Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2021

Forfatteren viser oss hvordan alderdommen framstilles i samtidslitteraturen, men hvor ble det av den litterære gode alderdommen? 

Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2021

Et prisverdig arbeid ligger bak denne retningslinjen for utredning av utviklingshemning. 

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
4. januar 2021

Boken gir faglig påfyll for alle som har interesse for vold i nære relasjoner, men dekker ikke hele feltet. 

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
4. januar 2021

Forfatterne lykkes med å integrere den historiske og moderne forståelsen av tilknytningsfeltet. 

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. desember 2020

Boken er en forfriskende og tankevekkende drøfting av metaliseringsbegrepet, men den er for lite eksplisitt på implikasjoner for praksis. 

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. desember 2020

Leser du denne boken, har du verktøy til å hjelpe 80–90 % av alle pasienter med søvnlidelser. 

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
2. november 2020

Boka tilbyr verdifulle smakebiter i familieterapifeltet, som kan inspirere til videre utforsking. 

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. oktober 2020

Forfatteren oppfordrer til monotasking, i motsetning til multitasking, i en bok som gir et godt innblikk i deler av japansk kultur.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. oktober 2020

Forfatteren deler generøst av sin kunnskap fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Men boka mangler et blikk på oppdatert forskning og menneskerettigheter.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. oktober 2020

Her var det bare å finne fram markeringspennen.

Sider