Du er her

Nr. 12 2007 - Pappa, Mamma, Barn

Reportasje
Publisert
4. desember 2007

– Eg er full av beundring for arbeidet hennar. Alt ho har skrive, er inspirerande. Ingen fortener prisen meir enn henne!

Bjørn Christiansens minnepris
Publisert
4. desember 2007

Det var tett mellom doktorgradene i den tidlegare herreklubben Oslo Militære Samfund då Hanne Haavind blei tildelt Psykologforeningen sin eigen minnepris 8. november.

Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Oppsummert
Publisert
4. desember 2007

Virker en systematisk gjennomført kognitiv atferdsterapi bedre enn mindre systematisert kognitiv behandling? Svaret er nei på kort sikt og ja på lang sikt.

Oppsummert
Publisert
4. desember 2007

En fotballkeeper påvirker retningen på straffesparket, men uten å vite det selv.

Forskningsnotiser
Publisert
4. desember 2007

Tenåringar som skriv mange tekstmeldignar, hugsar sms-språk betre enn ordentlege ord.

Forskningsnotiser
Publisert
4. desember 2007

Born med ADHD kan måtta kikka bort frå andlet lenge for å få tenkt seg om.

Forskningsnotiser
Publisert
4. desember 2007

Kommunisering av kjensler med stemma ser ut til å vera lik på tvers av kulturar.

Forskningsnotiser
Publisert
4. desember 2007

Helseeffektar av arkitektur og design kan målast gjennom kontrollerte forsøk.

Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007

Kognitiv atferdsterapi har langt bedre behandlingseffekt ved søvnløshet enn sovemedisiner – også på lang sikt.

Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007

Gjenkjenning av objekter kan være resultat av prosesser som foregår nærmere netthinnen og lenger fra begrepshukommelsen enn man tidligere har trodd.

Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007

Undersøkelsen viser at personens selvbilde har betydning for endringsforløpet i psykoterapi, og at en gjennom terapi utvikler et mer positivt selvbilde.

Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007

Studien viser økt forekomst av kognitive og psykososiale problemer hos barn med epilepsi, og nødvendigheten av en tverrfaglig tilnærming i behandlingstilbudet barna får.

Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007

Ny kunnskap om atferden hos barn med ADHD gir håp om tidligere identifisering av barna, og større muligheter for å unngå uheldig utvikling.

Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007

Avhandlingen er en langtidsstudie av femti mødre i samspill med sine barn, fra barna er to til 17 måneder gamle.

Bokanmeldelse
Publisert
4. desember 2007
Bokanmeldelse
Publisert
4. desember 2007
Bokanmeldelse
Publisert
4. desember 2007
Bokanmeldelse
Publisert
4. desember 2007
Bokanmeldelse
Publisert
4. desember 2007
Debatt
Publisert
4. desember 2007
Debatt
Publisert
4. desember 2007
Leserne spør
Publisert
4. desember 2007
Leserne spør
Publisert
4. desember 2007
Vel å merke
Publisert
4. desember 2007

Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse står i spissen for et nytt, nasjonalt behandlingstilbud til hørselshemmede.

Vel å merke
Publisert
4. desember 2007

Psykologistudentenes hjelpeaksjon PsychAid søker nå et godt formål til sin bøsseaksjon våren 2008.

Vel å merke
Publisert
4. desember 2007

En ny veileder skal bidra til at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, får nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp.

Redaksjonelt
Publisert
4. desember 2007
Fagartikkel
Publisert
4. desember 2007

Forskning fra pedagoger, evolusjonspsykologer, etologer og eksperter på hjernen tyder på at boltrelek har stor betydning for barns utvikling og tilpasning. I terapi med barn kan slik lek ha et særlig helingspotensial.

Teoretisk artikkel
Publisert
4. desember 2007

Det ligger også biologiske forhold til grunn for forskjeller i gutters og jenters lek. Gutters preferanse for røff fysisk lek gir dem et handikap i den moderne skolen og i tradisjonell psykoterapi.

Originalartikkel
Publisert
4. desember 2007

Selvskadende ungdommer i Telemark har fått tilbud om ferdighetstrening i gruppe. Denne artikkelen beskriver metoden og hvilket utbytte ungdommene hadde av tilbudet.

Fra praksis
Publisert
4. desember 2007

Godt samliv! Parkurs for førstegangsforeldre er et politisk bestemt, snart landsdekkende tiltak. En av prosjektmedarbeiderne beskriver erfaringer fra utviklingen av kurset, fra politisk initiativ til gjennomføring i den enkelte kommune.

Bjørn Christiansens minnepris
Publisert
4. desember 2007

Først blir eg litt frustrert: Denne psykologen snakkar jo ikkje om psykologi! Men då ho kjem inn på kva som styrer menneska, skjønar eg det: For Hanne Haavind er psykologi ein grunnkategori, den er argumentasjonen som styrer våre val, i kjærleiken, i forplantinga, i omsorga.

Psykologer i media
Publisert
4. desember 2007
Kommentar
Publisert
4. desember 2007

Innen familienettverket er det kanskje bestefarsrollen som utvides og endres mest, rett og slett fordi den tradisjonelt har vært den mest distanserte

Oppsummert
Publisert
4. desember 2007
Forskningsnotiser
Publisert
4. desember 2007
Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007
Fra praksis
Publisert
4. desember 2007

Ingenting er så uutholdelig sørgelig som at barn lider. Ingen ting rører meg så lett som når barn som har det vondt, får det godt. Tårene strømmer lettere jo eldre jeg blir.

Bokessay
Publisert
4. desember 2007

Ernest Jones var en sentral strateg i miljøet rundt Sigmund Freud, og ble også hans biograf. Brenda Maddox har skrevet en fengslende biografi om mannen som for alltid farget vår oppfatning av både psykoanalysen og dens opphavsmann.

Kronikk
Publisert
4. desember 2007
Debatt
Publisert
4. desember 2007
Kommentar
Publisert
4. desember 2007
Kommentar
Publisert
4. desember 2007
Leserne spør
Publisert
4. desember 2007
Vel å merke
Publisert
4. desember 2007