Du er her

Nyheter

Psykologforeningens landsmøte 2019
Publisert
22. november 2019

Det nye sentralstyret får med seg en omfattende bestilling fra landsmøtet om å legge til rette for bedre kvalitet og rammevilkår for psykologfaglig arbeid.   

Psykologforeningens landsmøte 2019
Publisert
21. november 2019

Psykologforeningen vil forby beltelegging av barn og unge mellom 16 og 18 år i psykisk helsevern og mener forbudet bør gjøres gjeldende umiddelbart.

Psykologforeningens landsmøte 2019
Publisert
20. november 2019

Psykologforeningens landsmøte vedtok med overveldende flertall å innlemme klinisk helsepsykologi som ny spesialitet i foreningens spesialistutdanning.

Psykologforeningens landsmøte 2019
Publisert
20. november 2019

I dag starter landsmøtet i Norsk psykologforening. 69 av de 100 delegatene som er samlet i Sandefjord, er på landsmøte for første gang.

Psykologforeningens landsmøte 2019
Publisert
20. november 2019

Han vil rydde plass for mer psykologi i somatikken og mener en egen spesialitet i klinisk helsepsykologi vil være et viktig skritt på veien.

Borrik Schjødt
Nyheter
Publisert
14. november 2019

Hva er god behandling, hva skal til for å bli en god terapeut? Det bør Psykologforeningen mene noe om. Hvis ikke undergraver vi oss selv både som fagfolk og politiske aktører.

Nyheter
Publisert
11. november 2019

De 163 psykologi-studentene utdannet i Ungarn nådde ikke fram med sine krav i Oslo tingrett. Dommen virker grundig og velskrevet, mener statens advokat. Studentenes advokat varsler anke.

Nyheter
Publisert
6. november 2019

Kan samtaler om bivirkninger i terapi føre til mer kontroll i psykisk helsevern?

Nyheter
Publisert
6. november 2019

Helse- og omsorgsdepartementet vil forbedre praksisen for godkjenning av utenlandske helseutdanninger som leder til autorisasjon i Norge, men avventer resultatene av de rettslige prosessene i ESA og domstolene.

Profesjon i endring
Publisert
5. november 2019

Helsedirektoratet har akseptert noen sammensatte psykologtitler for personer uten autorisasjon som psykolog, Nå vurderer direktoratet å se på sin egen uttalelse fra september om dette på nytt.

Sider