Du er her

Nr. 3 2011 - Når psykologisk hjelp blir teknisk support

Psykologer i media
Publisert
5. mars 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2011
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2011
Doktorgrad
Publisert
5. mars 2011
Doktorgrad
Publisert
5. mars 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2011

Foreldre som ønsker å redusere den kroppsfikserte reklamens negative påvirkning på barna, velger kanskje å skru av TV-en. En ny studie tyder på at det ikke er nok.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2011

Populære unge er mest truande til å visa aggressiv åtferd overfor jamaldringar. Unnataket er dei som står heilt på toppen av rangstigen.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2011

Foreldrenes skilsmissekrangling er den største enkeltårsaken til at ungdom prøver å ta livet sitt.

Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2011
Debatt
Publisert
5. mars 2011

Det er naturlig å bli berørt av situasjonen til asylsøkere som er i en vanskelig livssituasjon. Imidlertid oppfatter jeg det som en rollesammenblanding når Psykologforeningen gir sin tilslutning til støtteaksjonen «Ingen mennesker er ulovlige».

Debatt
Publisert
5. mars 2011

Systematisk tilbakemelding på effekten av psykologiske tjenester skjer bare unntaksvis. Burde ikke psykologer gå fremst i toget og kreve at deres arbeid blir tydeliggjort gjennom psykiske temperaturmålinger?

Debatt
Publisert
5. mars 2011

Vårt inntrykk er at norske sakkyndige lar være å bruke tester fordi de har et gjennomtenkt forhold til det rettspsykiatriske mandatet, og ikke fordi de mangler kjennskap til testene.

Debatt
Publisert
5. mars 2011

I iveren etter å holde folk i arbeid glemmer en ofte å lytte til den det gjelder. Som erfaren sosionom og psykolog er jeg stadig vitne til at menneskers lidelser blir forverret i møtet med NAV.

Debatt
Publisert
5. mars 2011

Det er en myte at psykoanalysen bare egner seg for den vestlige middelklassen. I dag møter psykoanalysen stor interesse i Øst-Europa, i Sør-Amerika og ikke minst i Asia.

Debatt
Publisert
5. mars 2011
Vel å merke
Publisert
5. mars 2011

Noam Chomsky (bildet), Philip Zimbardo og Jan Egeland er bare noen av bidragsyterne på Den 8. Norske Psykologikongressen «Krig og fred og sånn ...» som arrangeres i Oslo 6.–7. september 2011.

Vel å merke
Publisert
5. mars 2011

Fra å være divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet rykker Holte nå opp som assisterende direktør samme sted – fortsatt med ansvar for psykisk helse. – Dette er en styrking av arbeidet med psykisk helse i Folkehelseinstituttet, sier han.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. mars 2011

Miljøforhold under fosterlivet og i forbindelse med fødsel kan ha betydning for barnets utvikling av schizofreni – spesielt om det også er genetisk disponert for å utvikle lidelsen.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. mars 2011

Anathon Aalls dagbøker fra studieårene i Europa forteller om ambisjoner, forelskelser og forbigåelser – og om konkurransen med svogeren, som ville grunnlegge norsk psykologi.

Fagbulletin
Publisert
5. mars 2011

Serotonin er påvist som nevromodulator hos en rekke organismer. En norsk studie av nattsvermeren viser at en populasjon av serotonerge nevroner modulerer de inngående luktebaner i tråd med et «ovenfra-ned»-prinsipp.

Fagessay
Publisert
5. mars 2011

Den instrumentelle fornuftens metoder – enten det er medisinering, plastisk kirurgi eller kognitiv atferdsterapi – gir hjelp uten å gå veien om ungdommens livshistorier. Slik hindres ungdommen i å oppdage sin egen individualitet, selv om symptombedring oppnås i øyeblikket.

Fagessay
Publisert
5. mars 2011

I møte med det tomme arket eller folk som søker hjelp, har både essayisten og psykoterapeuten følge med alle dem som befolker deres indre verden, som utgjør deres sammensatte selv.

Brøsetmodellen
Publisert
5. mars 2011

Kirsten Rasmussen og Tore Breivik står skulder ved skulder i aktivitetsbygget på Brøset. Avstanden er kort mellom forskeren og miljøterapeuten i arbeidet med å hjelpe personer som har utført grov vold.

Gjentakelser
Publisert
5. mars 2011

Fins det særlig én ting som kan gjøre en bra tekst enda bedre? Etter min mening, ja: Unngå ensformige gjentakelser.

Psykologer i media
Publisert
5. mars 2011
Kommentar
Publisert
5. mars 2011

Communicatin prolongatum, Sterktvirkende profylaktikum, Anxiolytikum, Antidepressivum, Antipsykotikum, Muskelrelaksantium

Leder
Publisert
5. mars 2011
Oppdragelse med fysisk avstraffelse
Publisert
5. mars 2011

Hvor vanlig er det på verdensbasis at foreldre slår barna sine? Og hvilke konsekvenser har det? Forskning viser at foreldre som slår, stort sett har gode intensjoner. Epidemiologiske studier avslører derimot at vold aldri har positiv effekt.

Doktorgrad
Publisert
5. mars 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2011
Forsknings­intervju
Publisert
5. mars 2011

Mennesker med autisme og psykisk utviklingshemning lider fordi deres psykiske problemer ikke blir oppdaget. Et nytt kartleggingsverktøy kan gi bedre hjelp.

Kronikk
Publisert
5. mars 2011
Debatt
Publisert
5. mars 2011
Kommentar
Publisert
5. mars 2011
Psykologtidsskriftet på iPad og smarttelefoner
Publisert
5. mars 2011

Er du klar over at du kan lese Tidsskrift for Norsk Psykologforening på smarttelefon, iPhone, og nettbrett? Nye utgaver blir lagt ut på nettet den 5. i hver måned, og fungerer godt på alle elektroniske plattformer.

Minneord
Publisert
5. mars 2011
Vel å merke
Publisert
5. mars 2011
Kommentar
Publisert
5. mars 2011