Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
30. mars 2023

Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi er en vital fagbok fra et utrydningstruet behandlingsmiljø.

Omslagsbilde av boken Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi
Bokanmeldelse
Publisert
30. mars 2023

Grunnbok i belastningspsykologi er fin for nyansatte som enda ikke har kjent belastningsreaksjoner på kroppen – men behandler enkelte temaer for overfladisk.

Omslagsbilde av boken Grunnbok i belastningspykologi
Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2023

Hjelp som hjelper er en inspirerende bok om å bygge kultur og jobbe metodisk ut fra systematiske tilbakemeldinger fra klientene.

Bilde av lysegrønt bokomslag
Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2023

Vi må se mer på vår egen evne til å være tillitsvekkende. Istedenfor å utvikle enda flere terapiretninger, må vi utvikle terapeuter, mener Jon G. Allen.

Bilde av blått bokomslag
Bokanmeldelse
Publisert
31. januar 2023

Et nyttig bidrag til terapeutens verktøykasse i møte med krevende samtaler om seksualitet.

Omslagsbilde av boken Dialog om seksualitet
Bokanmeldelse
Publisert
31. januar 2023

Bergljot Gjelsvik har skrevet en kunnskapsrik fagbok med mange kloke refleksjoner, fra innsiden av sin egen krise.

Stilisert kart/terreng
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2023
Autisme og mental helse utgjør en oppdatert kunnskapsoversikt om autisme og vanlige tilleggslidelser, og er en vellykket bok – trass noen vesentlige mangler.
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2023
En ujevn, men viktig bok som på sitt beste bidrar til økt bevissthet om seksuelle overgrep blant barn og unge med funksjonsvariasjon.
Ballongselger pg barn
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2022

Komplekse problemstillinger stiller høye krav til kompetanse, og samhandling mellom instanser. Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak kan bidra til å bedre samarbeidet.

Illustrasjonsbilde vev
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2022

Forfatterne av Idrettspsykologi tar enkelte interessante valg, men mislykkes i sitt forsøk på å skrive en vitenskapelig bok om emnet.

Sider