Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
27. mars 2024

Boken kan lære psykologer om hvordan spilling dekker sentrale psykologiske behov, og hvorfor det er vanskelig å gi slipp.

Bokanmeldelse
Publisert
27. mars 2024

Svein Haugsgjerd går bredt til verks for å forstå psykosefenomenet, i en bok som burde vært bedre bearbeidet.

Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2024

Henrik Berg minner oss på det usikre i den psykologiske vitenskapen, og oppfordrer til vitenskapsteoretisk selvrefleksjon.

Omslagsbilde av bokn Vitenskapsteori i psykologiske fag_Fagbokforlaget
Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2024

Gode intensjonar til tross, denne boka om terapeutisk sjølvivaretaking treff verken meg eller blink.

Omslagsbilde av boken The Thriving Therapist
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2024

Hva kan kognitiv atferdsterapi og eksistensiell psykoterapi lære av hverandre? Spørsmålet åpner opp for en utforskning av psykoterapienes kunnskapssyn, menneskesyn og verdier.

Omslagsbilde av boken CBT and Existential Psychology
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2024

Pål Grøndahl gir et viktig korrektiv til tabloidenes fremstilling av «psykopaten iblant oss», i en bok som inneholder det meste du trenger å vite om psykopati.

Omslagsbilde av boken Psykopatiske personligheter
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2024

En inspirerende bok om spiritualitet i psykoterapi, med noen nordiske blindflekker.

Bokomslag Handbook of Spiritually Integrated Psychotherapies_
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2024

Malkomsen etterlyser en humanistisk revolusjon i klinisk psykologi – men kunne med fordel gjort seg til bedre venn med Viktor Frankl.

Bilde av bokomslag med person som dytter en stein opp en bratt fjellside
Bokanmeldelse
Publisert
28. november 2023

På troverdig vis korrigerer Innføring i intensiv psykodynamisk korttidsterapi  oppfatningen av metoden som omnipotent og rigid.

Omslagsbilde av boken Innføring i ISTDP_Universitetsforlaget
Bokanmeldelse
Publisert
28. november 2023

Velkommen til en bok som viser hvordan emosjonsfokusert terapi kan tilpasses et stadig mer transdiagnostisk terapilandskap.

Omslagsbilde av boken Transdiagnotic Emotion Focued Therapy

Sider