Du er her

Nr. 1 2005 - Asylet

Debatt
Publisert
1. januar 2005
Leserne spør
Publisert
1. januar 2005
Leserne spør
Publisert
1. januar 2005
Leserne spør
Publisert
1. januar 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. januar 2005
Oversiktsartikkel
Publisert
1. januar 2005

Dr. Major lyser som en Mira på den norske psykiatriens mørke himmel, en variabel stjerne som i lange perioder trekker seg sammen, men som aldri blir helt borte fra horisonten. Her presenteres hans tanker om «Sindssyges Behandling og Forpleining».

Oversiktsartikkel
Publisert
1. januar 2005

Den nygotiske stilen på Gaustad vekker en skrekkblandet fascinasjon. Bak arkitekturen ligger en nøye kalkulert effekt: Avdelingens struktur, stramhet og symmetri skulle virke moralsk oppbyggende.

Fagessay
Publisert
1. januar 2005

Hvordan har det seg at medisinen, en gang i tidsrommet mellom 1890 og 1920, også ble en drømmenes sakkyndighet? Tre hendelser i rettspsykiatriens historie i Norge kan belyse dette spørsmålet.

Fagessay
Publisert
1. januar 2005

Rønvik, verdens nordligste asyl, ble bygget på begynnelsen av forrige århundre. Avisutklipp fra de første årene kaster lys over hvordan den gigantiske institusjonen ble sett på i sin samtid. Hva var bakgrunnen for den massive utbyggingen av europeiske asyler?

Fra praksis
Publisert
1. januar 2005
Reportasje
Publisert
1. januar 2005
Reportasje
Publisert
1. januar 2005
Reportasje
Publisert
1. januar 2005
Reportasje
Publisert
1. januar 2005

Joar Tranøy har nedlagt et stort arbeid over mange år for å skape debatt om brudd på menneskerettigheter innen psykisk helsevern. Tidsskriftet har spurt ham om bakgrunnen for hans sterke engasjement og mer generelt: Hva skal til for å nå frem og utvikle handlingskompetanse i et slikt påvirkningsarbeid?

Reportasje
Publisert
1. januar 2005

Forfatteren Thorvald Steen er kjent for sin kritikk av, men også et varmt engasjement for Gaustad sykehus. Nå redigerer han jubileumsboka som kommer til 150-årsmarkeringen i september. – Jeg ønsker at boka skal bidra til ny faglig åpenhet, sier han.

Debatt
Publisert
1. januar 2005
Kommentar
Publisert
1. januar 2005
Landsmøtet 2004
Publisert
1. januar 2005

Da An-Magritt Aanonsen ønsket landsmøtedeltakerne velkommen til Sandefjord, hadde hun tittelen leder. Da hun ved avslutningen takket forsamlingen for et godt landsmøte, gjorde hun det som president. Denne lille endringen bærer bud om en modernisering av Psykologforeningen.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

En viktig debatt på landsmøtet dreide seg om Psykologforeningens organisering på lønns- og arbeidsmarkedsfeltet. Arne Holen fra Hordalandsavdelingen engasjerte seg sterkt i diskusjonen, og Tidsskriftet ba ham kommentere landsmøtets vedtak.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

Ett av de sterkeste signalene fra årets landsmøte, var vedtaket om å sette av 500 000 kroner til årlige tariff-konferanser. Visepresident i Psykologforeningen og leder for Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget, Rune Frøyland, er svært fornøyd.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

Morten Thorsen er en dreven landsmøtedeltaker, og er opptatt av maktbalansen mellom medlemmer og ledelse. – Landsmøtet fungerte slik det skulle, sier han.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005

Ingunn Skre er ansatt ved Universitetet i Tromsø. Hun brenner for dobbeltkompetanseprosjektet som skal rekruttere gode lærere i grunnutdanningen. Og hun går inn for skikkethetsvurdering av studentene.

Nyheter
Publisert
1. januar 2005
Leserne spør
Publisert
1. januar 2005
Vel å merke
Publisert
1. januar 2005