Du er her

Nr. 9 2013 - Rus og politikk

Gilbert, Stänicke & Engelstad (red.):
Publisert
5. september 2013

Det har vært en glede å fordype seg i festskriftet som ble utgitt i anledning at psykiater og psykoanalytiker Svein Haugsgjerd fylte 70 år i august i fjor. Boka er en samling av artikler innenfor psykoanalyse, psykologi, filosofi, mytologi, litteratur og sosiologi.

Janneken Overland & Irene Engelstad (red.)
Publisert
5. september 2013

En artikkelsamling om Freud-tekster som skaper lyst til å lese Freuds egne artikler på nytt.

Debatt
Publisert
5. september 2013

Psykologer kan bli brukt feil i kommunene. Det er ikke psykologenes skyld, men skyldes uklar styring. Det er avgjørende at politikerne satser på psykisk helse og tar tydeligere grep.

Debatt
Publisert
5. september 2013

Heller ikke Psykologforeningen må glemme at det er mye som går i riktig retning i norsk helsevesen.

Debatt
Publisert
5. september 2013

Tilgjengeligheten av tjenester for personer med både lettere og tyngre psykiske lidelser er for dårlig, ventelistene er for lange, og det er for tilfeldig hvem som får hjelp når. Vi trenger flere psykologer, et bedre lavterskeltilbud og en ny opptrappingsplan.

Debatt
Publisert
5. september 2013

Vi trenger ikke etnosentriske eller kulturrelativistiske ideologer, men fagfolk som er trygge på komplekse vurderinger.

Doktorgrad
Publisert
5. september 2013

I sin doktorgradsavhandling har stipendiat Rune Thormodsen sammenlignet hjernene til friske ungdommer og ungdommer med schizofreni.

Doktorgrad
Publisert
5. september 2013

Personer med psykoselidelser hadde større vansker med å gjenkjenne selvlagde minner sammenlignet med en kontrollgruppe, viste Christian Thoresens doktorgradsarbeid. Fenomenet var assosiert med redusert aktivitet i bestemte hjerneområder.

Forskningsnotiser
Publisert
5. september 2013

Folk snakkar lettare om private tema i eit stort rom eller ved eit stort bord.

Leserne spør
Publisert
5. september 2013
Leserne spør
Publisert
5. september 2013
Fagbulletin
Publisert
5. september 2013

Fysisk aktivitet har en dokumenterbar gunstig effekt på psykisk helse og kognitive funksjoner. Mye tyder på at fysisk aktivitet også reduserer risikoen for å utvikle demens.

Fagbulletin
Publisert
5. september 2013

Vår studie viser forhøyet stressnivå hos foreldre til førskolebarn med cerebral parese. Mødre opplevde redusert stress og bedre mestring etter deltagelse i et ettårig intensivert habiliteringsprogram.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. september 2013

Han ble kalt fascist, men fikk pris for sin humanisme og ble kåret til viktigste psykolog i det 20. århundre. Han var radikal behaviorist – og opptatt av følelser. Hvem var B. F. Skinner?

Teoretisk artikkel
Publisert
5. september 2013

Shakespeares’ Når enden er god, er allting godt! ble spilt for første gang i Norge på Rogaland teater våren 2013. Stykkets hovedemne er mannlig seksualitet. Temaet kan spores i flere av Shakespeares skuespill fra samme periode.

Originalartikkel
Publisert
5. september 2013

Kollektivbehandling utgjør mesteparten av institusjonstilbudet for mindreårige med rus- og atferdsvansker. Likevel har det manglet en grundig beskrivelse av felles behandlingselementer i dette tiltaket.

Psykologtidsskriftets beste fagartikkel
Publisert
5. september 2013

Dei utførte den første landsomfattande studien om førekomsten av seksuelle overgrep i Noreg. No får dei pris for artikkelen. Men funna, som nok ein gong viser kor alminnelege slike overgrep er, skulle dei gjerne vore forutan.

Stortingsval 2013: Rus, psykisk helse og politick
Publisert
5. september 2013

Dei som har blitt ferdigbehandla ved Phoenix Haga i Østfold er i sju av ti tilfelle rusfrie fem år etter. No skal rusinstitusjonen leggast ned etter å ha tapt eit anbod. Kva tenkjer politikarane på?

Skrivetips
Publisert
5. september 2013

Overflødige detaljer har vi tatt for oss før og er på langt nær ferdige med det. Eigi fellr tré við it fyrsta ho˛gg. Turen er kommet til hverandre gjensidig.

Fra Arkivet
Publisert
5. september 2013
Kronikk
Publisert
5. september 2013

Hvor mye har egentlig politikernes innsats i valgkampen å si for hvem du stemmer på? Er våre politiske sympatier mer styrt av strukturer i hjernen enn av rasjonelle vurderinger?

Debatt
Publisert
5. september 2013
Leder
Publisert
5. september 2013

Det vi trenger å høre partiene fortelle oss, er hvilke infrastrukturer de vil bygge på samfunnsnivå for å møte befolkningens psykiske helseplager

Doktorgrad
Publisert
5. september 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. september 2013
Kommentar
Publisert
5. september 2013

I psykologien har vi fortsatt en tendens til å se på mennesket som universelt. Det vi finner om mennesket i én forskningsstudie, er noe som kan generaliseres til alle – i det minste til de fleste. Samtidig vet vi at 95 prosent av befolkningen aldri har vært gjenstand for psykologiske studier.

Leserne spør
Publisert
5. september 2013