Du er her

Nr. 7 2009 - Terapeutisk allianse

Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2009
Debatt
Publisert
5. juli 2009

Det er først når vi forlater den norske modellen med seksårige integrerte utdanningsforløp og er villige til å debattere andre veier til psykologtittelen, at vi kan glede oss over Europsy.

Debatt
Publisert
5. juli 2009

All virksomhet innenfor psykisk helsevern – med unntak av medisinering – kan defineres som psykologisk virksomhet. Da må psykologer ta den plass som faget gir grunnlag for, slik at behandlingstilbudet preges av psykologfaglig kompetanse.

Debatt
Publisert
5. juli 2009

Helsedirektoratets nye «Prioriteringsveileder» inkluderer ikke psykodynamiske terapiformer. Det gjør det viktig å være på vakt overfor helsemyndighetenes holdning.

Debatt
Publisert
5. juli 2009
Debatt
Publisert
5. juli 2009

Vi trenger ingen ny og revolusjonær psykologi for å beskrive grunnleggende samfunns- og individendringer, slik Madsen hevder. Slike endringer lar seg utmerket god beskrive ut fra etablert psykologisk vitenskap.

Debatt
Publisert
5. juli 2009
Vel å merke
Publisert
5. juli 2009

Det sentrale oppgjøret i de tre offentlige sektorene er nå ferdig. Dette gjelder tariffavtaler for ansatte i staten, kommunene/ fylkeskommunene og Oslo kommune.

Vel å merke
Publisert
5. juli 2009
Vel å merke
Publisert
5. juli 2009

Fra 1. januar 2009 er alle private helsetjenester omfattet av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Med dette bortfaller plikten for helsepersonell til å tegne annen fagansvarsforsikring.

Vel å merke
Publisert
5. juli 2009

Mer enn 2000 fagfeller fra hele Europa tar denne måneden turen til Oslo for å meske seg i fag, fag og atter fag.

Redaksjonelt
Publisert
5. juli 2009
Originalartikkel
Publisert
5. juli 2009

En god terapeutisk allianse er nødvendig og viktig i psykologisk behandling. Dens kausale eller kurative effekt kan imidlertid variere som en funksjon av pasientens diagnose.

Testartikkel
Publisert
5. juli 2009

Denne artikkelen gir fem råd til brukere av WAIS-III-testen. Det anbefales å unngå delprøven Regning i vurdering av arbeidsminne. Resonnering og Tegneserier ser ut til å være overflødige til annet enn å beregne fullskala IQ. Generell Evne-Indeks (GEI) introduseres som et alternativ til fullskala IQ.

Fagbulletin
Publisert
5. juli 2009

Til tross for intakt evne til å identifisere interpersonlige problemer, og til å kommemed fornuftige løsningsforslag, har personer med schizofreni redusert sosialproblemløsningsevne. Svikten er ikke bare relatert til nevrokognitiv dysfunksjon,men også til en svekkelse av evnen til å lese følelsesmessige uttrykk hos andre.

Fra praksis
Publisert
5. juli 2009

Seks år på en helsestasjon forteller meg at psykoanalysen er en velegnet metode for å drive lavterskelarbeid overfor barn, ungdom og deres foreldre. Dessuten fungerer tilnærmingen som et nødvendig korrektiv til instrumentaliteten som preger tenkningen rundt lavterskeltilbud i dag.

Før stortingsvalget 2009
Publisert
5. juli 2009

Hva mener de politiske partiene om psykisk helse i skolene, rus og papirløse migranter? Sentrale fagpersoner spør. Svarene kan gi deg et bedre bestlutningsgrunnlag når du går til valgurnen.

Det vanskelige lykkekravet
Publisert
5. juli 2009

Det er normalt å kjenne seg mislykket, men krav og forventninger til helse og lykke øker. Stress og nedstemthet blir derfor omgjort til diagnoser. Karin Johannisson, professor i idehistorie, forteller om sin nye bok Melankoliska rum.

Kommentar
Publisert
5. juli 2009
Bjørn Christiansens minnepris 2008
Publisert
5. juli 2009

Når pasienter med stemningslidelser ikke har utbytte av samtaleterapi kan årsaken være kognitiv svikt, sier årets minneprisvinnere, Stein Andersson og Nils Inge Landrø.

Psykologer i media
Publisert
5. juli 2009
Bokessay
Publisert
5. juli 2009

Psykiatriens ofte dramatiske og brutale historie gir tanker også om dagens praksis. Det som i dag betraktes som fremskritt, er ikke nødvendigvis det sett med fremtidens øyne.

Fra praksis
Publisert
5. juli 2009

Som klinikere må vi forholde oss til metoder som overselges og mangler vitenskapelig evidens. Men vi må evne å kombinere kritisk tenkning med åpenhet for nye metoder.

Kronikk
Publisert
5. juli 2009
Debatt
Publisert
5. juli 2009
Kommentar
Publisert
5. juli 2009
Kommentar
Publisert
5. juli 2009
Møtet med psykisk helsevern
Publisert
5. juli 2009

Nå skal pasienter med psykiske lidelser slippe å lete etter avtalespesialist selv. Helse Sør-Øst har etablert en ordning som legger ansvaret på fastlegene, og resten av landet følger etter.

Vel å merke
Publisert
5. juli 2009