Du er her

Nr. 6 2008 - Temanummer: Sexologi

Debatt
Publisert
2. juni 2008

Jeg leser at psykologkollegaer advarer mot bruk av hijab i jobbsammenheng, og reagerer med vantro. Kan det virkelig være sant?

Bokanmeldelse
Publisert
2. juni 2008
Redaksjonelt
Publisert
2. juni 2008
Originalartikkel
Publisert
2. juni 2008

Å skaffe seg erfaring med onani og samleie er noe de fleste jenter og gutter gjør etter bestemte mønstre i tenårene. En liten gruppe jenter avviker imidlertid fra det vanlige mønsteret og avstår fra onani, men ikke fra samleie.

Originalartikkel
Publisert
2. juni 2008

Det å snakke med hverandre om hva som er godt seksuelt, har i stor grad sammenheng med hvor ofte norske par har sex. Denne studien undersøkte hvor ofte norske par har samleie, og så på hvilke faktorer som virker inn på folks seksualliv.

Originalartikkel
Publisert
2. juni 2008

Å krangle er noe de aller fleste par har erfaring med. Denne studien undersøker forholdet mellom hyppighet av krangling blant gifte og samboende heterofile par, og sosiodemografiske, psykologiske, relasjonelle og kontekstuelle faktorer.

Originalartikkel
Publisert
2. juni 2008

Å oppdage at partneren er utro, kan være en stor belastning og blir ofte en betydelig utfordring for parforholdet. Også den som er utro vil kunne oppleve store problemer dersom utroskapen blir avslørt.

Originalartikkel
Publisert
2. juni 2008

Misnøye med seksuallivet og seksuelle problemer er utbredt hos hjertesyke. I møte med hjertesyke pasienter bør oppmerksomheten ikke bare rettes mot det somatiske, men også mot pasientens psykiske og relasjonelle forhold.

Originalartikkel
Publisert
2. juni 2008

Att leta och träffa partners via internet är förhållandevis nya fenomen som det idag endast finns begränsade kunskaper om. Föreliggande studie är ett bidrag till att försöka öka kunskaperna om de som använder internet för dessa syften.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Maskuline homofile gutter synes å ha større vanskeligheter med å finne sin homofile identitet enn feminine homofile gutter. Som voksne blir noen av dem overgripere.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Til tross for at de utgjør et vesentlig samfunnsproblem, mangler vi en faglig psykologisk forståelse av ungdom som forgriper seg seksuelt. Dybdestudier av enkeltkasus, med vekt på tilknytningsteori og utviklingshistorie, vil kunne bedre vår forståelse av hvorfor disse ungdommene handler slik de gjør.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

A number of feminist and religious leaders have criticised pornography as being morally obnoxious. However, a closer analysis of the subject reveals that a majority of the population evaluate pornography as an important element in sexual stimulation.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Mytene om seksualundervisning lever fortsatt i beste velgående i skolemiljøer og blant beslutningstakere. Den videre utviklingen av seksualundervisning i skolen bør heller ta utgangspunkt i den forskningsbaserte kunnskapen vi faktisk har.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Male dominated societies have reacted in at least two very different ways to the perceived threat of women's sexuality – by desexualizing or segregating them. An equally important dividing line is between cultures of shame and cultures of guilt.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

ICD-diagnosene «fetisjisme», «fetisjistisk transvestisme» og «sadomasochisme» er gammeldagse og ikke på høyde med moderne vitenskapelige standarder. Innholdet i diagnosene har ikke blitt vesentlig endret på over hundre år; de er overflødige og stigmatiserende overfor minoritetsgrupper i samfunnet.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Artikkelen beskriver menneskelig seksualitet i første og annen orden. Første orden omfatter det vi har felles med hverandre og, i stor grad, med andre pattedyr. Annen orden omfatter den unike, individuelle seksualiteten i samspill med våre komplekse erkjennelsessystemer.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Vulvuar vestibulitis-syndrom (VVS) er en kronisk smertetilstand i vulva. Smertetilstanden har en kompleks og uavklart etiolgi, og mye tyder på at det eren sterkt underrapportert tilstand.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Klinisk sexologi og seksualmedisin er fortsatt unge fagområder, og i stadig utvikling. Allmennpraktiserende leger bør ha en sentral rolle i denne utviklingen, for mye av klinisk sexologi dreier seg om seksualmedisin.

Vi spør spesialisten:
Publisert
2. juni 2008

Det nesten være lov til å spørre Dagfinn Sørensen om han har sex på hjernen. Dagene hans er i alle fall fylte av folks seksuelle frustrasjoner, av manglende lyst og tenning, av sædavganger som kommer for tidlig – og av orgasmer som aldri kommer.

Kunstpause
Publisert
2. juni 2008
Intervju
Publisert
2. juni 2008

Hun skulle gjerne blitt nevropsykolog og forsket seg til lykkelig nerd. I stedet ble Sissel Schaller spesialist i klinisk sexologi. Psykologer må snart ta inn over seg at seksualitet ikke bare er et spesialfelt, mener hun.

Kronikk
Publisert
2. juni 2008
Debatt
Publisert
2. juni 2008
Kommentar
Publisert
2. juni 2008
Kommentar
Publisert
2. juni 2008
Psykologistudenter inviterer:
Publisert
2. juni 2008

Psykologistudentene Evelyn Andersson og Henrik Kamphus Nilsen savner mer åpenhet og debatt. Dermed inviterer de til «Labyrint», en splitter ny møteplass for fri dialog mellom ansatte og studenter ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.