Du er her

Debatt

Tester
Publisert
6. april 2021

Norges største distributør av kliniske og pedagogiske testverktøy, CheckWare, later til å tro at testkvalitet er en subjektiv størrelse, og skyver ansvaret for kvalitet over på sine kunder og sluttbrukere.

ME
Publisert
6. april 2021

Å holde pasienter med CFS/ME borte fra psykiatrien vil være den virkelige katastrofen.

Skammens funksjon
Publisert
6. april 2021

Det er vår evne til å aktivere selvmedfølelse som er det adaptive, og som avgifter skammen.

Standardisering
Publisert
6. april 2021

Blir vi som psykologer for mye håndverkere, risikerer vi å bli marionetter i et system preget av målstyring og standardisering.

Standardisering
Publisert
6. april 2021

Det som kommer med pakkeforløp, er noe annet enn psykologi. Det er en kulturell ideologi som preger vestlig tenkning og har sitt utgangspunkt i moderne bedriftskultur.

Standardisering
Publisert
6. april 2021

Hvis systemet er problemet, og det vi gjør opprettholder systemet, er vi også en del av problemet.

Tverrfaglig samarbeid
Publisert
6. april 2021

I skyggen av én lidelse kan det ligge en annen vi ikke ser. Slik «overskygging» kan koste både pasienten, familien og samfunnet dyrt. Derfor må vi samarbeide bedre på tvers av fagfelt og profesjoner.

Tester
Publisert
1. mars 2021

Det bør stilles strengere kvalitetskrav til tester som brukes for barn og unge i Norge.

Klima
Publisert
1. mars 2021

Det finnes mange måter å måle banker på. Etisk Bankguide er én og har sine metoder. 

Klima
Publisert
1. mars 2021

Ved inngåelse av nye avtaler om økonomiske medlemsfordeler er samfunnsansvar ett av vurderingskriteriene.

Sider