Du er her

Nr. 8 2007 - Arkitekturpsykologi

Forebygging av vold
Publisert
1. august 2007

Alternativ til Vold tenker utradisjonelt om et skreddersydd behandlingstilbud for klienter fra etniske minoriteter hvor det er familievold. På en «drop in»-klinikk kan klientene få psykologisk hjelp når de har mulighet til å komme.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2007

Noen mestrer store påkjenninger, livskriser og stress uten særlige problemer. Andre får vansker av langt mindre grunner. Hva kan grunnene til slike forskjeller være? Og kan disse måles?

Doktorgrad
Publisert
1. august 2007

Avhandlinga tar for seg korleis nevropsykologiske metodar kan nyttast til å auka forståinga for viktige sider ved tenking og psykososial tilpassing hos pasientar med epilepsi.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2007

Forståelse av antisosial atferd og kjønns- og aldersforskjeller i sammenheng med denne atferden er tema for avhandlingen.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2007

Målet med studien var å dokumentere og analysere 12–17 år gamle barns psykososiale situasjon og mestringsreaksjoner når de blir foreldreløse på grunn av aids.

Debatt
Publisert
1. august 2007
Debatt
Publisert
1. august 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2007
Kort om
Publisert
1. august 2007
Kort om
Publisert
1. august 2007
Vel å merke
Publisert
1. august 2007
Vel å merke
Publisert
1. august 2007
Vel å merke
Publisert
1. august 2007
Vel å merke
Publisert
1. august 2007
Vel å merke
Publisert
1. august 2007
Vel å merke
Publisert
1. august 2007
Fra praksis
Publisert
1. august 2007
Fra praksis
Publisert
1. august 2007

Psykologien har hatt en tendens til å overse betydningen av det fysiske miljøet. Miljøpsykologien retter oppmerksomheten mot stedets betydning for opplevelsen av identitet.

Fra praksis
Publisert
1. august 2007
Fra praksis
Publisert
1. august 2007

A world of accelerated social, informational, and technological changes provides people with expanded opportunities to bring their influence to bear on events that affect their lives. The exercise of individual and collective agency is contributing increasingly to human development. How can we enlist these agentic human capabilities in ways that shape a better and sustainable future?

Fra praksis
Publisert
1. august 2007

Det er viktig å dokumentere at behandlingen psykologstudenter gir, er god og forsvarlig. Hvilket utbytte opplever klientene i ordinær praksis?

Fra praksis
Publisert
1. august 2007

Hva påvirker resultatene i legemiddelassistert rehabilitering? Denne studien peker på at både svekket kognitiv funksjonsnivå og personlighetsforstyrrelse er knyttet til dårligere effekt.

Fra praksis
Publisert
1. august 2007

Agression Replacement Training er en forskningsbasert metode for å hjelpe ungdommer til å bryte med aggresjon og vold ved å etablere alternative holdninger og ny atferd. Her er metoden prøvd ut på 24 elever ved en liten skole i Midt-Norge.

Forebygging av vold
Publisert
1. august 2007

I 20 år har Alternativ til Vold arbeidet for å hjelpe voldsutøvende menn og for å gjøre vold til et anerkjent psykologisk problem. Behandlingstilbudet omfatter nå også kvinner som voldsutøvere, voldsutsatte partnere og barn.

Fra praksis
Publisert
1. august 2007
Doktorgrad
Publisert
1. august 2007
Kronikk
Publisert
1. august 2007
Debatt
Publisert
1. august 2007
Kommentar
Publisert
1. august 2007
Kommentar
Publisert
1. august 2007
Nyheter
Publisert
1. august 2007

Jeg har nettopp oppdaget nytten av nettsiden helsebiblioteket.no samt gleden ved å bruke den. Nettsiden har oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell.

Kort om
Publisert
1. august 2007

Reglene for at pasientene skal få innsyn i sin journal er stort sett de samme som før pasientrettighetsloven ble vedtatt, men det er noen endringer.

Vel å merke
Publisert
1. august 2007