Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2021

Kjærligheten og seksualiteten møtes til duell.

Nyttig, men ikke revolusjonerende
Publisert
1. september 2021

Vi har fortsatt ikke knekt koden om hva som er den beste behandlingen for marginaliserte kvinner er. Boken er et lite bidrag i riktig retning.

Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2021

Boken Ulovlig medisin vil nok engasjere troende, men er dårlig egnet til å overbevise skeptikerne om den kliniske nytten av psykedeliske stoffer.

Bokanmeldelse
Publisert
2. august 2021

Hvordan påvirker metaforer vår verdensanskuelse? Hvordan kan terapeuten fortolke pasientens valg av metaforer? Disse og andre spørsmål forsøker Gudrun Olsson å svare på i boken sin.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2021

Enkle og tydelige prinsipper hjelper pasienten å ta del i egen behandling.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2021

Nevrokognitiv utviklingspsykologi gir en innføring i et sentralt fagfelt for vordende psykologer, men boken kunne med fordel satt stoffet inn i en videre kontekst.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2021

Per-Einar Binders bok En kort introduksjon til eksistensiell psykologi gir et unikt innblikk i hvordan Binder selv forstår livets store spørsmål, men den gir ingen egentlig introduksjon til eksistensiell psykologi eller tenkning.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2021

Noe av det som gjorde mest inntrykk i denne tankevekkende boka, er hvordan byutviklere helt bevisst utvikler byrom med fiendtlig arkitektur for å hindre menneskelig samhandling.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
3. mai 2021

En god og oversiktlig innføring i bredden i eldrefeltet.

Gammel mann med surfbrett
Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
3. mai 2021

Å ha tilgang til lettfattelig materiale av god kvalitet på morsmålet er et viktig element i en vellykket behandling. Endelig er DBT Ferdighetstrening kommet i norsk språkdrakt.

Psykolog Marsha Linehan

Sider