Du er her

Nr. 4 2013 - Hva gjermmer seg bak «Organisasjonskultur»?

Fagartikkel
Publisert
5. april 2013
Reportasje
Publisert
5. april 2013

Hvordan oppleves det å få sakkyndigrapport om seg selv? Og hvor vanskelig er det for sakkyndige psykologer å innrømme feil?

Reportasje
Publisert
5. april 2013

Her svarer sakkyndig psykolog Charlotte Reedtz på kritikken og påstandene om jobben hun gjorde i barnevernssaken.

Reportasje
Publisert
5. april 2013
Psykologer i media
Publisert
5. april 2013
Psykologer i media
Publisert
5. april 2013
Psykologer i media
Publisert
5. april 2013
Psykologer i media
Publisert
5. april 2013
Psykologer i media
Publisert
5. april 2013
Psykologer i media
Publisert
5. april 2013
Psykologer i media
Publisert
5. april 2013
Psykologer i media
Publisert
5. april 2013
Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2013

Forfatteren viser at utviklingen av barns selvfølelse henger nær sammen med samspillet med omsorgspersonene.

Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2013

En mann som har opplevd psykisk sammenbrudd, har skrevet bok sammen med psykologen sin. En spennende idé, men fungerer den?

Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2013

Denne boken er et viktig skritt mot å se aldring og eldre personer i et mer positivt lys.

Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2013
Debatt
Publisert
5. april 2013

Familiepsykologien står for et annet kunnskapssyn enn det rådende i faget. Å avvikle familiepsykologien som klinisk spesialitet vil innebære å ensrette profesjonen ytterligere, og vil være et tap både for klientene, psykologien og samfunnet.

Debatt
Publisert
5. april 2013

Debatten om asylsøkende barn og unge handler også om foreldrene – voksne mennesker som bestemmer seg for ikke å følge norske regler.

Debatt
Publisert
5. april 2013

Det er sikkert mye som kan gjøres for å heve kvaliteten på sakkyndiges arbeid. Men Einar Salvesens innspill polariserer og fordummer debatten.

Debatt
Publisert
5. april 2013

Prinsippet om utviklingsfremjande tilknyting vil medføra fleire omsorgsovertakingar. Likskapen med presteskapet si handsaming av taterfolket er slåande.

Debatt
Publisert
5. april 2013

I likhet med matematikk, språk og historie bør psykologi være allmennkunnskap for norsk ungdom.

Debatt
Publisert
5. april 2013

Vi kan aldri tolerere noen form for mobbing eller andre krenkelser av barn og unge, verken på skolen eller i fritiden.

Debatt
Publisert
5. april 2013

Selvsagt har ikke profesjonsstudentene noe monopol på psykologisk kunnskap. Men det betyr ikke at alle som har psykologisk kunnskap bør være psykologer.

Debatt
Publisert
5. april 2013

Tittelbeskyttelsen er begrunnet i pasientens behov. Å utvide tittelbeskyttelsen til også å omfatte de med mastergrad er jeg absolutt imot.

Debatt
Publisert
5. april 2013

Petter Arnesen behandler sine meningsmotstandere på en måte som hverken hører hjemme i akademia eller i et demokrati.

Debatt
Publisert
5. april 2013

Testene brukes til svært ulike formål og Psykologforeningen bruker flere kilder når råd om testbruk skal kvalitetssikres.

Debatt
Publisert
5. april 2013

LO har i over 100 år hatt arbeid til alle som en sentral målsetting. Personer med psykiske lidelser er ikke unntatt. Derfor er heller ikke LO så tafatt som lederartikkelen om arbeidspolitikk i Tidsskriftet påstår.

Debatt
Publisert
5. april 2013
Doktorgrad
Publisert
5. april 2013
Doktorgrad
Publisert
5. april 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2013

Vittige personar blei i denne studien sett som meir aktuelle for ein one night stand.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2013

Teorien om at foreldre skapar dårleg oppførsel hos ungar gjennom attribusjon, står for fall.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2013
Leserne spør
Publisert
5. april 2013
Leserne spør
Publisert
5. april 2013
Leserne spør
Publisert
5. april 2013
Vel å merke
Publisert
5. april 2013

Du kan være med å påvirke nasjonale retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Vel å merke
Publisert
5. april 2013
Selvportrettet: En introduksjon
Publisert
5. april 2013

Selvportrettet er mer enn en kunstsjanger. Det er en erkjennelsesform. Kunstneren avbilder seg selv og sin kropp, men også tidsåndens forståelser av selvet.

Selvportrettet: Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669)
Publisert
5. april 2013

Rembrandt er en tidlig psykolog. Gjennom sine mange selvportretter forsker han i rolle- og affektbevissthet. Og han foregriper det selvrefleksive mennesket.

Selvportrettet: Egon Schiele (1890–1918)
Publisert
5. april 2013

Egon Schiele laget selvportretter i Freuds nærmiljø. Han var en nervenes mann i en nervenes tid. Ekspresjonistens bilder er også selvportretter av en epoke.

Selvportrettet: Robert Mapplethorpe (1946–1989)
Publisert
5. april 2013

I noen av sine siste bilder stirrer den AIDS-syke Robert Mapplethorpe inn i sitt eget kamera. Han fotograferer sitt eget forfall og veien inn i døden.

Selvportrettet: Marc Quinn (f. 1964)
Publisert
5. april 2013

Med Marc Quinn trer kroppen overtydelig konkret inn i selvportrettkunsten. Han har laget selvportrett i form av et reagensrør med sitt eget DNA. Og han har skulpturert sitt eget hode med frossent blod.

Selvportrettet: Cindy Sherman (f. 1954)
Publisert
5. april 2013

Med Cindy Shermans bilder går selvportrettet i oppløsning. Hun tar nesten utelukkende bilder av seg selv. Men er det henne? Hvem er det hun forestiller nå?

Teoretisk artikkel
Publisert
5. april 2013

Begrepet organisasjonskultur har siden begynnelsen av 1980-tallet gått inn i hverdagsvokabularet vårt. Samtidig er begrepet uklart. Forfatteren gir en innføring i fenomenet organisasjonskultur basert på den konsensus som har etablert seg innenfor organisasjonskulturforskningen de siste 30 årene.

Sakkyndighet i barnevernssaker
Publisert
5. april 2013
Psykologer i media
Publisert
5. april 2013
Fra Arkivet
Publisert
5. april 2013
Skrivetips
Publisert
5. april 2013

Skal en si noe så generelt at en eller annen kanskje finner unntak, kan en si at bindestrek brukes ved deler av ord, tankestrek brukes ved hele ord.

Leder
Publisert
5. april 2013
Kronikk
Publisert
5. april 2013

Når jeg roter det til og er på mitt mest håpløse som terapeut, bruker jeg å trøste meg selv med at målet bør være å ikke gjøre samme feil mer enn sju ganger.

Debatt
Publisert
5. april 2013
Kommentar
Publisert
5. april 2013
Unges liv og levekår
Publisert
5. april 2013

Dagens unge er mer skikkelige, lovlydige og skoletilpasset enn tidligere. Samtidig viser befolkningsstudier at bekymringer øker blant tenåringer. Hvilke samfunnsendringer slår inn i ungdomskulturen og gjør skikkeligheten til et tveegget sverd?

Doktorgrad
Publisert
5. april 2013
Forsknings­intervju
Publisert
5. april 2013

Norske myndigheter og bedrifter setter i gang tiltak mot sykefravær for millioner av kroner uten først å vite om de har dokumentert effekt hevder Magnus Odéen.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2013
Kommentar
Publisert
5. april 2013
Publisert
5. april 2013
Publisert
5. april 2013
Publisert
5. april 2013
Vel å merke
Publisert
5. april 2013