Du er her

Nr. 1 2014 - De rødgrønne neglisjerte familiefeltet totalt

Reportasje
Publisert
7. januar 2014

I 2008 kollapset verdensøkonomien. Alle andre steder enn i Norge har ettervirkningene vært kolossale. Verdens Helseorganisasjon regner med psykologiske følgeeffekter i Europa som kan øke dødsratene på grunn av alkohol og selvmord.

England: Langtidsledighet og kulturer av arbeidsledige
Publisert
7. januar 2014

I England hevdes det at det finnes kulturer av arbeidsledige hvor dårlige holdninger til arbeid arves gjennom generasjoner.

Reportasje
Publisert
7. januar 2014

– Vil dere bli med inn og se på bilder fra gamle dager, sier Gary Smith. Lederen for foreningen for gruvearbeiderne viser fotografier fra den gang Grimethorpe var et levende gruvesamfunn.

Spania: Dramatisk for psykisk helse
Publisert
7. januar 2014

I Spania er en fjerdedel av befolkningen arbeidsledige, av de under 25 år er over halvparten uten arbeid. Psykologforeningen i landet rapporterer om alarmerende økning i depresjon og andre psykiske lidelser.

Reportasje
Publisert
7. januar 2014

Han har ingenting imot å vise sin egen kortfilm pusset opp for et større publikum. Men forskerne bak filmkurset Jørgen Lom deltok på, setter foten ned. De har vetorett.

Reportasje
Publisert
7. januar 2014
Lone Frank:
Publisert
7. januar 2014

Hva kan funn fra genforskningen fortelle om vårt slektsmessige opphav, personlighet, partnervalg og risiko for fysiske og psykiske lidelser?

Marit Christensen:
Publisert
7. januar 2014

Boka forteller en historie om massemorderens hardt prøvde mor. Intet mer og intet mindre.

Åsne Seierstad:
Publisert
7. januar 2014

Bøkene om Anders Behring Breivik er puslespillbrikker som bringer nye fakta til torgs, mens de store analysene uteblir.

Bokanmeldelse
Publisert
7. januar 2014
Debatt
Publisert
7. januar 2014

Etter åtte år med total neglisjering fra de rødgrønne håper mange av oss at den nye regjeringen vil vise vilje til å satse på forebyggende tiltak på familiefeltet. Det trengs.

Debatt
Publisert
7. januar 2014

Tvillingforskerne mener det er ulogisk å forkaste tvillingmetoden, og at man i stedet kun skal justere heritabilitetsestimatene. Men det er liten vits i å justere en modell som på feilslått teoretisk grunnlag tilskriver genetikk mesteparten av effekten.

Debatt
Publisert
7. januar 2014

Ved uro, angst, depresjon, smerter og søvnløshet kan legemidler være en del av et behandlingsopplegg, men de må ikke komme i stedet for annen behandling.

Debatt
Publisert
7. januar 2014

Engasjerte psykologer må begynne å snakke sammen om «vår tids største helsetrussel». Her er konkrete forslag vi kan diskutere.

Debatt
Publisert
7. januar 2014

Psykologforeningens president mener at brukerrepresentasjon i sentralstyret er en dårlig idé. – Vi ønsker ikke på noen måte å grine oss inn i det gode selskap, skriver Odd Volden. Men medlemmene fortjener et skikkelig grunnlag å ta avgjørelsen på.

Debatt
Publisert
7. januar 2014

Psykologforeningens vedtak om å avvikle spesialiteten eldrepsykologi er et steg i feil retning.

Debatt
Publisert
7. januar 2014
Debatt
Publisert
7. januar 2014

Jeg er ikke enig i at mitt blikk på Katy Perry er seksualisert og låser henne i en snever rolle definert ut fra menns ønsker.

Debatt
Publisert
7. januar 2014
Fagbulletin
Publisert
7. januar 2014

Det er høy grad av komorbiditet mellom posttraumatisk stresslidelse og rusmisbruk. Det finnes imidlertid få metodisk gode kliniske studier å basere behandlingsanbefalinger på.

Originalartikkel
Publisert
7. januar 2014

Dommeres stereotypisk oppfatninger av kvinner og av ofre for voldtekt kan ha betydning for deres vurdering av et offers troverdighet, ansvar og skyld under en rettsak. Denne artikkelen ser på sjåvinistiske oppfatninger om kvinner og såkalte voldtektsmyter blant lekdommere og fagdommere i Norge.

Oversiktsartikkel
Publisert
7. januar 2014

Metakognitiv terapi er en ny og lovende tilnærming innenfor gruppen av kognitive terapiformer. Den er anbefalt som en førstehånds behandlingsmetode for generalisert angstlidelse.

Oversiktsartikkel
Publisert
7. januar 2014

Helseprofesjonelle blir sett på som utenforstående og uvitende i miljøer der det brukes anabole-androgene steroider. Dette gjør at helsevesenet ofte kommer til kort i sine tilnærminger.

Fagessay
Publisert
7. januar 2014

Bedring handler om levde liv. Det handler om å finne måter å håndtere plager på innenfor gode og verdige hverdager, snarere enn om å nå hypotetiske ytre mål definert av fagpersoner i forskning og klinikk.

Intervju
Publisert
7. januar 2014

En allmennpsykologordning skal få bukt med bruken av medikament og tvang, og talet på unge uføre, lover helseministeren.

Utenfor arbeidslivet del 1: Europa i krise
Publisert
7. januar 2014
Personvern, forskning, rettigheter og etikk
Publisert
7. januar 2014
Fra Arkivet
Publisert
7. januar 2014
Skrivetips
Publisert
7. januar 2014

Heter det nærme eller nær? Potensial eller potensiale?

Leder
Publisert
7. januar 2014
Kronikk
Publisert
7. januar 2014

Få områder forskes mer på enn avhengighet. Få områder forstår vi dårligere.

Debatt
Publisert
7. januar 2014
Leserne spør
Publisert
7. januar 2014
Kommentar
Publisert
7. januar 2014
Publisert
7. januar 2014
Publisert
7. januar 2014