Du er her

Nr. 4 2009 - E-terapi

Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2009

Internett er truleg blitt ein betre stad å vera.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2009

Maniske episodar korrelerer med ønske om å bli berømt.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2009

Hvordan er forholdet mellom skilte foreldre og barna deres når barna er blitt voksne? Svaret avhenger av hvem som spørres.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2009

Gudstru kan hjelpa til med å avgrensa angst og minska stress.

Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2009
Debatt
Publisert
5. april 2009

Det psykiske helsevernet for barn og unge (HVBU) er basert på tall som en ikke forstår effekten av over lengre tid. Dette fører til dårligere kvalitet av tjenestene til barn og unge.

Debatt
Publisert
5. april 2009

Leif Skrede og Peter G. Zehentbauer gir gjennom sine talleksempler et bilde det ikke er dekning fori dagens situasjon.

Debatt
Publisert
5. april 2009
Debatt
Publisert
5. april 2009

Oddli og Kjøs mener at Kennair (2009) farer med løgn.Som klinisk psykolog kjenner jeg meg ikke igjen i påstanden. Jeg synes manualbaserte behandlinger er svært gode terapimetoder.

Debatt
Publisert
5. april 2009

Privatpraktiserende avtalespesialister består utelukkende av psykologspesialister og psykiatere. Hva med å innføre en prøveording med refusjon for flerepsykoterapeutiske retninger?

Debatt
Publisert
5. april 2009
Doktorgrad
Publisert
5. april 2009

Det er ikke noe klart skille mellom autisme og normalfungering.

Doktorgrad
Publisert
5. april 2009

En av fem personer med utviklingshemning har til tider svært utfordrende atferd.

Doktorgrad
Publisert
5. april 2009

Grad av dissosiasjon henger sammen med alvorlighetsgrad av overgrep i barnedommen.

Doktorgrad
Publisert
5. april 2009

Doktorgradsprosjektet gir kunnskap om hvorfor og hvordan mennesker bruker Internett til helseformål.

Doktorgrad
Publisert
5. april 2009

Placeboresponsen i smerte henger sammen med reduksjon av negative emosjoner. Menn rapporterer lavere smerte når de blir testet av en kvinne.

Doktorgrad
Publisert
5. april 2009

De fleste saker lar seg løse når rettsprosessen legger vekt på hvordan foreldrene kan bidra til at barna skal få det godt med dem som mor og far.

Vel å merke
Publisert
5. april 2009
Vel å merke
Publisert
5. april 2009
Vel å merke
Publisert
5. april 2009
Redaksjonelt
Publisert
5. april 2009
Originalartikkel
Publisert
5. april 2009

E-terapi utfordrer våre forestillinger om psykoterapi og har blitt møtt med faglig skepsis. Forfatterne oppfordrer til en mer systematisk utforskning av muligheter og ulemper ved terapeutisk bruk av Internett. Tre klienter forteller om sine erfaringer med terapiformen.

Originalartikkel
Publisert
5. april 2009

De fleste studier som omhandler e-terapi, vektlegger e-terapi brukt alene. Denne undersøkelsen har systematisert noen av de første terapeuterfaringene med teknisk sikret e-terapi i kombinasjon med terapi ansikt til ansikt, i norsk psykisk helsevern.

Fagessay
Publisert
5. april 2009

Røynslene til samar og kvenar speler ei overraskande lita rolle i arbeidet medå utvikle ei kultursensitiv helseteneste. Kanskje dei dyrkjøpte røynslene deirakan brukast til å betre situasjonen for alle minoritetsgrupper i Noreg.

Fra praksis
Publisert
5. april 2009

Personlighetsvurdering av rusavhengige pasienter er omstridt. Her beskriver vi et kompetansehevende tiltak ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Hovedkonklusjonen er at personlighetsvurderinger både er mulige og nyttige, og bør inngå i standard utredning i rusinstitusjoner.

Møtet med psykisk helsevern
Publisert
5. april 2009

Avtalespesialister, politikere og Psykologforeningen er enige: Økt kapasitet og bedre samarbeid må til dersom tilgjengeligheten skal bli bedre.

Reportasje
Publisert
5. april 2009

Faglige nettverk gir pasientene bedre hjelp, mener Anne Røer. Hun er avtalespesialist i Oslo, i nært samarbeid med en gruppe fastleger.

Reportasje
Publisert
5. april 2009

Avtalespesialistene på Voss samarbeider tett med fastlegene og gjør det de kan for å holde ventetiden for pasientene nede.

Kommentar
Publisert
5. april 2009
Psykologer i media
Publisert
5. april 2009
E-terapi i Noreg
Publisert
5. april 2009

E-terapi er i barndomen på meir enn eitt vis. Terapiforma er ung, lite utvikla og endå mindre dokumentert. Dessutan er mykje av utprøvinga gjort ved Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkar (BUP).

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2009
Bokessay
Publisert
5. april 2009

Gjennom å anvende Sigmund Freuds (1856–1939) teorier på opptakten til annen verdenskrig gir Mark Edmundson denne dramatiske perioden en idéhistorisk og intellektuell dimensjon.

Kronikk
Publisert
5. april 2009
Debatt
Publisert
5. april 2009
Doktorgrad
Publisert
5. april 2009
Kommentar
Publisert
5. april 2009
Kommentar
Publisert
5. april 2009
Konferanse med levande fagdebatt
Publisert
5. april 2009

Har metoden meir å seia enn terapeuten? Og kva følger har grunnlagsteoretiske val for faget sin posisjon i norsk helsevesen? Dei store spørsmåla var oppetil debatt då Forening for Psykologer i Psykisk Helsevern (FPPH) arrangerte konferanse i mars.

Debatt om psykologrollen
Publisert
5. april 2009

Profesjonen vår er i endring. Hva er en psykolog om 10–20 år? Vi ønsker mer diskusjon om hvordan vi skal utvikle gode lavterskeltilbud i voksenfeltet.

Vel å merke
Publisert
5. april 2009
Kort om
Publisert
5. april 2009