Du er her

Nr. 11 2004 - Anna O - kasushistorien og mytene

Debatt
Publisert
1. november 2004
Debatt
Publisert
1. november 2004
Debatt
Publisert
1. november 2004
Debatt
Publisert
1. november 2004
Doktorgrad
Publisert
1. november 2004
Oppsummert
Publisert
1. november 2004
Oppsummert
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Leserne spør
Publisert
1. november 2004
Leserne spør
Publisert
1. november 2004
Leserne spør
Publisert
1. november 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. november 2004
Oversiktsartikkel
Publisert
1. november 2004

Behandlingen av Anna O ble av Sigmund Freud betegnet som selve utgangspunktet for psykoanalysen. Men en detaljert undersøkelse motsier den offisielle fremstillingen av hva som faktisk skjedde. Den berømte kasushistorien er basert på myter.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. november 2004

Profesjonsforeningene har forskjellige krav til sine videreutdanninger. Spørsmålet er om tverrfaglig videreutdanning innen psykisk helsevern for barn og unge først og fremst er tilpasset sosionomer og pedagoger. Dette kan øke problemene med å rekruttere psykologer og leger til fagfeltet.

Fagartikkel
Publisert
1. november 2004

Pasientens barn blir ikke ivaretatt innen psykisk helsevern for voksne. Foreldrene ønsker at behandlerne snakker med dem om barna. De etiske prinsippene bør anvendes ut fra et utvidet klientbegrep, som også inkluderer klientens barn.

Fra praksis
Publisert
1. november 2004

I stadig større grad trekkes barn og unge inn i væpnede konflikter. De blir ofre for vold, og utnyttes som soldater. Artikkelen beskriver en gruppeterapeutisk prosess med ungdommer fra krigsherjede Angola.

Intervju
Publisert
1. november 2004

Kirsten Rasmussen og Knut Waterloo intervjuet av Jørgen Sundby

Kommentar
Publisert
1. november 2004
Debatt
Publisert
1. november 2004
Doktorgrad
Publisert
1. november 2004
Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2004
Oppsummert
Publisert
1. november 2004
Kommentar
Publisert
1. november 2004
Intervju
Publisert
1. november 2004

– Psykologene må få en større samfunnsmessig betydning, sier Psykologforeningens ledende kvinner An-Magritt Aanonsen og Tove Beate Pedersen. – De må inn i planlegging og forvaltning. Nå vil vi sette inn større krefter for å komme nærmere det målet.

Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Leserne spør
Publisert
1. november 2004