Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2021

Enkle og tydelige prinsipper hjelper pasienten å ta del i egen behandling.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2021

Nevrokognitiv utviklingspsykologi gir en innføring i et sentralt fagfelt for vordende psykologer, men boken kunne med fordel satt stoffet inn i en videre kontekst.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2021

Per-Einar Binders bok En kort introduksjon til eksistensiell psykologi gir et unikt innblikk i hvordan Binder selv forstår livets store spørsmål, men den gir ingen egentlig introduksjon til eksistensiell psykologi eller tenkning.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2021

Noe av det som gjorde mest inntrykk i denne tankevekkende boka, er hvordan byutviklere helt bevisst utvikler byrom med fiendtlig arkitektur for å hindre menneskelig samhandling.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
3. mai 2021

En god og oversiktlig innføring i bredden i eldrefeltet.

Gammel mann med surfbrett
Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
3. mai 2021

Å ha tilgang til lettfattelig materiale av god kvalitet på morsmålet er et viktig element i en vellykket behandling. Endelig er DBT Ferdighetstrening kommet i norsk språkdrakt.

Psykolog Marsha Linehan
Bokanmeldelse
Publisert
6. april 2021

Forfatteren har en imponerende mengde kunnskap om psykologisk utvikling, og evner å presentere den i en form som er tilgjengelig både for psykologistudenter og for den allmenne leser.

Bokanmeldelse
Publisert
6. april 2021

Når pasienter blir møtt som alminnelige mennesker, får de mulighet til å utvikle en annen identitet, mener forfatteren av boken Bedringens sosiologi.

Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2021

Forfatteren viser til spennende grunnforskning om hvordan musikken aktiverer hjernen, men henger seg for mye opp i hvordan vi kan bruke dette til å tenke mer positivt.

Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2021

Denne boken får fram betydningen av migrasjonserfaringer for pasientenes psykiske verden.

Sider