Du er her

Nr. 12 2005 - Alle barn er våre barn

Debatt
Publisert
1. desember 2005
Nyheter
Publisert
1. desember 2005
Nyheter
Publisert
1. desember 2005
Nyheter
Publisert
1. desember 2005
Leserne spør
Publisert
1. desember 2005
Leserne spør
Publisert
1. desember 2005
Leserne spør
Publisert
1. desember 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. desember 2005
Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Vi har ennå ikke gitt slipp på hardheten i barneoppdragelsen. Derfor må vi sikre oss at vi fortsetter på Åse Gruda Skards vei, selv om vi stadig vekk blir tilbudt blindveier og farlige snarveier.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Ofte overser vi at vi har noko å læra av andre kulturar med andre former for barneoppseding. Då mister vi ikkje berre rikdomen i dei mange kulturformene som finst i verda. Vi let gå frå oss ein unik sjanse til å skjøna vår eigen kultur betre og drøfta kva slag barndom vi helst vil at barna våre skal ha.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Som Norges og dermed verdens første barneombud har artikkelforfatteren et sterkt engasjement for barns rettigheter. Som Åse Gruda Skards datter opplevde hun hvordan «Mor Åse» praktiserte budskapet om barns rettigheter og ansvar i sin egen familie.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

På sytti-tallet utviklet Kalle Fürst problemorienterte TV-programmer om barn og foreldre, under kyndig veiledning av Åse Gruda Skard og Magne Raundalen. Programmene vakte oppmerksomhet og diskusjon, og fikk stor innflytelse.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Åse Gruda Skard var i første rekke pioneren for moderne barneoppseding i Noreg og den som meir enn nokon annan på 1900-talet gjorde barndommen til eit både fagleg og politisk tema.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

FNs barnekonvensjon bør henge i glass og ramme på ethvert behandlingssted. Alle medarbeidere bør kjenne til innholdet i konvensjonen og hvordan ledelsen tenker at den skal etterleves i ord og handling.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Psykologifaget gir neppe sine utøvere noen selvskreven posisjon som barns forkjempere. Tvert om risikerer dagens psykologer å støtte en konserverende og defensiv holdning til barns livssituasjon. «Barns beste» dreier seg om langt mer enn forhold på innsiden av den enkelte familie.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Også enslige mindreårige asylsøkere ønsker å være som alle andre barn. De er opptatt av her og nå, med håp om en bedre fremtid.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Skien kommune har startet et forebyggende arbeid med sikte på å styrke et reelt samarbeid mellom skolen og familien. Arbeidet skal både være generelt helsefremmende og sikre at barn i risikosonen får ekstra støtte.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

At betragte børn og unge som ligeværdige eksistenser har vist sig at være både velkomment og stærkt provokerende i sig selv. At beskrive den ideelle relation mellem forældre og børn, og voksne behandlere og deres unge klienter som ligeværdig har vakt stor angst, vrede og uenighed blandt nogle professionelle, og håb og glæde hos andre.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. desember 2005

Tsunamikatastrofen var en svært dramatisk og tragisk hendelse. Hvordan minnes barn involvert i slike katastrofer de forferdelige begivenhetene?

Nobels Fredspris 2005
Publisert
1. desember 2005

Sammen med sine kollegaer i Det internasjonale atomenergibyrået er den norske psykologen Unni Vennemoe en av vinnerne av Nobels Fredspris 2005. Som personal-direktør skal hun bidra til å plukke ut medarbeidere som skal gjøre verden sikrere.

Hundreårsmarkering av Åse Gruda Skard
Publisert
1. desember 2005

En velsignet menneskelighet strømmer mot en fra Åse Gruda Skards publikasjoner, sier barnepsykolog Lisbeth Palme. Mor Åse har også hatt sterk innflytelse på barne-omsorgen i Sverige.

Debatt
Publisert
1. desember 2005
Kommentar
Publisert
1. desember 2005
Forhandlingene med NAVO
Publisert
1. desember 2005
Psykologane skal bli betre pedagogar
Publisert
1. desember 2005

– Psykologar ser fram til å kunne utvikle seg både fagleg og pedagogisk, og det er inspi-rerande for meg, seier Ingvild Skinstad Fossum, spesialrådgjevar som skal jobbe med kurs og utdanning. Når ho treffer psykologar og fortel kva ho jobbar med, får ho mykje respons.

Vel å merke
Publisert
1. desember 2005
Leserne spør
Publisert
1. desember 2005