Du er her

Nr. 1 2022 - Psykologen går for tidlig hjem

Aktuelt
Publisert
3. januar 2022

Behovene i psykisk helsevern og rus er framskrevet til 2040, men beregningene svekkes av mangelfulle data for kommunale psykiske helsetjenester, mener Jon Tomas Finnsson.

NY MODELL: Vi har heller ikke fått beskjed av faggruppene om at løsningen på fremtidens utfordringer er mer av alt, sier Jon Tomas Finnsson.
Forsknings­intervju
Publisert
3. januar 2022

På de tidene av døgnet det blir akuttinnlagt flest pasienter i psykisk helsevern, er det dårligst bemanning, fant forskere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

KVELD OG NATT: Psykologkompetansen er ikke relevant bare fra åtte til fire, mener, Martin Bystad.
Fagbulletin
Publisert
3. januar 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. januar 2022
Oppsummert
Publisert
3. januar 2022

Kan den metakognitive modellen bidra til bedre forståelse og behandling av sosial angst?

Illustrasjonsbilde av person med angst
Fagessay
Publisert
25. november 2021

Selvmordsfeltet kan lære av nullvisjonen i veitrafikken. Det krever samtidig en betydelig satsning og en tilpasning til sikkerhetens egenart i psykisk helsefeltet.

Fagessay
Publisert
3. januar 2022

Knut Hamsuns datter Ellinor Hamsun (1915–1987) ble lobotomert to ganger på 1950-tallet og tilbrakte de siste tredve årene av sitt liv på et pleiehjem i Danmark. I to artikler vil jeg presentere det som er kjent om hennes biografi, samt foreldrenes oppfatninger og reaksjoner på hennes personlighet og adferd.

Foto av Ellinor Hamsun
Etikkpanelet
Publisert
3. januar 2022
Debatt
Publisert
3. januar 2022

Kvinners helse er antageligvis det største offeret for tendensen til økt psykologisering i helsevesenet. 

 

Kronikk
Publisert
3. januar 2022

På samme måte som vi raserer regnskoger, artsmangfold, jordsmonn og vår egen fremtid, raserer vårt samfunn også menneskets naturlige livsfaser. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
3. januar 2022

Psykologer som driver smertebehandling, bør ikke operere med egne varianter av en biopsykososial forståelsesmodell og «hoppe over» bio-delen.  

Debatt
Publisert
3. januar 2022

Uten investering i relasjon kan kognitiv terapi reduseres til et manualisert program som treffer noen, men er uten effekt eller oppleves som belastende av andre. 

Debatt
Publisert
3. januar 2022

Smertebehandling må – uansett terapeutisk tilnærming – skreddersys de individuelle opprettholdende faktorene. 

Debatt
Publisert
6. desember 2021

I desemberutgaven av Psykologtidsskriftet redegjør sjefredaktøren for omstruktureringen, der to av tre ansatte med journalitskompetanse skal ut for å legge til rette for mer vitenskapelig publisering. Vi har tidligere stilt oss spørrende til det saklige grunnlaget for disse drastiske tiltakene. Sjefredaktørens siste redegjørelse reiser ytterligere tvil.*

Debatt
Publisert
6. desember 2021

Psykologtidsskriftet gjennomgår en endringsprosess, hvor indeksering inngår som ett av flere nødvendige tiltak etter en helhetlig vurdering. Som Berg og Madsen korrekt anfører i sitt innlegg «Sjefredaktøren villeder», skal følgende kriterier for godkjenning av vitenskapelige publiseringskanaler være oppfylte, jf. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse:*

Direktoratet for høyere utdanning:
Publisert
10. desember 2021

Psykologtidsskriftet er ansett som et vitenskapelig tidsskrift hvor publisering av vitenskapelige artikler gir publiseringspoeng, skriver rådgiver Lena-Cecilie Linge i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.*

Debatt
Publisert
3. januar 2022

Hva som er et journalistfaglig godt arbeid, og hva som vil gi et akademisk læringsutbytte eller drive frem en fagspesifikk utveksling, er ikke alltid helt overlappende.

Bokanmeldelse
Publisert
3. januar 2022

Endelig har vi fått en lærebok om sakkyndighet i Norge. Den som lurer på smått og stort om regler og krav som gjelder bruken av leger, psykiatere og psykologer i retten, kan nå finne svarene i én bok.

Bokanmeldelse
Publisert
3. januar 2022

Jan Grue vil at vi skal snakke oftere og mer åpent om funksjonshemmede, sårbarhet, belastning og usynlig arbeid. Heldigvis har han skrevet en effektiv samtalestarter om temaet.

Professor Jan Grue
Minneord
Publisert
3. januar 2022