Du er her

Bokessay

Bokessay
Publisert
2. januar 2024

Få følelser splitter fagfolk i like stor grad som skamfølelsen. Dette bokessayet redegjør for skammens konstruktive og destruktive sider ved hjelp av en ny fagbok om temaet.

Omslagsbilde av boken Skam av Carsten Rene Jørgensen
Bokessay
Publisert
3. oktober 2023

For Psykologtidsskriftets 50-års jubileum skriver Per Johan Isdahl om Du må ikke sove – Wilhelm Reich og psykoanalysen i Norge. Wilhelm Reich (1897-1957) kom til Oslo i 1934 - invitert av Harald Schjelderup - og skapte bølger i norsk psyko­logi og åndsliv.

Omslagsbilde av boken Du må ikke sove
Bokessay
Publisert
30. mars 2023

I romanen Femten år. Den revolusjonære våren er naturen et hjelpemiddel i ungdommens nødvendige løsrivelse fra foreldrene.

Svarthvitt fotografi av landskap og vann med mann i båt
Bokessay
Publisert
30. september 2022

Utgivelsen av boken Klinisk arbeidspsykologi er en viktig begivenhet. Det blir spennende å se om arbeidspsykologien gjennom denne boken vil evne å befeste sin faglige posisjon.

Bilde av blomstereng
Bokessay
Publisert
31. august 2022

Heidi Hjelmelands bok Selvmordsforebygging er et mangefasettert oppgjør med tradisjonell suicidologi, og stiller sentrale spørsmål om hva som er gyldig kunnskap.

Illustrasjon av blå stol mot hvit bakgrunn og grå stol mot svart bakgrunn
Bokessay
Publisert
25. mai 2022

Ekeland gir en filosofisk retning for psykisk helsevern, men det er noe som mangler i analysene

Bokessay
Publisert
1. april 2022

Våre kreative tanker om fremtiden er nært knyttet opp til vår rekonstruktive hukommelse og vårt skapende språk. Uten søkelys på fremtidstenkning kan vi ende opp med en fattigere fagpsykologi.

Bokessay
Publisert
31. januar 2022

Håndtering av psykososiale utfordringer og krisepsykologi har fått en særlig aktualitet med pandemien. Dessverre er denne nyutgivelsen blitt for faglig substansløs til å utgjøre et vesentlig bidrag.

Bokessay
Publisert
1. desember 2021

Historien har vist oss at endringer av tidsånden ofte karakteriseres av til dels voldsomme svingninger fra  en ytterlighet til en annen. Dersom du har forkastet psykoanalysen kan det være lurt å lese denne boken. PSYCHOANALYSIS my way gir leseren en inngang til å motvirke en dragning mot en polarisert ytterkant.

Oedipus Rex, malt av Claude-Ferdinand Gaillard
Bokessay
Publisert
1. november 2021

Psykoanalytisk tenkning i møte med Tove Janssons Sent i november.

Sider