Du er her

Nr. 6 2010 - Vold blant unge

Psykologer i media
Publisert
5. juni 2010
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2010
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2010
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2010
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2010
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2010
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2010
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2010
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2010
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2010
Reportasje
Publisert
5. juni 2010

– Rapporten inneholder ingenting som ikke allerede er kjent blant folk med rettspsykologisk kompetanse. Nå gjenstår det å se om anbefalingene blir fulgt opp.

Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2010
Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Straffespark mot ein målvakt i raudt har mindre sjanse for å gå i nettet.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Gutar og jenter favoriserer kjønnsspesifikke leiker frå den stunda dei lærer seg å krabba.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010
Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Menn er betre enn kvinner til å bruka viljen for å undertrykka svolt.

Doktorgrad
Publisert
5. juni 2010
Doktorgrad
Publisert
5. juni 2010
Debatt
Publisert
5. juni 2010

Norske borgere krever tilpassede tjenester på alle områder i livet, enten det gjelder datamaskiner, hotellrom eller psykiske helsetjenester. Brukerstyringens fløyelsrevolusjon kan ikke stoppes.

Debatt
Publisert
5. juni 2010

For meg handler brukermedvirkning om grunnlovsfestede borgerrettigheter – om selvbestemmelse i eget liv. Ikke om et nytt moteord.

Debatt
Publisert
5. juni 2010

Karakterer fra videregående skole kan bli avgjørende for fremtidige søkere til psykologistudiet. Dagens opptaksordning selekterer studentene ut fra et mer relevant grunnlag enn det opptak direkte fra videregående gjør.

Debatt
Publisert
5. juni 2010
Leserne spør
Publisert
5. juni 2010
Leserne spør
Publisert
5. juni 2010
Redaksjonelt
Publisert
5. juni 2010
Originalartikkel
Publisert
5. juni 2010

Vold blant pasienter med psykotiske lidelser i psykisk helsevern for ungdom er mangelfullt undersøkt. Som den første i Norge gir den foreliggende undersøkelsen en systematisk gjennomgang av vold i en psykoseavdeling for ungdom

Oversiktsartikkel
Publisert
5. juni 2010

Kronisk bruk av cannabis svekker utvilsomt kognitive funksjoner, spesielt hukommelse og eksekutive funksjoner. I arbeid i ruspoliklinikk gjennom en tiårsperiode har vi observert at cannabis er det rusmiddelet som pasienter, og da særlig ungdom, sist er villig til å slutte med.

Originalartikkel
Publisert
5. juni 2010

Studentterapeuter på profesjonsstudiet ved NTNU og Universitetet i Bergen er bekymret for å mangle faglige kunnskaper og for å få negativ tilbakemelding fra veileder og medstudenter. Vår studie tyder på at bekymringene manifesterer seg ulikt i løpet av studieforløpet.

Fagbulletin
Publisert
5. juni 2010

Psykologisk hardførhet ser ut til å predikere individers motivasjonsutvikling under en hard militær øvelsessetting. Den nye norske hardførhetsskalaen (DRS-15-R) kan gi nyttig informasjon i seleksjon av operativt personell.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2010

Hvilke erfaringer har terapeuter i psykisk helsevern for barn og unge fra møter med homofil og lesbisk ungdom, og hvilke erfaringer har de fra drøftinger om temaet?

Hvis brukerne fikk bestemme
Publisert
5. juni 2010

Hvordan bør et godt psykisk lavterskeltilbud være? Fire psykologer og like mange brukerrepresentanter dro på hyttetur til vakre Värmland for å finne svar. Samtalen som startet i bilen på vei mot Sverige en dag i april, er ikke over ennå.

Psykologer i media
Publisert
5. juni 2010
Olsen-utvalget har levert sin rapport
Publisert
5. juni 2010

Fire av ti som er dømt for drap de siste fem årene hadde ruslidelser. En av tre hadde personlighetsforstyrrelser. En av fem hadde diagnosen schizofreni eller paranoid psykose.

I margen
Publisert
5. juni 2010

Pasienter med mild og moderat depresjon får tilbud om legekonsultasjoner og selvhjelp på Internett.

Kommentar
Publisert
5. juni 2010
Lavterskeltilbud til Quitos fattige
Publisert
5. juni 2010

Dette sier den ecuadorianske psykologen Javier Cárdenas. Han leder et prosjekt i hovedstaden Quito som prøver å demme opp for fattigdommens mange psykiske følgeplager. Høsten 2009 deltok den norske psykologen John Øystein Ellila i arbeidet som frivillig.

Bokessay
Publisert
5. juni 2010

Hvor mange klassikere er det egentlig blant faglitterære utgivelser? Bli med Anne Grete Hollup på hennes lykkelige gjensyn med den ene boken fra studietiden som hun opplevde viet plass til et filosofisk grunnlag for sentrale psykologiske fenomener.

Innspill
Publisert
5. juni 2010

Tanken om rusproblemer som et helsespørsmål, og ikke bare et sosialt problem, har i det siste fått mer vind i seilene.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Psykiske lidelser har antakelig flere hundre risikofaktorer. Rundt halvparten av oss vil rammes i løpet av livet, og mange årsaker vil ikke kunne forebygges. Men noen risikofaktorer angår mange, og kan forebygges. Her presenteres fem av de viktigste.

Forskningsintervjuet
Publisert
5. juni 2010

Eldre smertepasienter har bedre effekt av psykologisk behandling enn av medikamenter på lengre sikt. Men få eldre blir i dag tilbudt psykologisk behandling.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010
Doktorgrad
Publisert
5. juni 2010
Kommentar
Publisert
5. juni 2010
Debatt
Publisert
5. juni 2010
Kommentar
Publisert
5. juni 2010

Det er et vesentlig problem i helsevesenet at pasienter ofte ikke blir møtt med respekt. Men nøkkelen til endring er ikke brukermedvirkning.

Kronikk
Publisert
5. juni 2010
Kommentar
Publisert
5. juni 2010
Nye regler for behandlere med driftstilskudd
Publisert
5. juni 2010

Den nye automatiske frikortordningen gjelder fra og med denne måneden. Skal pasientene slippe å vente på frikort, må behandlerne være raske med å sende oppgjør.

Fra forhandlingsavdelingen
Publisert
5. juni 2010

Hva er egentlig forskjellen på alderspensjon og tjenestepensjon, og hva innebærer den mye omtalte «arbeidslinja»? Hvor mye kan man tjene etter fylte 67 år uten å få trekk i pensjonene? Forhandlingsavdelingen svarer.

Leserne spør
Publisert
5. juni 2010