Du er her

Nr. 6 2014 - New Public Management: Demokratisk og tyrannisk

Kristin Martinsen & og Roger Hagen (Red.):
Publisert
5. juni 2014

En god norsk fagbok for ferske terapeuter. Til nytte også for erfarne klinikere, tross enkelte svakheter.

Kit Lisbeth Jensen:
Publisert
5. juni 2014

Boken er et sentralt bidrag for å påskynde utviklingen av terapi på nettet.

Bernt Gran:
Publisert
5. juni 2014

Et spennende bidrag til videre diskusjon og forskning.

Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2014
Debatt
Publisert
5. juni 2014

Skal vi produsere god helse eller pene tall?

Debatt
Publisert
5. juni 2014

Vi trenger ikke anmeldere som mangler innsikt i eller forståelse for temaet barn av alvorlig psykisk syke foreldre.

Debatt
Publisert
5. juni 2014

Frontlinjene er de samme samme som før. Forskeren mener klinikeren mangler respekt for den empiriske kunnskapen, mens klinikeren opplever forskningen som irrelevant for sin praksis.

Debatt
Publisert
5. juni 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2014

Foreløpig vet man lite om hvordan utstrakt bruk av dataspill påvirker barns psykiske helse. Ny studie antyder noen svar.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2014

Trening anses som godt for både kropp og psyke. Forskning fra Universitetet i Stavanger antyder at trening også kan føre til stress.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2014

Ny forskning viser at moralske vurderinger endres når man går fra å snakke morsmål til andrespråk.

Leserne spør
Publisert
5. juni 2014
Leserne spør
Publisert
5. juni 2014
Fagbulletin
Publisert
5. juni 2014

Hvert år gjennomgår 20 000 personer intelligenstester på den militære sesjonen. Forsvaret benytter i økende grad PC-basert testing til fordel for papirog-blyant, men samsvarer resultatene fra de to formatene?

Teoretisk artikkel
Publisert
5. juni 2014

Det er altfor enkelt å avfeie NPM som et reduksjonistisk fag-drap. Fagmiljøene har også et ansvar for å hente klinisk ekspertise ut av den «svarte boksen» og gjøre den tilgjengelig for etterprøvbarhet.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2014

Mentaliseringsbasert terapi er en potensielt fruktbar behandlingsmetode også i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Reportasje
Publisert
5. juni 2014

Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen.

Intervju
Publisert
5. juni 2014

Pårørende omtales som en ressurs når de kan være til hjelp for helsevesenet. Ellers er de hår i suppa.

Intervju
Publisert
5. juni 2014

Når medievirkeligheten av barnevernsfeltet blir fordreid, er det sårbare barn som må ta konsekvensene. Det mener erfarne barnesakkyndige psykologer.

Skrivetips
Publisert
5. juni 2014

Hvorfor er dette begrepet problematisk? Fordi det er ofrene som er hvite, ikke handelen selv.

Leder
Publisert
5. juni 2014
Kronikk
Publisert
5. juni 2014

Pårørendeerfaringene gjør meg til en bedre psykolog, og psykologkunnskapen gjør meg til en bedre mor.

Debatt
Publisert
5. juni 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2014
Nyheter
Publisert
5. juni 2014

Arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) har konkludert. Pasienter skal ikke kunne sykmeldes av psykologen sin.

Tidsskriftets beste fagartikkel:
Publisert
5. juni 2014

Audhild Sinnes dumpet borti begrepet frigjøringspsykologi ved en tilfeldighet. Hennes fagartikkel om temaet er kåret til fjorårets beste i Psykologtidsskriftet.

Kommentar
Publisert
5. juni 2014

Hva kan psykologien og vi som psykologer gjøre når det brygges krig i Europa?

Leserne spør
Publisert
5. juni 2014