Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
3. mai 2021

En god og oversiktlig innføring i bredden i eldrefeltet.

Gammel mann med surfbrett
Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
3. mai 2021

Å ha tilgang til lettfattelig materiale av god kvalitet på morsmålet er et viktig element i en vellykket behandling. Endelig er DBT Ferdighetstrening kommet i norsk språkdrakt.

Psykolog Marsha Linehan
Bokanmeldelse
Publisert
6. april 2021

Forfatteren har en imponerende mengde kunnskap om psykologisk utvikling, og evner å presentere den i en form som er tilgjengelig både for psykologistudenter og for den allmenne leser.

Bokanmeldelse
Publisert
6. april 2021

Når pasienter blir møtt som alminnelige mennesker, får de mulighet til å utvikle en annen identitet, mener forfatteren av boken Bedringens sosiologi.

Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2021

Forfatteren viser til spennende grunnforskning om hvordan musikken aktiverer hjernen, men henger seg for mye opp i hvordan vi kan bruke dette til å tenke mer positivt.

Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2021

Denne boken får fram betydningen av migrasjonserfaringer for pasientenes psykiske verden.

Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2021

Forfatteren viser oss hvordan alderdommen framstilles i samtidslitteraturen, men hvor ble det av den litterære gode alderdommen? 

Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2021

Et prisverdig arbeid ligger bak denne retningslinjen for utredning av utviklingshemning. 

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
4. januar 2021

Boken gir faglig påfyll for alle som har interesse for vold i nære relasjoner, men dekker ikke hele feltet. 

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
4. januar 2021

Forfatterne lykkes med å integrere den historiske og moderne forståelsen av tilknytningsfeltet. 

Sider