Du er her

Nr. 12 2023 - Tema: Veier til endring

Forord
Publisert
1. desember 2023
Portrettbilde i svart-hvitt av kvinne og mann
Fagbidrag
Publisert
1. desember 2023

Her blir du kjent med Nadine, som skal hjelpe oss å illustrere de forskjellige terapiatilnærmingene som presenteres i temanummeret.

Tegning av kvinne som går sett bakfra
Vitenskapelig artikkel
Publisert
29. november 2023

Det sentrale er at pasienten lærer å bruke KAT-teknikkene på egen hånd – som «hjelp-til-selvhjelp», fremhever Marit Grande og Jan Ivar Røssberg.

Kvinne og mann
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Henrik Nordahl et al. viser hvordan kognitivt oppmerksomhetssyndom (KOS) bidrar til kasuset Nadines plager og vansker.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Thorvald Andersen og Asle Elen fremhever at konteksten der tankene og følelsene utspilles er en vesentlig analytisk faktor i det terapeutiske arbeidet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Med kasuset Nadine viser Marit Råbu og Karsten Hytten at endring kan oppstå når pasienten gjør nye relasjonelle erfaringer både utenfor og i selve terapirommet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Filip Myhre og Roger Hansen beskriver hvordan synlige kroppslige markører hos pasienten gir terapeuten sentral informasjon i terapeutisk prosess og valg av intervensjoner.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Jon Vøllestad et al. presenterer Unified Protocol, der målet er å fremme ferdigheter i emosjonsregulering.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Per-Einar Binder understreker at målet er å hjelpe pasienten til å være til stede i eget liv med nysgjerrighet, ydmykhet og ærefrykt, og å forholde seg konstruktivt til livets muligheter og begrensninger.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Reidar Stiegler og Anne Hilde Vassbø Hagen presenterer det empiriske grunnlaget for EFT og sentrale EFT-intervensjoner.

Bilde av mann (venstre) og kvinne (høyre)
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Sindre Kvithyld Aasli beskriver hvordan terapeuten kan bruke tilknytningsbåndet mellom partnerne som ressurs i behandling av tilknytningssår.  

Portrettfotografi av mann
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Hanne Oddli og Peder Kjøs beskriver integrativ terapi som «den vanligste formen for psykoterapeutisk praksis» og illustrerer hvordan psykologen kan trekke veksler på både manual-modeller og fellesfaktorforskning i terapi.

Bilde av kvinne (venstre) og mann (høyre) mot grå bakgrunn
Fra gjesteredaktørene
Publisert
1. desember 2023
Debatt
Publisert
28. november 2023

Utfordringen er å akseptere nye måter å leve og uttrykke kjønn på, som psykiatrien og psykoanalysen tradisjonelt har sykeliggjort og søkt å endre.

Kvinne mot grå bakgrunn
Debatt
Publisert
28. november 2023

Som psykologer bør vi lytte med nysgjerrighet når unges erfaringer utfordrer våre oppfatninger av hva det vil si å være mann og kvinne.

Silhuett av to personer som sitter inntil hverandre
Debatt
Publisert
1. desember 2023

Hvordan skal vi bruke psykologene i psykisk helsevern best mulig? I sin kronikk i novemberutgaven genererer Brage Kraft og Joar Øveraas Halvorsen flere spørsmål enn svar.

Faksimile av kronikk fra novemberutgaven
Debatt
Publisert
1. desember 2023

Kognitive evnetester er treffsikre i ansettelsesprosesser, men kan slå uheldig ut for minoritetsgrupper og dermed undergrave mål om mangfold i arbeidslivet.

Mann som plukker eple fra tre
Debatt
Publisert
29. november 2023

Vi forstår godt foreldres behov for hjelp til å sortere om anoreksi. Her er vårt bidrag.

Debatt
Publisert
29. november 2023

Å forstå både anoreksien og det syke barnet er en krevende oppgave også for psykologer.

Debatt
Publisert
23. november 2023

Psykologforeningens og Akademikernes manglende klimapraksis er et hinder i mitt tillitsvalgtarbeid. 

Turister i Parc Guell, Barcelona
Meninger
Publisert
1. desember 2023

Anders Malkomsens omtale av Viktor Frankls bruk av begrepet «mening» i novemberutgaven krever nyansering.

Mann som fjellklatrer
Debatt
Publisert
1. desember 2023

Jeg husker knapt å ha møtt noen med Asperger som vil kalles noe annet.

Nye stemmer
Publisert
23. november 2023

Utbruddet av krigen i Gaza har satt norske sinn og hjerter i brann, men blir dette en kampsak kun for muslimer og mørkhudete? Igjen?

Usman Chaudhry. Foto: privat
Bokanmeldelse
Publisert
28. november 2023

Velkommen til en bok som viser hvordan emosjonsfokusert terapi kan tilpasses et stadig mer transdiagnostisk terapilandskap.

Omslagsbilde av boken Transdiagnotic Emotion Focued Therapy
Bokanmeldelse
Publisert
28. november 2023

På troverdig vis korrigerer Innføring i intensiv psykodynamisk korttidsterapi  oppfatningen av metoden som omnipotent og rigid.

Omslagsbilde av boken Innføring i ISTDP_Universitetsforlaget
Minneord
Publisert
29. november 2023
Minneord
Publisert
29. november 2023