Du er her

Nr. 12 2008 - Etter katastrofen

Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2008
Doktorgrad
Publisert
1. desember 2008

Samfunnet må utvikle strategier som kan forebygge mobbing. Skolen er en viktig arena for tiltak.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2008

Avhandlingen undersøker hva som kan bidra til utvikling av angst og depresjon hos ungdom.

Psykologer i retten:
Publisert
1. desember 2008

Niels Petter Rygaards innlegg og Tidsskriftets reportasje i oktober er fulgt opp med intervju av fagsjef Anders Skuterud i novembertidsskriftet. Foreningen for Sakkyndige Psykologer (Fosap) stiller seg spørrende til hvem som er mest ivrige her.

Debatt
Publisert
1. desember 2008

Tidsskriftet eksponerer i dette tilfellet lett gjenkjennelige personer for nok en runde i det offetlige søkelys, og sår tvil om troverdighet.

Opptrappingsplanen
Publisert
1. desember 2008

Vi har med interesse lest reportasjen i november-nummeret der Ellinor Major i Helsedirektoratet kommenterer tall og mål i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Vel å merke
Publisert
1. desember 2008

En evidensbasert humanist. Slik ble Laurence Kirmayer introdusert på seminaret «New Perspectives on Trauma», et seminar om kulturens innflytelse på hvordan vi opplever og behandler traumer.

Redaksjonelt
Publisert
1. desember 2008
Originalartikkel
Publisert
1. desember 2008

Noen traumatiske hendelser kan oppleves som skambelagte, andre som mer verdige. De psykologiske konsekvensene kan være like alvorlige, men «verdige» traumer kan være lettere snakke om enn de tabuiserte og skamfulle.

Originalartikkel
Publisert
1. desember 2008

En traumatisk opplevelse kan føre til at mennesker endrer syn på hvor god og meningsfull verden er. At en ikke oppfatter verden slik som før, kan bidra til at en opplever seg selv som mer sårbar.

Fagessay
Publisert
1. desember 2008

Traumatiske opplevelser kan paradoksalt nok medføre positive psykologiske endringer for noen. Endringene kan være økt personlig styrke, bedre relasjoner til andre mennesker, eller nye prioriteringer i livet.

Fagessay
Publisert
1. desember 2008

There is no justification for mental health responses to be delayed until weeks after a disaster happens. We hope that better systems for knowledge gathering will improve both the short and long-term responses to disasters.

Ny sjefredaktør i Tidsskriftet
Publisert
1. desember 2008

Den nye sjefredaktøren i Tidsskrift for Norsk Psykologforening har vandret spaltelangs i en årrekke. Likevel oser Bjørnar Olsen (41) av formidlingsiver, nysgjerrighet på faget og et brennende ønske om å finne og utvikle nye penner blant norske psykologer.

I margen
Publisert
1. desember 2008

I den nye tvangsloven kan alt helsepersonell tvangsbehandle somatiske pasienter i opptil ett år. Uforsvarlig, mener menneskerettighetsekspert Gro Hillestad Thune.

Psykologer i media
Publisert
1. desember 2008
Intervju
Publisert
1. desember 2008

Et år på skoleskipet Christian Radich tente interessen for psykologi. Stor utferdstrang har hun fortsatt. I mars reiser Anja Brandal ut på sitt tredje oppdrag for Leger uten grenser.

Kommentar
Publisert
1. desember 2008
Bokessay
Publisert
1. desember 2008

Forfatterne bak Trange rom og åpne plasser og Den indre samtalen har klart det igjen: Håndbok i kognitiv terapi er blitt en bruksbok som begeistrer.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2008
Kronikk
Publisert
1. desember 2008
Kommentar
Publisert
1. desember 2008
Debatt
Publisert
1. desember 2008
Kommentar
Publisert
1. desember 2008
Lederkonferansen 2008
Publisert
1. desember 2008

Ansvar for vedtak, sjukmeldingsrett og leiarpossisjonar – psykologane fossar fram i samfunnet. Ein av innleiarane under årets leiarkonferanse, statssekretær i helsedepartementet Kari Henriksen, åtvara forsamlinga: – Det krev ein sterk rygg å bera gode dagar.

Psykologisk lavterskeltilbud
Publisert
1. desember 2008

Britenes satsing på et lavterskeltilbud innenfor psykisk helsevern vil forundre, inspirere og forarge, skrev Tidsskriftet i årets mai-utgave. Når vi besøker England et halvår senere, står ordene fortsatt ved lag.

Psykologen og loven
Publisert
1. desember 2008

Kravet om faglig forsvarlighet er en minstestandard som beskytter pasienten mot behandling som er skadelig eller uten virkning.

Vel å merke
Publisert
1. desember 2008