Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
16. september 2021

Psykologforeningens medlemmer er forpliktet til å følge internasjonale retningslinjer for testbruk, men retningslinjene er  lite kjent og brukt. Er tiden inne for å etablere et testetisk råd?

Debatt:
Publisert
13. september 2021

Kommunenes ansvar for å tilby kunnskapsbasert psykisk helsehjelp med lav terskel, taler for et transdiagnostisk perspektiv i møtet med psykiske helseproblemer. 

Debatt: Levekår
Publisert
1. september 2021

Det er ikke behov for å ta foreningens 2017-vedtak om sosial utjevning opp av skuffen – det har aldri blitt lagt der.

Debatt
Publisert
1. september 2021

Min kamp for å håndtere store relasjonstraumer har blitt medisinert, diagnostisert og møtt med tvangsbehandling. Vendepunktet kom da jeg ble tilbudt medisinfri behandling.  

Debatt: Medisinfri behandling
Publisert
1. september 2021

En debatt om hva behandling ikke skal inneholde, bidrar ikke til bedre behandling og bygger ikke tillit mellom behandler og pasient. 

Debatt
Publisert
1. september 2021

Det er på tide at vi går i dialog med pasienter for å utbedre tilbudet til ME-syke. 

ISTDP
Publisert
1. september 2021

Som ISTDP-terapeut følte jeg på en stor grad av omnipotens. Jeg jobbet hardt for å lære meg teknikken og trodde jeg fikk en bedre forståelse for andre. Vred pasienten seg i stolen, tolket jeg det som motstand.*

Debatt
Publisert
1. september 2021

Ledere som slutter å erfaringslære, risikerer å ende opp som søstrene til Askepott; som tapere med blodige føtter, til spott og spe. 

Debatt: Diskriminering
Publisert
27. august 2021

Maksimal åpenhet for den andres personlige fortelling er nødvendig, men det er like nødvendig å være åpen for å se maktstrukturene og livsvilkårene som fortellingen er innvevd i. 

Debatt: Diskriminering
Publisert
26. august 2021

Det virker ikke som Psykologikongressen 2021 har tatt psykologifagets kompleksitet innover seg.