Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
5. august 2019

Forfatterne av denne boken var sentrale i arbeidet med å utarbeide helsepersonelloven. Med kommentarutgaven ønsker de å bidra til forståelsen av loven.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
5. august 2019

Jeg skulle ønske denne boka hadde vært tilgjengelig da jeg selv var fersk gruppeterapeut.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. juli 2019

Sissel Gran skriver om alderdommen med romslighet, empati og varme.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. juli 2019

Jeg tenkte at «Her hos oss har vi barneperspektiv». Men boka var en vekker for meg.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
3. juni 2019

Det å være i dialog, og få beskrive hvordan forstyrrelsen oppleves, kan i seg selv virke oppklarende og samlende på et skjørt selv, ifølge forfatteren.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
3. juni 2019

Boken gir kommunepsykologer et springbrett til videre dypdykk.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
2. mai 2019

I boken Harde fakta utveksler to menn fortellinger om kjærlighet, savn, identitet og sorg, men også om betydning av vennskap som bærer når annet brister.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. april 2019

Forfatterne tør å stille vanskelige spørsmål og å utfordre dagens system.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. april 2019

Boken formidler godt hvordan ungdoms utvikling og vansker oppstår i samspill med omgivelsene. Men den sier lite om hva som hjelper ut over individuelle samtaler.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. mars 2019

Skam hindrer folk i å be om hjelp for rusavhengighet. Denne boken bidrar til å redusere skam.

Sider