Psykologtidsskriftets formålsparagraf

Tidsskrift for Norsk psykologforening (heretter Psykologtidsskriftet) er et redaksjonelt uavhengig organ som styres etter Redaktørplakaten, pressens Vær Varsom-plakat, samt Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).   

Psykologtidsskriftet er heleid av Norsk psykologforening (heretter Psykologforeningen).

Psykologtidsskriftets mandat: Psykologtidsskriftet skal formidle kunnskap, debatter og informasjon av relevans for psykologers praksis og psykologifagets utvikling. Dette gjøres både gjennom den månedlige papirutgaven og internettportalen psykologtidsskriftet.no.

Psykologtidsskriftets målgruppe: Psykologtidsskriftets primærmålgruppe er medlemmene av Norsk psykologforening, men henvender seg også til alle som søker kunnskaper om psykologi, inkludert brukergrupper, politikere og journalister/media.

Utgivers redaksjonelle mål: Psykologtidsskriftets innhold skal reflektere Psykologforeningens til enhver tid gjeldende formålsparagraf. Dette skjer gjennom blant annet vitenskapelige artikler, fagformidling, journalistikk, debatt, fagkritikk og kommentarstoff. Psykologtidsskriftet er et fagtidsskrift. De fagfellevurderte vitenskapelige artiklene skal utgjøre ryggraden i Psykologtidsskriftet. Tidsskriftet skal representere en saklig, etterrettelig og balansert journalistikk, formidle informasjon, og stimulere til debatt innenfor tidsskriftets mandat. Tidsskriftet skal speile psykologifagets innhold, utøvelse og plass i samfunnet. 

Utgivers kommersielle mål: Psykologtidsskriftet skal drives etter ordinære og sunne forretningsmessige prinsipper. Driften finansieres gjennom annonseinntekter, men også inntekter fra abonnenter som ikke er medlem av Psykologforeningen, samt overføringer fra eier.

Sjefredaktørens stilling: Sjefredaktøren står fritt til, innenfor Psykologtidsskriftets mandat og redaksjonelle mål, å formidle redaksjonelt stoff i henhold til sitt eget redaksjonelle skjønn og formidle redaksjonelle kommentarer i henhold til sin egen overbevisning. Sjefredaktøren står personlig ansvarlig for alt innhold i Psykologtidsskriftet.

 

 

Kommenter denne artikkelen