine.

Forskningsnotiser
Publisert
27. oktober 2006

Tre vekers gruppebehandling med kognitiv åtferdsterapi er like effektivt mot sosial fobi som eitt års behandling med antidepressive legemiddel.

Forskningsnotiser
Publisert
27. oktober 2006

Meir enn helvta av alle pasientar som trur dei lir av matintoleranse, har eigentleg angst eller depresjon.

Oppsummert
Publisert
27. oktober 2006

Medieomtale av overgrep og traumatiserende hendelser gis ikke sjelden oppslag i media. Hvordan virker slike oppslag på ofrene – er de til hjelp eller til skade?

Oppsummert
Publisert
27. oktober 2006

Mange mennesker klager over alle møtene som preger dagens arbeidsliv. Andre derimot opplever møter som nyttige og stimulerende. Hva er sammenhengen mellom møteaktivitet og arbeidsglede?

Nyheter
Publisert
27. oktober 2006

Det første ekstraordinære landsmøte i Norsk Psykologforenings historie ble holdt på Gardermoen 17. august 2006. Hovedtemaet var de budsjettmessige konsekvensene av et eventuelt huskjøp. Her følger referatet fra Landsmøtet.

Leserne spør
Publisert
27. oktober 2006
Leserne spør
Publisert
27. oktober 2006
Leserne spør
Publisert
27. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
27. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
27. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
27. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
27. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
27. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
27. oktober 2006
Redaksjonelt
Publisert
27. oktober 2006
Originalartikkel
Publisert
27. oktober 2006

Inngrepskriteriene for nordisk barnevern er tilnærmet like, men skjønnet som utøves i enkeltsaker, fører til forskjeller i praksis. Hvorfor varierer barnevernet i land med så mye til felles som de nordiske?

Teoretisk artikkel
Publisert
27. oktober 2006

Eksponeringsbaserte tilnærminger har den beste dokumentasjonen i traumebehandling. Men i noen tilfeller er eksponering ikke tilrådelig. Hvilke kriterier bør gjelde for å hjelpe pasienter til å konfrontere traumer?

Originalartikkel
Publisert
27. oktober 2006

Retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser fremmer kompetanse, men er ikke tilstrekkelig kjent. Samarbeidsrelasjoner oppleves dårligere i behandling av spiseforstyrrelser enn i annen pasientbehandling.

Fra praksis
Publisert
27. oktober 2006
Fra praksis
Publisert
27. oktober 2006

Forfattaren utfordrar politiet i Noreg til å ta i bruk instrumentet SARA: PV (Spousal Assault Risk Assessment Guide: Police Version), for å kunne identifisere potensielle partnarvaldsutøvarar. Politiet i Sverige byrjar å få nyttige erfaringar med bruk av instrumentet.

Fagessay
Publisert
27. oktober 2006

Syv tusen terapeuter fra 24 land deltar i en undersøkelse av terapeuters arbeid og profesjonelle utvikling. Det er en studie av, ved og for psykoterapeuter. En ny bok presenterer sentrale funn.

Oppsummert
Publisert
27. oktober 2006
Bjørn Christiansens minnepris
Publisert
27. oktober 2006

Motivasjon og engasjement står sentralt for vinnerne av Bjørn Christiansens minnepris. For det trengs en stor porsjon motivasjon i alle ledd når man skal hjelpe familier med barn med alvorlige atferdsproblemer.

Minneprisen 2005
Publisert
27. oktober 2006

Samspillet mellom fast struktur og kreativ improvisasjon var en rød tråd i feiringen av årets minneprisvinnere. Terapi blir kunst når terapeuten evner å gripe øyeblikket.

Intervju
Publisert
27. oktober 2006

Børge Sivertsen har fått ein start på forskarkarrieren som kunne ta søvnen frå kven det skulle vera: publisering i JAMA, med påfølgjande internasjonal pressestorm.

Intervju
Publisert
27. oktober 2006

Vi har spurt Eirik Glambek Bøe, psykolog og musikar i pop-duoen Kings of Convenience, om litteratur og lesevanar.

Intervju
Publisert
27. oktober 2006

Frode Thuen er oppteken av å spreia psykologisk kunnskap – som at kjærleiken er for viktig til å overlata til kjenslene.

Intervju
Publisert
27. oktober 2006

Det skjer i de beste familier. Selv Knut Halfdan Svendsen og Egil Launes har gjort ting de ikke er helt fornøyd med i forhold til sine barn. Men på TV er de.

Kommentar
Publisert
27. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
27. oktober 2006
Kommentar
Publisert
27. oktober 2006
Forskningsnotiser
Publisert
27. oktober 2006
Oppsummert
Publisert
27. oktober 2006
Bokessay
Publisert
27. oktober 2006

Siri Gullestad og Bjørn Killingmo har gitt ut noe så sjeldent som en 233 siders lærebok i psykoanalytisk terapi, 35 år etter Killingmos første bok, Den psykoanalytiske behandlingsmetode, og nærmere seksti år etter Harald Schjelderups Nevrosene og den nevrotiske karakter. Hvor plasserer boken norsk psykoanalytisk tenkning i forhold til samtidens internasjonale strømninger?

Bokanmeldelse
Publisert
27. oktober 2006
Kommentar
Publisert
27. oktober 2006
Asylsøkerborna
Publisert
27. oktober 2006

– Det er ikkje noko skilje mellom politikk og enkeltlagnadar, sa psykologane. Politikarane kvitterte med eit samstemt ja til forbetring av asylsøkjarborna sin situasjon.

Psykologforeningen flytter
Publisert
27. oktober 2006

Slik beskriver generalsekretær Tove Beate Pedersen lokalene Psykologforeningen nylig har underskrevet leiekontrakt på. Allerede i begynnelsen av november flytter sekretariatet til Kirkegata 2.

Leserne spør
Publisert
27. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
27. oktober 2006