Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2022

Komplekse problemstillinger stiller høye krav til kompetanse, og samhandling mellom instanser. Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak kan bidra til å bedre samarbeidet.

Illustrasjonsbilde vev
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2022

Forfatterne av Idrettspsykologi tar enkelte interessante valg, men mislykkes i sitt forsøk på å skrive en vitenskapelig bok om emnet.

Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2022

Personlighetsfokusert terapi tilbyr en god introduksjon til integrativ behandling av personlighetsproblemer, men blir for entydig og lemfeldig i sin omgang med psykoanalytiske begreper og teori.

Bokanmeldelse
Publisert
30. september 2022

Digital psykoterapi har unike fordeler, men også potensielle fallgruver.

Illustrasjonstegning av to sammenkoblede laptoper
Bokanmeldelse
Publisert
30. september 2022

Enkel og konkret språkbruk er viktig for tilliten til fagfeltet. Oscar Amundsens bok Drømmeorganisasjonen er et solid, faglig forankret bidrag til ledelseslitteraturen.

Bokanmeldelse
Publisert
31. august 2022

Basal eksponeringsterapi (BET) er en relativt ny behandlingsmodell, som har fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Det er dermed på tide at terapiformen endelig presenteres utfyllende i bokform.

Bokanmeldelse
Publisert
31. august 2022

Etter mange timer i terapeutstolen og som forsker, har Fanny Duckert samlet «alt» hun har hørt og lært mellom to permer. Dette er en bok jeg mener er relevant for den som står i en endringsprosess, og for dem som skal følge på veien.

THE WINE GLASS (1859) av JAMES MCNEILL WHISTLER
Bokanmeldelse
Publisert
31. august 2022

Forfatter Lena Lindgren beskriver hvordan medieteknologien påvirker samtiden, og hvordan den har fått en betydelig makt over livet vårt.

Maleri Echo and Narcissus av John William Waterhouse
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2022

God faglitteratur kan være en kur mot udugelighetsfølelsen jeg kan føle som terapeut.

Et åpent vindu med utsikt mot en dal
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2022

Per Are Løkkes sterke engasjement og kjærlighet for ungdommer trenger klart igjennom i denne boken. De ulike essayene er imidlertid av variabel kvalitet.

Sider