Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
16. mai 2024

Likestilling bør ikke gå på bekostning av psykisk helse og hva som er best for den enkelte familie.

Debatt
Publisert
14. mai 2024

Kunnskapsutviklingen styrker vår forståelse og muliggjør målrettet behandling til traumatiserte.

Portrett av smilende kvinne mot hvit bakgrunn
Debatt
Publisert
14. mai 2024

Personer med flerkulturell bakgrunn kan bli usynliggjort og misforstått i terapi.

Debatt
Publisert
10. mai 2024

Utkast til ny veileder i psykisk helsearbeid for voksne setter oss tilbake i tid.

Portrett av smilende kvinne mot uklar naturbakgrunn
Debatt
Publisert
8. mai 2024

Psykologiens empiriske beskrivelser hjemsøkes av normativitet.

Portrett av mann
Debatt
Publisert
3. mai 2024

Utdanningen gir rikelig anledning til at deltagere kan ta opp vanskelige og kritiske spørsmål underveis.

Debatt
Publisert
2. mai 2024

Alle faggrupper er viktige i psykisk helsevern fordi vi besitter ulik kunnskap og erfaring om menneskers liv.

Portrett av smilende kvinne med blomstereng i bakgrunnen
Debatt
Publisert
30. april 2024

Noe må gjøres i Psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Systemet er i ferd med å kollapse. 

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Debatt
Publisert
29. april 2024

Når foreldrerollen blir belagt med kompetanse- og prestasjonskrav, kan det bidra til en utmattende frykt for å påføre barnet psykologisk og nevrologisk skade.

Tre portrettbilder av smilende kvinner
Debatt
Publisert
25. april 2024

Økt pågang og urealistiske forventninger skyldes sammensatte årsaker og krever et felles løft.

Portrett av smilende kvinne

Sider